کشف حجاب
0

سخن نخست

سخن نخست

آن روز که حجاب ممنوع شد! کشف حجاب در ایران پدیده‌ای ناشی از آشنایی با غرب و تجدد‌خواهی افرادی است که افکار و زندگی غربی راتجربه کرده‌ بودند. در حالی که نخستین نشانه‌های کشف حجاب را می‌توان در دربار ناصر‌الدین شاه قاجار و سپس در محافل روشنفکری مشاهده نمود، رسمیت یافتن آن به دوره دیکتاتوری رضا شاه پهلوی باز می‌گردد. رضاخان که پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دیندار و پای‌بند به اصول مذهب...

ادامه مطلب

ریشه های کشف حجاب

ریشه های کشف حجاب

«ساعت 3 بعد از ظهر روز 17 دی ماه 1314 موکب اعلیحضرت همایون شاهنشاهی و موکب علیاحضرت ملکة پهلوی و والاحضرت شاهدخت برای افتتاح دانشسرای مقدماتی و اعطای دانش‌نامه‌های محصلان طب و قابلگی به عمارت جدید دانشسرای مقدماتی نزول اجلال فرمودند. حضور علیاحضرت ملکه پهلوی و والاحضرتین شاهدخت در مراسم افتتاح فصل تازه‌ای در تاریخ جدید ایران و مرحله نوینی در دوره حیات اجتماعی کشور ما می‌باشد و این اقدام شاهانه...

ادامه مطلب

رضاشاه : از هر چه زن چادری است بدم می‌آید

رضاشاه : از هر چه زن چادری است بدم می‌آید

 واقعه کشف حجاب در ایران را به دوران قاجار و در میان درباریان نسبت می دهند.براساس شواهد تاریخی اولین نشانه‌های کشف حجاب از دربار ناصرالدین شاه قاجار آغاز شد.این وضعیت کم و بیش تا پایان دوره قاجار ادامه داشت. میل حکام قاجار به کشف حجاب و مقاومت خانواده‌ها سبب شد تا پدیده کشف حجاب به غیر از دربار و محافل نزدیک به شاه، رشد چندانی نیابد. هر چند در اواخر دوره قاجار و در جریان نهضت مشروطه و پس از آن،...

ادامه مطلب

از ورود زنان بی‌حجاب تا بستن در مساجد

از ورود زنان بی‌حجاب تا بستن در مساجد

«روزی در ماه رمضان، سردار رفعت به رضاخان گفت که دیشب با سپهبد به مسجد رفتیم، نماز خواندیم و برای شما دعا کردیم. شاه با لحن غضبناکی گفت: کدام مسجد؟ حالا می‌فهمم که اشکال کار در کجاست! من می‌خواهم آخوندبازی را از بین ببرم. گفته‌ام که فرش‌ها را جمع کنید و میز و صندلی بچینید، ولی سپهبد ارتش می‌رود جانماز پهن می‌کند و روی زمین، پهلوی آخوندها می‌نشیند... ؟!». (خاطرات نخستین سپهبد ایران) صدای الصلوه اذان...

ادامه مطلب

اعلام کشف حجاب و اقدامات سازمان‎یافته برای پیشبرد آن

اعلام کشف حجاب و اقدامات سازمان‎یافته برای پیشبرد آن

زمینه‎های نظری کشف حجاب به پیش از تغییر سلطنت و انتقال قدرت به خاندان پهلوی باز می‎گردد. این فکر در دوران مشروطیت نضج یافت و پس از آن نیز، هرگاه مجالی پیدا می‎کرد، به انحاء گوناگون ظاهر می‎شد. به طوری که قبل از به قدرت رسیدن رضاخان گروههای متعددی از زنان قصد داشتند کشف حجاب  نمایند و برای این منظور در یکی از مساجد بست نشستند و خواستار حق کشف حجاب برای زنان شدند.  مطرح‎شدن چنین درخواستی...

