مردم گرفتار برف و سرمای طاقت‌فرسا، شاه و فرح در سن‌موریتس!

گزارشی از زمستان سال ۱۳۵۰


اشاره: در بهمن‌ماه ۱۳۵۰، ایران شاهد یکی از پربارش‌ترین و سردترین زمستان‌های خود بود. در تهران و اغلب نقاط کشور، برف شدیدی می‌بارید و مردم با سرمای طاقت‌فرسایی دست به گریبان بودند. خاندان سلطنتی در همین روزها، فارغ از شرایط اضطراری کشور و مشکلات بزرگی که برای مردم اکثر شهرها پیش آمده بود، به روال هر سال برای تعطیلات و تفریحات زمستانی به سوییس(دهکده مشهور سن‌موریتس) رفته و به مدت پنج هفته در آنجا به سر بردند.


روزنامه اطلاعات؛ ۳ بهمن ۱۳۵۰ تا ۱۱ اسفند ۱۳۵۰
مردم گرفتار برف و سرمای طاقت‌فرسا، شاه و فرح در سن‌موریتس!روزنامه اطلاعات؛ 3 بهمن 1350
روزنامه اطلاعات؛ 5 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 10 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 19 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 20 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 24 بهمن 1350

روزنامه اطلاعات؛ 1 اسفند 1350

روزنامه اطلاعات؛ 11 اسفند 1350