گزارشی از زمستان سال 1350


427 بازدید
مردم شاه

اشاره:

در بهمن‌ماه 1350، ایران شاهد یکی از پربارش‌ترین و سردترین زمستان‌های خود بود. در تهران و اغلب نقاط کشور، برف شدیدی می‌بارید و مردم با سرمای طاقت فرسایی دست به گریبان بودند. خاندان سلطنتی در همین روزها، بدون در نظر گرفتن شرایط اضطراری کشور و مشکلات بزرگی که برای مردم اکثرر شهرها پیش آمده بود، به روال هر سال برای تعطیلات و تفریحات زمستانی به مدت پنج هفته به سوییس(دهکده مشهور سن موریتس) رفتند.


روزنامه اطلاعات؛ 3 بهمن 1350 تا 11 اسفند 1350
گزارشی از زمستان سال 1350روزنامه اطلاعات؛ 3 بهمن 1350
روزنامه اطلاعات؛ 5 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 10 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 19 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 20 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 24 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 1 اسفند 1350

روزنامه اطلاعات؛ 11 اسفند 1350