بحرین
 بحرین در مطبوعات مشروطه - بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیامهای مردمی در بحرین

بحرین در مطبوعات مشروطه - بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیامهای مردمی در بحرین

سرزمین بحرین در تاریخ معاصر خود شاهد قیامهای مردمی زیادی بوده است. در دوران قبل از استقلال، مبارزه با استعمار بخشی از انگیزههای قیامها بوده است. اما قیامهای پس از استقلال نشان داد ریشه قیامها فقط استعمار نیست. در دوران اولیه استقلال، تا حدود ۴ سال دورانی از آزادی بر بحرین حاکم بود و خواستههای مردم در قالب مجلس ملی تبلور مییافت؛ اما با انقباض سیاسی در بحرین و انحلال مجلس، دورانی از تنش بین...

ادامه مطلب

 نقش استعمار انگلیس در جدایی بحرین از ایران

نقش استعمار انگلیس در جدایی بحرین از ایران

سابقه تاریخی مالکیّت ایران بر بحرین بحرین در دوران سلسله هخامنشی به تصرف ایران در آمد.1 در دوره ساسانیان رقابت بین حاکمان عرب ساحل جنوبی خلیجفارس و فرمانروایان ساسانی بر سر مجمعالجزایر بحرین شدت گرفت، زیرا این مجمعالجزایر در ارتباط دریایی بین خاورمیانه و هند و مصر نقش مهمی داشت.2 اردشیر پس از آن که شاه موصل را کشت، به عمان و بحرین و یمامه رفت تا سَنَطرُق (پادشاه بحرین) به جنگ او آمد و در...

ادامه مطلب

شیخ عیسی بن سلمان حاکم جدید بحرین

شیخ عیسی بن سلمان حاکم جدید بحرین

شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه پس از مرگ پدرش در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۴۰ به عنوان حاکم جدید بحرین به قدرت رسید. وی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۴۰ طی یک مراسم رسمی و با حضور نمایندگان دولت انگلیس بر تخت حکومت بحرین تکیه زد. جدایی بحرین از ایران در دوران حاکمیت وی اتفاق افتاد.

ادامه مطلب

علاقه‌مندی مردم بحرین به ایران

علاقه‌مندی مردم بحرین به ایران

روزنامه اطلاعات؛ ۲۸ دی ۱۳۲۶: «مردم شریف و غیور بحرین و هم‌میهنان عزیز و گرامی بحرینی ما که به واسطه یک جریانات نامطلوب سیاسی خارجی مدتی‌ست ظاهراً از وطن عزیز خود دور و محجون مانده‌اند، هیچ‌گاه علاقه و پیوستگی پیشین خود را نسبت به میهن مقدس خود از دست نداده‌اند و آتش عشق ایران‌پرستی در کانون قلب آنها شعله‌ور است و همواره در آرزوی آن روزی می‌باشند که پیوستگی آنها به کشور...

ادامه مطلب

بحرین جزء لاینفک ایران است

بحرین جزء لاینفک ایران است

روزنامه اطلاعات؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۳: «مندرجات بعضی از جراید اروپا که با پست اخیر به اداره واصل گردیده است ما را وادار نمود مرتبه دیگر عنوان فوق را در صدر روزنامه تجدید کرده و اذهان و افکار بعضی از جراید خارجی را نسبت به این موضوع روشن سازیم تا باشد که بعدها تحت تأثیر مندرجات و افکار دیگر جراید خارجی که غالباً سعی دارند حقایق را مستور داشته و نیّات غرض‌آلود خود را در لفافه‌های عبارات و الفاظ...

ادامه مطلب

رضایت دولت انگلیس در گرو جدایی بحرین از ایران

رضایت دولت انگلیس در گرو جدایی بحرین از ایران

وزیر امورخارجه انگلیس: با حل مسأله بحرین مانع بزرگی که در راه پیشرفت اتحادیه امیرنشین‌های عرب وجود دارد از بین خواهد رفت

روزنامه اطلاعات؛ ۲۹ فروردین ۱۳۴۹: «حل مسأله بحرین سرمشقی به دست خواهد داد که چگونه می‌توان دعاوی ارضی را با روشی آرام و متین و طبق اصول منشور سازمان ملل متحد حل و فصل کرد». این مطلب را آقای مایکل استیووارت وزیر امورخارجه انگلستان ضمن نطقی درباره اوضاع خاورمیانه اظهار داشت. آقای استیووارت که در مجلس عوام انگلستان صحبت می‌کرد پس از به علائق انگلستان در خاورمیانه گفت: «در قرن...

ادامه مطلب

موضع‌گیری شاه در مورد بحرین و جزایر سه گانه

اظهارات متناقض محمدرضا پهلوی در مورد حفظ تمامیت ارضی ایران

موضع‌گیری شاه در مورد بحرین و جزایر سه گانه

روزنامه اطلاعات؛ ۱ اسفند ۱۳۴۹

ادامه مطلب

 جدایی بحرین از ایران؛ نفع ایران یا انگلیس؟

جدایی بحرین از ایران؛ نفع ایران یا انگلیس؟

تا ۴۰ سال پیش ایران رسماً مدعی حاکمیت بر مجمعالجزایر بحرین در خلیجفارس بود. این مجمعالجزایر نه با توسل به شورش و اعتصاب، جنگ، قرارداد و معاهده بلکه با توطئه و دسیسه انگلستان و چراغ سبز دولت وقت ایران مبنی بر همهپرسی (که در عمل انجام نشد) در بحرین در سال ۱۳۴۹ از پیکره ایران جدا شد. نویسندة این مقاله کوشیده است با بیان حقوق ایران بر بحرین، چگونگی حضور و دخالت انگلستان در بحرین و به تبع آن...

