اسناد
روزه در زندان‌

روزه در زندان‌

تاریخ:9/6/2535 از زندان شماره (1) بند 6 شماره عکس نام و شهرت فرستنده اصغر وصالی تهرانی فرد نام پدر حسن از تهران بسم‌الله الرحمن الرحیمتیمسار معظم ریاست محترم دادستانی ارتش مسلح شاهنشاهیمحترماً به عرض می‌رسانم که اینجانب اصغر وصالی تهرانی فرد که محکوم به دوازده سال زندان می‌باشم.اخیراً با مشکلی روبرو شده‌ام که تاکنون سابقه نداشته موضوع از این قرار است که جناب سرگرد یحیائی رئیس زندان شماره (یک)...

ادامه مطلب

سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!

سر میرزا کوچک‌خان در دفتر قزاق‌‌ها!

مقام منیع وزارت جلیله جنگ و ریاست کل دیویزیون مدظله‌العالی حسب‌الامر تلگرافی مبارک نمرة 965 فوری برای تعقیب و دستگیری میرزا کوچک عدة فرستاده چهار روز متوالی مشغول تعاقیب بودند بالاخره از شدت تعاقب قزاقان میرزا کوچک‌ از هر طرف عرصه را بر خود تنگ دیده خود را به کوههای ماسال کشیده بود عدة قزاق هم در تعاقب مشارالیه حرکت کرده در بین راه هم یک تصادفاتی واقع شده میرزا نعمه‌الله داماد حسنخان کیش درة...

ادامه مطلب

شاه: نمایندگان مجلس مثل سگ به هم حمله می‌کنند!

شاه: نمایندگان مجلس مثل سگ به هم حمله می‌کنند!

از: بخش 325گزارشدرباره: گفتار فارسی رادیو لندنمحترماً به عرض می‌رسد:رادیو لندن در بخش فارسی ساعت 45/19 روز 18/5/51 قسمت‌هایی از مصاحبه شاهنشاه آریامهر با (دیوید هرث) را که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده پخش می‌نماید. در جایی از مصاحبه مزبور و در پاسخ به این سؤال که آیا ایران در زمینه دمکراسی جهانی پیشرفتی حاصل می‌‌کند؟.... نقل از فرمایشات ملوکانه گفته شده «طی بحث‌های عمده، نمایندگان مجلس همچون سگ...

ادامه مطلب

شریک دزد!

شریک دزد!

شماره: 2ـ 3ـ 1285 تاریخ: 10/4/37موضوع: دربار شاهنشاهیوالاحضرت شاهپور محمود‌رضا پهلوی به اتفاق سرهنگ مسعود پهلوان رئیس دفتر مخصوص خود ـ یک نفر از کارمندان سازمان برنامه که حقوق از سازمان دریافت ولی در دفتر والاحضرت کار می‌کند با امیر پهلوان‌نژاد ـ پایدار مدیر بنگاه سلامت واقع در خیابان شاهرضا و عباس عباسی دلال (کارمند سابق وزارت کشاورزی که به علت فعالیت‌های مضره از کار برکنار شده) شریک شده و در امور...

ادامه مطلب

والاحضرت از پرداخت عوارض معافند!

والاحضرت از پرداخت عوارض معافند!

از : 302 تاریخ: 9/11/36محترماً به استحضار می‌رساند:سازمان اطلاعات و امنیت مازندران طی نامه‌ای اعلام داشته که در اجرای تصویب‌نامه انجمن شهر مأمورین شهرداری از کلیه کامیونهای حامل مرکبات که به تهران می‌روند مبلغی به عنوان عوارض دریافت می‌دارند (هر بیست کیلو 5 ریال) لیکن چندی قبل مأمورین شهرداری با ماشینهای متعدد حامل مرکبات برخورد و تقاضای عوارض می‌نمایند و شخصی به نام غلامعلی احمدی سرپرست باغات...

ادامه مطلب

مخالفت کلیمیان تهران با اسرائیل

مخالفت کلیمیان تهران با اسرائیل

به: 200 تاریخ: 11/10/57از: 821 شماره: 23365 / 821موضوع: اعلامیه کلیمیاندر کیوسک تلفن خیابان کاخ نزدیک چهار راه تخت‌جمشید اعلامیه‌ای نصب که در آن جامعه کلیمیان تهران همبستگی خود را با مخالفین اعلام و اسرائیل را که نفت از ایران می‌گیرد محکوم کرده‌اند.

ادامه مطلب

تقاضای یک چاکر از پیشگاه ملوکانه!

تقاضای یک چاکر از پیشگاه ملوکانه!

دوازدهم آذر ماه 43به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهیپس از تحمل نابسامانی‌های بی‌شمار بر چاکر مسلم گردید که ادامه زندگی در ایران چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی میسر نیست. اینک با نهایت خضوع از پیشگاه مبارک تقاضا دارد که به منظور شروع یک زندگی آرام و خالی از دغدعه و مخصوصاً برای رسیدگی و توجه به تعلیم و تربیت فرزندانم مقرر فرمایند که دستگاه مربوط راجع به صدور گذرنامه برای چاکر اقدام نماید.جای آن...

