پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی


1723 بازدید

پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی
خانواده طلابی که توسط ماموران شاه به سربازخانه‌ها برده می‌شدند، تا پایان خدمت سربازی آنان تحت حمایت امام‌‌خمینی قرار می‌گرفتند.