ادامه مطلب

 چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بر بحرین

چالش ایران و انگلستان بر سر حاکمیت بر بحرین

بحرین سرزمین مرواریدهای درخشان و چشمههای آب شیرین در طول ساحل غربی خلیج فارس واقع است. این سرزمین از پانصد سال قبل از میلاد مسیح جزئی از خاک اصلی ایران و پایگاه کشتیهای پادشاهان ایران بوده است. این سرزمین، تاریخی کهن و پرفرازونشیب داشته است. بحرین از سرزمینهای ثروتمند خلیج فارس محسوب میشود؛ همین رونق و ثروت موجب شده که بسیاری از کشورها چشم طمع به این سرزمین داشته باشند و به تبع این ویژگی...

ادامه مطلب

 انگلستان و جدایی بحرین از ایران

انگلستان و جدایی بحرین از ایران

دولت انگلستان با اتکاء به قدرت نیرومند دریایی خود پا به خلیجفارس نهاد و طی سالیان متمادی با استفاده از سوءسیاست دولت مرکزی ایران، ضعف قوای نظامی و دریایی ایران، انعقاد قرارداد با شیوخ عرب منطقه، ... حضوری فعال در این ناحیه داشت. بریتانیای کبیر ذره ذره و آرام آرام تسلط خود را توسعه داد. علاوه بر هندوستان، کشف نفت در این منطقه و ظهور بلشویسم در روسیه در ابتدای قرن بیستم، دلمشغولیهای انگلستان...

ادامه مطلب

 بررسی حقوقی چالش تاریخی ایران و انگلستان درباره حاکمیت بر بحرین

بررسی حقوقی چالش تاریخی ایران و انگلستان درباره حاکمیت بر بحرین

گفتار اول: حاکمیت تاریخی ایران الف- حاکمیت و عوامل مؤثر بر آن  بحرین در درازای تاریخ جزیی از خاک ایران و یکی از مهمترین ایالات ایران بود.1 حاکمیت ایران بر بحرین سالهای متمادی اعمال می‌شد و پس از روی کار آمدن خاندان مهاجر و غیر بحرینی آل خلیفه در این سرزمین در سال 1783 (1198 قمری) نیز با ابراز اطاعت آل خلیفه از دولت ایران، حاکمیت ایران بر بحرین تداوم پیدا کرد و این وضعیت تا دخالت مستقیم انگلیس‌ها...

ادامه مطلب

 بحرین در مطبوعات مشروطه (۱۳۲۵-۱۳۲۲ق)

بحرین در مطبوعات مشروطه (۱۳۲۵-۱۳۲۲ق)

 جدایی بحرین از ایران به طور رسمی در سال ۱۳۴۹ش اتفاق افتاد ولی جدا ساختن این قسمت که بیش از ۲۰۰۰ سال جزء لاینفک ایران بوده است، به سهولت و یک شبه صورت نگرفت و مقدمات این جدایی در دوره قاجاریه فراهم آمد. بحرین از جمله بخشهایی بود که استعمارگران انگلیسی با تطمیع حکام محلی و خرج مبالغی هنگفت و دادن وعده و وعیدهای توخالی زمینه را جهت جداسازی آن مهیا کردند. فقدان یک نیروی دریایی کارآمد ایرانی نیز به...

ادامه مطلب

چرا بحرین از ایران جدا شد؟

چرا بحرین از ایران جدا شد؟

سرزمین‌های وسیعی در چهار سوی شرق، غرب، شمال و جنوب ایران از حدود دو قرن پیش به شکل‌های گوناگون نظیر جنگ و توطئه دولت‌های خارجی از پیکره ایران جدا گردیدند. اما نوع و مدل جدا شدن یکی از این سرزمین‌ها، یعنی مجمع‌الجزایر بحرین، با دیگر موارد متفاوت است و برای فهم علت جدایی آن، درکی از مفهوم دولت دست‌نشانده لازم است. در واقع کشورهای سلطه‌گر در جست‌وجوی روابط سلطه‌گرانه با کشورهایی...

ادامه مطلب

 تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران

تحلیل دیپلماسی استعماری انگلیس در جدایی پیوندهای بحرین و ایران

جزیره بحرین که از دورههای گذشته بخشی از قلمرو ایران بود، در سالهای پایانی حکومت زندیه مورد تهاجم اعراب بادیهنشینی از شبهجزیره عربستان به نام آل عتوب واقع شد. آنها موفق شدند بحرین را تصرف کنند. به دلیل درگیریهای زندیه بر سر جانشینی، حکومت زندیه نتوانست آل عتوب را از بحرین بیرون کند. با روی کار آمدن قاجارها در ایران، خاندان آل عتوب که به آل خلیفه نیز معروف بودند، نسبت به دولت ایران اظهار اطاعت...

ادامه مطلب

به بهانه سالروز جدایی بحرین؛

به بهانه سالروز جدایی بحرین؛

 شاه بحرین را از دست داد و پس از کوششهای بسیار در نهایت تنها موفق شد یک موافقتنامه درباره جزایر سه‌گانه از سران انگلیس و قبایل عربی بگیرد. در این موافقتنامه از عبارت "occupation" استفاده شد که به معنای اشغال است. در واقع اعراب خلیج فارس موافقتنامه‌ای را امضا می‌کنند و می‌پذیرند که ایران جزایر سه‌گانه را "اشغال" نموده است. همین کلمه بعدها بهانه به دست اماراتیها داد که ادعا نمایند...

ادامه مطلب