علاقه‌مندی مردم بحرین به ایران


روزنامه اطلاعات؛ ۲۸ دی ۱۳۲۶:

«مردم شریف و غیور بحرین و هم‌میهنان عزیز و گرامی بحرینی ما که به واسطه یک جریانات نامطلوب سیاسی خارجی مدتی‌ست ظاهراً از وطن عزیز خود دور و محجون مانده‌اند، هیچ‌گاه علاقه و پیوستگی پیشین خود را نسبت به میهن مقدس خود از دست نداده‌اند و آتش عشق ایران‌پرستی در کانون قلب آنها شعله‌ور است و همواره در آرزوی آن روزی می‌باشند که پیوستگی آنها به کشور باستانی ایران رسماً و علناً اعلام گردد و این جدایی مصنوعی که دیگران ایجاد کرده‌اند، از میان برداشته شود. ایران‌پرستان بحرین در طول این سال‌های جدایی هیچگاه از یاد ایران و افتخارات گذشته باستانی خود غافل نبوده و نیستند، و چون دست‌نشستگان اجانب که بر آنها فرمانروایی دارند مانع بروز احساسات ملی و وطنی آنها می‌باشند، در پنهان حزبی ملی تشکیل داده‌اند که هدف آن بازگشت بحرین به میهن اصلی خود ایران است. اکنون نماینده این حزب ملی آقای عبدالله زیره به سمت نمایندگی قاطبه اهالی بحرین به ایران آمده و دیروز در ملاقاتی که با چندین نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی نمود مراتب علاقه‌مندی میهن‌پرستان بحرین را به وطن خود گوشزد نمود و پیام خود را به شرح زیر به گوش ملت و دولت و مجلس ایران رسانید:«من به نمایندگی از طرف حزب ملی بحرین که نماینده عموم مردم بحرین است آمده‌ام که به عرض مجلس شورای ملی برسانم که حزب ملی و مردم بحرین انتظار دارند که هرچه زودتر موضوع برگشتن بحرین به ایران عملی گردد. مردم بحرین آماده به کار بستن هرگونه دستوری از طرف دولت هستند و هرگاه که مجلس شورای ملی تصمیمی اتخاذ کند مردم بحرین قیام و اقدام خود را آغاز خواهند کرد...».


مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
علاقه‌مندی مردم بحرین به ایران