شیخ عیسی بن سلمان حاکم جدید بحرین


گردآوری و تنظیم: سید جواد موسوی
326 بازدید
بحرین جدایی بحرین از ایران انگلیس

شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه پس از مرگ پدرش در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۴۰ به عنوان حاکم جدید بحرین به قدرت رسید. وی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۴۰ طی یک مراسم رسمی و با حضور نمایندگان دولت انگلیس بر تخت حکومت بحرین تکیه زد. جدایی بحرین از ایران در دوران حاکمیت وی اتفاق افتاد.


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
شیخ عیسی بن سلمان حاکم جدید بحرین