ادامه مطلب

انجمن عفاف زنانه

انجمن عفاف زنانه

اولین انجمن زنان در ایران پس از برقراری مشروطه تشکیل شد. این انجمن را همسر میرزا حسن رشدیه در 1326هـ . ق در محل ساختمان مدرسه پرورش دختران که در خانه استیجاری محسن خان نطنزی ملقب به معاون دیوان بود، مجاور سقاخانه نوروزخان، تاسیس کرد. اهداف ذکرشده برای انجمن، پرورش دختران دبستانی و ایجاد زمینه برای مشارکت بیشتر زنان در امور اجتماعی و سیاسی بود. در این زمینه، فعالیتهایی چون، ایجاد مدرسه دخترانه، ترویج...

ادامه مطلب

بررسى فعالیت زنان قبل و بعد از مشروطه

بررسى فعالیت زنان قبل و بعد از مشروطه

نگاه تاریخی به زنان البته با نگاه سیاسی و اجتماعی به آنان متفاوت است اما چنانکه می‌دانیم درهرحال هیچ جای تاریخ از مقوله سیاست خالی نیست. مهم آن است که وقتی از نقش سیاسی ــ اجتماعی زنان سخن می‌گوییم، تنها متوجه زنان مشهور و سرشناس یا زنان بانفوذ درباری نباشیم، بلکه حرکت اجتماعی زنان را در گستره اجتماعی آن در نظر آوریم. زنان ایران در منزلگاههای مهم تاریخی به صحنه آمدند و حضور موثری نشان دادند اما...

ادامه مطلب

بی حرمتی به حجاب و نقش استعمار انگلیس

بی حرمتی به حجاب و نقش استعمار انگلیس

ایران در زمان سلسله قاجاریه فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشت و به یک کشور بحران زده و جنگ زده تبدیل شده بود. به خصوص مقارن با سلطنت احمد شاه، که فردی بی لیاقت و بی کفایت بود، هرج و مرج و آشوب تمام مملکت را فرا گرفته بود، که این هم از سیاستهای موذیانه استعمار انگلیس بود. استعمار انگلیس برای اجرای نقشه های خود به کسی نیاز داشت که دارای خصوصیات ویژه ای باشد که بتواند نقشه های آن دولت را مو به مو اجرا...

ادامه مطلب

پهلوی اول و مسئله کشف حجاب

پهلوی اول و مسئله کشف حجاب

کشف حجاب در ایران پدیده ای ناشی از آشنایی با غرب و تجددخواهی افرادی است که افکار و زندگی غربی را تجربه کرده بودند. به گونه ای که نخستین نشانه های کشف حجاب را می توان در دربار ناصرالدین شاه قاجار و سپس در محافل روشن فکری مشاهده نمود، رسمیت یافتن آن به دوره دیکتاتوری رضاشاه پهلوی بازمی گردد. رضاخان که پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دین دار و پای بند به اصول مذهب نشان داده بود، پس از به قدرت...

ادامه مطلب

تاملی در پدیده کشف حجاب

تاملی در پدیده کشف حجاب

کشف حجاب در ایران پدیده‌ای ناشی از آشنایی با غرب و تجدد‌خواهی افرادی است که افکار و زندگی غربی راتجربه کرده‌ بودند. در حالی که نخستین نشانه‌های کشف حجاب را می‌توان در دربار ناصر‌الدین شاه قاجار و سپس در محافل روشنفکری مشاهده نمود، رسمیت یافتن آن به دوره دیکتاتوری رضا شاه پهلوی باز می‌گردد. رضاخان که پیش از رسیدن به مقام پادشاهی خود را فردی دیندار و پای‌بند به اصول مذهب نشان داده بود، پس از به...