ادامه مطلب

پرداخت رشوه برای کسب شغل!

پرداخت رشوه برای کسب شغل!

موضوع: انتصاب رزازی به ریاست آموزش و پرورش لنگرودآقایان ناصر رنجبین و سیروس شرفشاهی که هر دو نفر روزنامه‌نویس و از دوستان سعید هستند می‌گفتند رزازی با دادن مبلغی به حدود یکصد هزار ریال از فومن به ریاست فرهنگ لنگرود منصوب شده است. او این پول را به شخصی به نام سعید که در وزارت اصلاحات ارضی کار می‌کند رشوه داده است.توضیح منبع: سعید فرد کارچاق‌کنی است که با روزنامه فرمان همکاری دارد و مرتب در وزارت...

ادامه مطلب

رواج پستهای سفارشی در آموزش و پرورش

رواج پستهای سفارشی در آموزش و پرورش

به: 322 تاریخ: 21/12/47از: 20 ه‍ 7 شماره: 48071/20 ه‍ 7موضوع: مجید سرتیپی1ـ ناصر رنجبین سردبیر روزنامه مرد مبارز برای آشتی دادن آقای مجید سرتیپی مدیر کل دفتر وزارتی آموزش و پرورش با آقای ناصر علیخانی رئیس دفتر آقای صفایی معاون وزارت آموزش و پرورش مجلس مهمانی در منزل خودش ترتیب داده و شخصی به نام سیروس شرفشاهی که در روزنامه ایران نوین کار می‌کند نیز در این مجلس آشتی‌کنان بوده در هر حال چون در گذشته بین...

ادامه مطلب

تلاش برای جلب موافقت آمریکاییها!

تلاش برای جلب موافقت آمریکاییها!

تاریخ: 26/2/42موضوع: فعالیت برای زمامداریسلمان اسدی رئیس بانک رفاه کارگران می‌گفت سید جلال‌الدین تهرانی استاندار سابق خراسان چند روز قبل با یکی از واسطه‌های سفارت آمریکا تماس گرفته و از وی خواسته است که نظر مقامات آمریکایی را نسبت به زمامداری او موافق و همراه سازد و چنین عنوان کرده که اعلیحضرت همایون شاهنشاه شخصاً به او فرموده‌اند که رأساً برای موافق کردن نظر آمریکاییها فعالیت کند.

ادامه مطلب

تبلیغ در تبعید!

تبلیغ در تبعید!

به: مدیریت اداره کل سوم 212 تاریخ: 23/1/2537از: سازمان اطلاعات و امنیت سیستان و بلوچستان 10203 / 11 ه‍درباره: شیخ عباس‌پور محمدی ماهونکی واعظ تبعیدی به زابلپیرو شماره 10180 / 11 ه‍ ـ 23/1/2537سازمان اطلاعات و امنیت زابل اعلام داشته که نامبرده بالا اخیراً به شهربانی زابل مراجعه و تعداد 6 جلد کتاب به شرح زیر جهت مطالعه در اختیار رئیس شهربانی زابل گذاشته که کتاب‌های مزبور به علت عدم نیاز رئیس شهربانی به سازمان زابل...

ادامه مطلب

زمین‌خواران حزبی

زمین‌خواران حزبی

به: 342 شماره: 54774 / 20ه‍از: 20 ه‍ . 22 تاریخ: 7/12/51موضوع: زمین‌خواری دکتر الموتی در قزوینآقای دکتر مصطفی الموتی و آقایان فرماندار و شهردار و اعضای انجمن شهر قزوین به شدت مشغول خریداری زمین‌های خارج از محدوده و دور شهر قزوین می‌باشند که بعدها آنها را با قیمت گزاف به مردم بفروشند.نظریه شنبه: این گروه زمین‌خواران حزبی به نام قانون و به نام حزب و دولت زمین‌های مردم را از دستشان در می‌آورند و در دهه...

ادامه مطلب

پوکر

پوکر

تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشوردرباره: تیمسار سرلشگر علوی مقدمشماره: 191 تاریخ: 10/2/37برابر تحقیقاتی که بعمل آمد در مدتی که تیمسار سرلشگر علوی مقدم در آبادان بودند عده‌ای از محترمین و رؤسای ادارات از ایشان دیدن نموده‌اند که جنبه عادی و معمول داشته لیکن از ناحیه آقایان حاج‌علی فیصلی، عبدالکریم فیصلی، عبدالعزیز فاضلی که وجهه عشایری دارند چند دفعه در خرمشهر به شام دعوت و مجالس قمار (پوکر)...

ادامه مطلب

شاهنشاه را بدنام می‌کنند!

شاهنشاه را بدنام می‌کنند!

