اسناد
نخستین سند تحلیلی ساواک - وضعیت حوزه علمیه قم در ۱۳۳۵ و جایگاه امام خمینی(ره)

نخستین سند تحلیلی ساواک - وضعیت حوزه علمیه قم در ۱۳۳۵ و جایگاه امام خمینی(ره)

حوزه علمیه قم در سال 1335 (نخستین سند تحلیلی ساواک) سند ذیل، نخستین سند تحلیلی سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی (ساواک) از وضع حوزه علمیه قم است. مقدمات تشکیل این سازمان از اوایل سال 1335 آغاز شد؛ در 10 بهمن‌ماه آن سال قانون تأسیس ساواک به تصویب مجلس سنا رسید و در 23 اسفند ماه 1335 با تصویب مجلس شورای ملی رسمیت یافت. گزارش حاضر، در 22 اسفند 1335 توسط دایره‌ ایلات و مذاهب برای سرهنگ صمد صمد‌یانپور (سپهبد بعدی)،...

ادامه مطلب


1
2
3
...
219
220
221