پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی


2067 بازدید

پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی
خانواده طلابی که توسط ماموران شاه به سربازخانه‌ها برده می‌شدند، تا پایان خدمت سربازی آنان تحت حمایت امام‌‌خمینی قرار می‌گرفتند.