اعطای لقب «سِر» به حاکم بحرین از سوی دولت انگلیس


روزنامه اطلاعات؛ ۱۰ مرداد ۱۳۳۵(به نقل از روزنامه مصری «الاهرام»):

«در گزارش سالیانه شرکت نفت بحرین که به شیخ بحرین تقدیم شده است، شیخ سلمان[بن حمد آل خلیفه] را با لقب سِر خطاب نموده‌اند و این امر نشان می‌دهد که دولت انگلستان لقب «سِر» به شیخ بحرین داده است.»


اعطای لقب «سِر» به حاکم بحرین از سوی دولت انگلیس