تماس با ما

نشانی: تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، نبش گوی آبادی، پلاک 75

 تلفن: 26705079 - 26705089

 فکس: 26705073

 صندوق پستی: 333-19615

 پست الکترونیک: info@ir-psri.com