دستور آشکار جمشید آموزگار به انجام تخلف اداری


1428 بازدید

دستور آشکار جمشید آموزگار به انجام تخلف اداری
دو سند زیر نشان دهنده مقاومت مقام‌های ارشد وزارت دارائی در برابر دستور خلاف قانون جمشید آموزگار وزیر دارائی است.