فرار شاه
فرار شاه

فرار شاه

با اوج گیری مبارزات انقلابی مردم ایران، و پس از آنکه تمامی سیاستهای محمدرضا پهلوی برای آرام کردن مردم خشمگین به شکست انجامید، شاه شاپور بختیار را که از چهره های شناخته شده جبهه ملی بود، به نخست وزیری برگزید، اما این اقدام شاه هم فایده نداشت و کارنامه خاندان پهلوی چنان سیاه بود که مردم تنها به سرنگونی آن رضایت می دادند. مورخان معتقدند شکل‌گیری و گسترش نهضت اسلامی و هماهنگی قیام‌های مردمی به...

ادامه مطلب

تصاویری از شادمانی مردم در پی فرار شاه

تصاویری از شادمانی مردم در پی فرار شاه

شادمانی مردم ایران در پی فرار شاه از کشور، و پائین کشیدن مجسمه‌های وی و پدرش در تهران و دیگر شهرها؛ 26 دیماه 1357

ادامه مطلب

بازتابهای فرار شاه در اسناد ساواک

بازتابهای فرار شاه در اسناد ساواک

  پس از فرار شاه از ایران در روز 26 دی ماه 1357، تظاهرات و راهپیمایی‌ مردم در شهرهای مختلف شدت بیشتری گرفت و مجسمه‌های او و پدرش که در میادین اصلی شهر نصب بود، توسط مردم به پایین کشیده شد. اتفاقات متعدد و پرشتابی که در گزارش های آن روزهای نهادهای مختلف امنیتی و انتظامی رژیم شاه از جمله ساواک، ارتش و ژاندارمری منعکس شده است. آنچه در ادامه ملاحظه می کنید گزارش های مربوط به شهر تهران در روزهای...

ادامه مطلب

امام خمینی در نوفل لوشاتو، در روز فرار شاه

امام خمینی در نوفل لوشاتو، در روز فرار شاه

شاه رفت : Le chah s`en va تصویری از امام خمینی در نوفل لوشاتو در روز فرار شاه، در یکی از نشریات خارجی در سمت چپ این تصویر، یک روزنامه فرانسوی با تیتر «شاه رفت» جلب نظر می‌کند

ادامه مطلب

فرار شاه از ایران 26 دی ماه 1357

فرار شاه از ایران 26 دی ماه 1357

در تاریخ هر ملتی روزهای بزرگی هستند که در حافظه تاریخی مردم آن کشور برای همیشه می ماند . روز 26 دی ماه 1357 یکی از همین روزهای تاریخی برای مردم ایران محسوب می شود. در این روز شاه که موقعیت خود را در خطر می دید و مبارزات مردم ایران علیه ظلم و بیداد او و رژیم پهلوی در آستانه به نتیجه رسیدن نهایی بود، از ایران به بهانه استراحت فرار کرد. اعلام خروج شاه از کشور در اخبار سراسری رادیو موجب شد مردم به خیابان ها...

ادامه مطلب