فرار شاه و بازگشت لبخند گم‌شده به مردم ایران

تصاویری از شادمانی مردم بعد از فرار شاه (۱)


«...ساعت ۱۳:۰۸ بیست‌وششم دی‌ماه ۱۳۵۷ محمدرضا پهلوی و همسرش، برای همیشه، ایران را ترک کردند، اما مقصد آنان آمریکا نبود. هر چند سولیوان نظر مقامات آمریکا را برای رفتن شاه به آن کشور جلب کرده بود، اما یکی دو روز مانده به سفر، تصمیم آمریکا تغییر کرد و از شاه خواسته شد به مصر رفته، در آن کشور اقامت کوتاهی کند. خبر بیرون‌شدن شاه، خنده گم‌شده مردم ایران را به لب‌ها بازگرداند. شادمانی آن روز ملت به صفوف نظامیان نیز رسوخ کرد، تا جایی که فرماندهان ارتش مجبور به دستگیری گروهی از افراد نیروی هوایی شدند...»(الف لام خمینی؛ هدایت‌الله بهبودی؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی؛ صص ۱۰۳۴ و ۱۰۳۵)

 

 

تصاویری از شادمانی مردم بعد از فرار شاه (۲)


تصاویری از شادمانی مردم بعد از فرار شاه (۱)