از: 340 م تاریخ: 7/12/47 به: 302 شماره: 186 اخیراً شرکتی به نام دیزرکل با مسئولیت محدود برای انجام عملیات زراعی ـ باغداری ـ کشت نباتات در خیابان ویلا شماره 8 تشکیل شده و مؤسسین شرکت عبارتند از: 1ـ تیمسار سرلشگر پرویز خسروانی و تیمسار سپهبد غلامعلی اویسی که مدیر عامل و عضو هیئت مدیره همین دو نفر هستند و سرمایه ‌آن پانصد هزار ریال است و چون تیمسار پرویز خسروانی مرتباً برای گرفتن پول به بانک مراجعه می‌کند...

ادامه مطلب

بهائی‌ها مدافع رابطه ایران با اسرائیل

بهائی‌ها مدافع رابطه ایران با اسرائیل

تاریخ: 17/2/43شماره: 196 / 326موضوع: مهندس روحانی وزیر آب و برقکریمی آشتیانی که با مهندس روحانی‌، وزیر آب و برق ارتباط دوستانه دارد، می‌گفت روحانی اظهار داشته است نظردوستان ما در کابینه (منظور او وزرای پیرو بهائی‌گری است که خود روحانی از آندسته می‌باشد) آن است [که] اختلاف بین دولت و روحانیت ادامه یابد تا این که دولت ناچار شود برای ضربه زدن به فعالیت روحانیون با دولت اسرائیل رابطه سیاسی برقرار کند و حتی...

ادامه مطلب

دستور اشرف پهلوی برای خرید یک سگ از فرانسه

دستور اشرف پهلوی برای خرید یک سگ از فرانسه

از: دفتر اشرف پهلویبه: سفارت ایران در پاریستاریخ: 30/3/1327شماره: 961سفارت کبرای شاهنشاهی ایران در پاریس، آقای دکتر فروهر؛ بر حسب فرموده والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ابلاغ می‌نماید دستور بفرمایید یک سگ کانیش canic از نوع قصیر Nain از مغازه سگ‌فروشی واقع در خیابان شانزه‌لیزه یا هر نقطه دیگری که سراغ داشته باشند ابتیاع نموده و با بهترین و اولین وسیله به تهران ارسال دارند چون این سگ‌ها سه قسم Royal، Moyen،Nain هستند...

ادامه مطلب

لیست سیاه

لیست سیاه

تاریخ:15/6/44موضوع: وزارت امور خارجهروزنامه الرأی العام بقلم آقای یوسف مساعید در شماره مورخ دهم شهریور ماه جاری [مقاله‌ای] منتشر کرده است که طی آن شدیداً به شش تن از روزنامه‌نگاران ایرانی که مدعی است به طور رسمی به عنوان نمایندگی از مطبوعات ایران به اسرائیل مسافرت کرده‌اند حمله نموده می‌نویسد:«نام این روزنامه‌نگاران را باید در لیست سیاه قرار داد و حتی با آنها یک کلمه هم نباید صحبت کرد چون در مقابل...

ادامه مطلب

وزیر بهائی

وزیر بهائی

تاریخ:1/2/47شماره: 2831 / 20 ه‍ 4موضوع: آقای مهندس روحانی وزیر آب و برقآقای مهندس روحانی وزیر آب و برق توجه خاصی به کارکنان بهائی وزارت آب و برق و مؤسسات تابعه آن دارد. آقای مهندس روحانی بهائی است و تا به حال سعی کرده علنی در این مورد فعالیت نکند و بهائی بودن خود را کتمان نگهدارد. پدر آقای روحانی از بهائیان بسیار متعصب و مؤمن به دین بهائی بوده و جنب مدرسه دارالفنون فعلی مغازه خیاطی داشته و مسئول یکی از...

ادامه مطلب

نگرانی بهائیان از احتمال شکست اسرائیل

نگرانی بهائیان از احتمال شکست اسرائیل

تاریخ:27/4/49موضوع: ناراحتی بهائیان از ادامه جنگ اعراب و اسرائیلبهائیان رضائیه از اینکه جنگ اعراب و اسرائیل ممکن است به ارض اقدس و اماکن مقدسه آنها در خاک اسرائیل لطمه وارد سازد نگران و ناراحت هستند و عقیده دارند در صورت غلبه اعراب بر اسرائیل مرکز جهانی بهائیت در خاک اسرائیل از بین خواهد رفت.نظریه شنبه: صحت دارد چندی قبل جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر ضمن نطقی بهائیان را جاسوسان اسرائیل در جهان معرفی...

ادامه مطلب

هماهنگی جناح طرفدار انگلیس در مجلس شورای ملی

هماهنگی جناح طرفدار انگلیس در مجلس شورای ملی

هماهنگی جناح طرفدار انگلیس در مجلس شورای ملیتاریخ:29/8/42موضوع: فعالیت علاء و مخالفین دولتیکی از وکلای دادگستری که دوست نزدیک اسدالله رشیدیان است، اظهار می‌داشت: از یک ماه قبل و پس از انتصاب علاء وزیر سابق دربار شاهنشاهی به سمت سناتور انتصابی روابط دوستانه‌ای بین مشارالیه و رشیدیان و فرود و احمد آرامش ایجاد شده و بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند. گوینده افزود: برادران رشیدیان که از طرفی با فرود...

ادامه مطلب


1
2
3
...
218
219
220
221