عضویت کارمندان در حزب‌های دولتی اجباری است!


1463 بازدید

عضویت کارمندان در حزب‌های دولتی اجباری است!
عضویت اکثر کارمندانی که در حکومت شاه به احزاب دولتی پیوسته‌اند، اختیاری نبوده است. در سند زیر یکی از نمایندگان مجلس سنا، نخست‌وزیر را بخاطر اجباری کردن عضویت کارمندان در احزاب دولتی مورد انتقاد قرار داده است.