اهداء شاخه‌های گل به ارتشیان توسط مردم در دوران انقلاب


اهداء شاخه‌های گل به ارتشیان توسط مردم در دوران انقلاب
«...ارتش وطن‌خواه ایران! شما دیدید که ملت با شما دوست و شما را گلباران می‌کند. و می‌دانید که این چپاولگران برای ادامه ستمگری، شما را آلت قتل برادران خود قرار داده‌اند، به دیگر برادران ارتشی خود که شاه را رها کرده‌اند و در پشتیبانی مردم، به دشمن حمله نموده‌اند بپیوندید، و بپاخیزید و نگذارید ملت شما نابود و برادران و خواهران شما به خاک و خون کشیده شوند. نام خود را در تاریخ که به سود ملت ایران به‌ راه خود ادامه می‌دهد، هر چه زودتر ثبت کنید و ریشه خیانت و ظلم را بکنید...»

بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران در فردای کشتار 17 شهریور 1357(جمعه سیاه)


نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر

نامه تشویقی برای درخواست نشان افتخار برای شکنجه گر