خوشحالی رهبران فلسطین از فرار شاه


روزنامه اطلاعات؛ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۵۷:

«دمشق-آسوشیتدپرس- رهبران فلسطین از شنیدن خبر ترک ایران به وسیله شاه ابراز شادی کردند. دیروز بسیاری از هیأت‌های نمایندگی شورای ملی فلسطین متوجه اوضاع ایران بودند و درباره آن بحث می‌کردند. محمود لبادی سخنگوی سازمان آزادی‌بخش فلسطین گفت: همه خوشحالند؛ ما پیروزی ایرانیان را پیروزی خود می‌دانیم و این نشانه گرایش جدید ضد امریکایی در خاورمیانه است...».


خوشحالی رهبران فلسطین از فرار شاهروزنامه اطلاعات؛ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۵۷