پیوند روحانیت ، ارتش و مردم در مسیر پیروزی انقلاب


پیوند روحانیت ، ارتش و مردم در مسیر پیروزی انقلاب
در طول مبارزه مردم علیه رژیم پهلوی،پیوستن بدنه ارتش به مردم و حضور روحانیان در متن مبارزه قابل توجه بود . در تصویری که مشاهده می کنید دو نفر روحانی به اتفاق چند سرباز با پشتیبانی مردم بر روی یک خودرو نظامی سوار شدند