اسناد
همسویی شهید بهشتی با امام خمینی از ابتدای نهضت

همسویی شهید بهشتی با امام خمینی از ابتدای نهضت

شهید بهشتی از آغاز قیام امام خمینی در 1342، همراه و همسو با ایشان بوده است. اسناد زیر گواه این حقیقت است.

ادامه مطلب

خرید سهام بانک صادرات توسط یک بهائی و عکس‌العمل مردم

خرید سهام بانک صادرات توسط یک بهائی و عکس‌العمل مردم

براساس اسناد زیر، مردم تهران و چند شهر دیگر پس از آنکه متوجه شدند بخشی از سهام بانک صادرات توسط هژبر یزدانی بهائی خریداری شده، در سطحی وسیع موجودی خود را از این بانک خارج کردند.

ادامه مطلب

امریکا قصد نخست وزیر کردن آموزگار را دارد

امریکا قصد نخست وزیر کردن آموزگار را دارد

سند زیر از اراده امریکا برای به نخست‌وزیری رساندن جمشید آموزگار حکایت دارد

ادامه مطلب

موافقت امریکاییها دلیل رشد «آموزگار»

موافقت امریکاییها دلیل رشد «آموزگار»

براساس سند زیر ارتقاء شغلی جمشید آموزگار نه به دلیل شایستگی‌های وی بلکه به خاطر نظر مساعد امریکاییها بوده است.

ادامه مطلب

اخراج رئیس صادق حسابرسی کانون پرورش فکری توسط خانم لیلی امیرارجمند

اخراج رئیس صادق حسابرسی کانون پرورش فکری توسط خانم لیلی امیرارجمند

سند زیر از رواج برخوردهای ناپسند اداری در قلمرو فعالیت اداری خانم لیلی امیر ارجمند می باشد

ادامه مطلب

خرید 30 هزار فرانک ملحفه از فرانسه برای همسر آموزگار!

خرید 30 هزار فرانک ملحفه از فرانسه برای همسر آموزگار!

در سند زیر ساواک به گوشه‌هائی از ولخرجی‌های جمشید آموزگار تأکید دارد.

ادامه مطلب

نخستین سند تحلیلی ساواک - وضعیت حوزه علمیه قم در ۱۳۳۵ و جایگاه امام خمینی(ره)

نخستین سند تحلیلی ساواک - وضعیت حوزه علمیه قم در ۱۳۳۵ و جایگاه امام خمینی(ره)

حوزه علمیه قم در سال 1335 (نخستین سند تحلیلی ساواک) سند ذیل، نخستین سند تحلیلی سازمان اطلاعات و امنیت رژیم پهلوی (ساواک) از وضع حوزه علمیه قم است. مقدمات تشکیل این سازمان از اوایل سال 1335 آغاز شد؛ در 10 بهمن‌ماه آن سال قانون تأسیس ساواک به تصویب مجلس سنا رسید و در 23 اسفند ماه 1335 با تصویب مجلس شورای ملی رسمیت یافت. گزارش حاضر، در 22 اسفند 1335 توسط دایره‌ ایلات و مذاهب برای سرهنگ صمد صمد‌یانپور (سپهبد بعدی)،...

ادامه مطلب


1
2
3
...
222
223
224