اهداء شاخه‌های گل به ارتشیان توسط مردم در دوران انقلاب


اهداء شاخه‌های گل به ارتشیان توسط مردم در دوران انقلاب
«...ارتش وطن‌خواه ایران! شما دیدید که ملت با شما دوست و شما را گلباران می‌کند. و می‌دانید که این چپاولگران برای ادامه ستمگری، شما را آلت قتل برادران خود قرار داده‌اند، به دیگر برادران ارتشی خود که شاه را رها کرده‌اند و در پشتیبانی مردم، به دشمن حمله نموده‌اند بپیوندید، و بپاخیزید و نگذارید ملت شما نابود و برادران و خواهران شما به خاک و خون کشیده شوند. نام خود را در تاریخ که به سود ملت ایران به‌ راه خود ادامه می‌دهد، هر چه زودتر ثبت کنید و ریشه خیانت و ظلم را بکنید...»

بخشی از پیام امام خمینی به ملت ایران در فردای کشتار 17 شهریور 1357(جمعه سیاه)