روز پاک‌سازی شهر تهران


روز پاک‌سازی شهر تهران
اعلام روز پاک‌سازی محیط از سوی شهرداری تهران؛ 25 اسفند 1357«...سنگرهای خیابانی، خیلی‌هاشان جمع شدند و پاره‌ای نیز که موقعیت سوق‌الجیشی داشتند برجای ماندند، منتها اطرافشان پاک‌سازی شد. خیلی‌ها با پول خود قوطی‌های رنگ خریده بودند و بسیاری از دیوارها را که دیگر شعارها جای خالی بر آن نگذاشته بودند رنگ کردند. توی هر کوچه و محله، جوان‌ها با سلام و صلوات و نوشابه و شکلات و شیرینی پذیرایی شدند. جوی‌ها و کناره‌های کوچه‌ها و خیابان‌ها از زباله و کثافت و لجن پاک شد و فقط در هر کوی و برزن چند شعار برای ثبت در تاریخ جاودانه شد. شعارهایی که تمامی خشم توده‌ها و ایمان و تصمیم برگشت‌ناپذیر آنها را فریاد می‌کرد. در طول ماه‌های گذشته، هر دیوار شهرمان، خود صفحه‌ای از تاریخ بود...

در روز پاک‌سازی شهر تهران، به دنبال دعوت شهردار تهران و آیت الله طالقانی، مردم تهران به خیابان‌ها ریختند و هرکس تا آنجا که توان داشت در راه پاک کردن محله‌اش و شهرش کوشید. در این بین فعالیت پر جنب و جوش بچه‌های جنوب شهر، پیشاهنگان، افراد نیروی هوایی و دانشجویان بیش از دیگران مشهود بود.»(روزنامه کیهان؛ 26 اسفند 1357)