تثبیت مرجعیت امام‌خمینی


1739 بازدید

تثبیت مرجعیت امام‌خمینی
به موجب سند زیر، از نظر رهبران و رجال روحانیت تنها راه مبارزه با بی‌قانونی‌‌ها و تخلفات رژیم شاه، تثبیت مرجعیت امام‌خمینی است. این سند مقرر کرده که آیت‌الله حکیم نیز از عراق به ایران آمده به امام‌‌خمینی اقتدا نماید.