گُل در برابر گلوله


گُل در برابر گلوله اهدای دسته گل به یک نفر از نیرویهای ارتش
پنج شنبه ۱۶ شهریور 1357 برای کنترل تظاهرات گسترده ضد شاه در تهران ، ارتشی‌ها با ماشین‌های بزرگ آمده بودند. مردم به ارتشی‌ها گل می‌دادند و هم‌زمان شعار می‌دادند:

«ما به شما گل می‌دهیم، شما به ما گلوله». آن روز ارتش با مردم کاری نداشت و مردم هم تا آن روز چنین صحنه‌ای از پیوستن مردم و ارتش را ندیده بودند و آنقدر همه چیز خوب بود و جمعیت زیاد بود که تصمیم گرفتند فردا روز جمعه در میدان ژاله تهران باردیگر گرد هم بیایند. غافل از آنکه همان شب شاه تصمیم گرفت برای مقابله با پیوستن بدنه ارتش به مردم ، جنایت بزرگی را در میدان ژاله طراحی کند.