مردم
پیام روشن مردم خطاب به محمد رضا شاه

پیام روشن مردم خطاب به محمد رضا شاه

مرگ موهبتی الهی است که از جانب ملت دو دستی به شاه تقدیم می شود. نوشته ای که بر روی پلاکارد در این عکس مشاهده می کنید در واقع واکنشی است به این ادعای شاه که می گفت :«سلطنت موهبتی الهی است که از سوی ملت به پادشاه تفویض شده است.»

ادامه مطلب

تظاهرات دوران انقلاب در شهرهای مختلف ایران

تظاهرات دوران انقلاب در شهرهای مختلف ایران

مردم ایران در سرتاسر کشور، هماهنگ و منسجم و گوش به فرمان امام خمینی، در مسیر انقلاب اسلامی گام برمی‌دارند

ادامه مطلب

گُل در برابر گلوله

گُل در برابر گلوله

روزنامه «العراق»؛ 20 نوامبر 1978

ادامه مطلب

تصاویری از شادمانی مردم در پی فرار شاه

تصاویری از شادمانی مردم در پی فرار شاه

نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر

ادامه مطلب

روز پاک‌سازی شهر تهران

روز پاک‌سازی شهر تهران

استقلال، آزادی ، جمهوری اسلامی

ادامه مطلب

پیوند روحانیت ، ارتش و مردم در مسیر پیروزی انقلاب

پیوند روحانیت ، ارتش و مردم در مسیر پیروزی انقلاب

در طول مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی،پیوستن بدنه ارتش به مردم و حضور روحانیان در متن مبارزه قابل توجه بود . در تصویری که مشاهده می کنید دو نفر روحانی به اتفاق چند سرباز با پشتیبانی مردم بر روی یک خودرو نظامی سوار شدند

ادامه مطلب

اهداء شاخه‌های گل به ارتشیان توسط مردم در دوران انقلاب

اهداء شاخه‌های گل به ارتشیان توسط مردم در دوران انقلاب

نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر

ادامه مطلب