توطئه جدید برای تضعیف حوزه علمیه قم


1443 بازدید

توطئه جدید برای تضعیف حوزه علمیه قم
« دانشکده علوم اسلامی» مجموعه‌ای بودکه ساواک قصد داشت آن را با هدف تضعیف جایگاه حوزه علمیه قم، به عنوان تشکیلاتی موازی در کنار آن ایجاد کند ولی موفق به انجام این کار نشد.