ادامه مطلب

ترک ایران به خاطر کشف حجاب

ترک ایران به خاطر کشف حجاب

به دنبال طرح مساله کشف حجاب و اجبار زنان ایرانی به کشف حجاب تعدادی از ایرانیان تصمیم به ترک ایران و مهاجرت به کشورهای همسایه گرفتند. این مساله در اسناد دولتی آن زمان نیز انعکاس یافته است.در گزارش از ایالت خراسان به ریاست وزرا به تاریخ 27/4/1315 با به اینکه«چون اطلاعات واصله حاکی بود که مأمورین امنیه در سرحدات برای برداشتن چارقد مستمسک به خشونت و سختی شده و در بعضی موارد نیز منافع شخصی خودشان را در...

ادامه مطلب

حجاب‌هاى نورانى و ظلمانى از دیدگاه امام خمینى (ره)

حجاب‌هاى نورانى و ظلمانى از دیدگاه امام خمینى (ره)

موضوع سیر و سلوک، شناخت فاصله هاى بین انسان و خداى متعال و (حالات)، (درجات) (منزل ها) و (مقامات) و تلاش در کم نمودن آن فاصله است. براى این حرکت و سلوک معنوى اولین قدم، شناخت موانع و حجاب ها و راه خرق و عبور از آنها است. در اسفار چهارگانه عقلى و عرفانى نیز شناخت حجاب هاى نورانى و ظلمانى جایگاهى رفیع دارد. بلکه به طور کلى مى توان ادعا کرد تمام اخلاق و عرفان یا براى رفع حجاب بین انسان و خدا است یا نتیجه و...

ادامه مطلب

روند کشف حجاب در تاریخ معاصر

روند کشف حجاب در تاریخ معاصر

ساختار طبیعی فلات ایران در طول اعصار تاریخی این مرز و بوم و مرکزیتی که به دلیل داشتن پل ارتباطی بین شرق و غرب عالم داشت باعث شد که این سرزمین سالیان سال در معرض یورش و تهاجمات اقوام و ملل گوناگون قرار گیرد. بدیهی است که این یورشها توسط اقوامی که دارای فرهنگ و اعتقادات ویژه خود بودند صورت می‌گرفت و شدیدترین فشارها را بر فرهنگ بومی و سنتی جامعه به وجود می‌آورد. بدین گونه قوم ایرانی که از اعصار باستان...

ادامه مطلب

زنان و استقلال وطن

زنان و استقلال وطن

  شیخ شامل از رهبران مذهبی و مبارز ملی ایران در قفقاز بود. هنوز هم آوازه رشادتهای ایشان، بر زبان مردم آن سامان است. شیخ شامل مبارز در راه استقلال منطقه قفقاز، برای حفظ تمامیت ارضی ایران، بعد از مبارزات بسیار به دست تزارها اسیر می‌شود. خواهر وی فاطمه خانم دنباله مبارزات برادر را علیه تزاریسم روسیه ادامه داده و همگام با دیگر زنان مجاهد آن منطقه با سالدات های روسیه می‌جنگد. سرانجام پس از وارد آوردن...

ادامه مطلب

زنان و شبه‌مدرنیسم رضاخان

زنان و شبه‌مدرنیسم رضاخان

کشف حجاب زنان در دوره رضاخان، خواه‌ناخواه شباهت به همان شیوه‌ای دارد که اروپاییان در مورد مسلمانان اندلس (اسپانیای فعلی) به‌ کار بستند تا از طریق ترویج بی‌بندوباری و شهوت‌رانی مسلمانان فاتح و پرشور را به قهقرا ببرند. امام‌خمینی(ره) تاکید می‌کرد استعمارگران برای به‌یوغ‌کشیدن ما ابتدا «به سراغ زنان ما آمدند» تا جامعه را از داشتن مادران خوب و متقی و دانا محروم سازند. مقاله حاضر گوشه‌هایی از...

ادامه مطلب

زوایای مختلفی از پدیده کشف حجاب در تاریخ معاصر

زوایای مختلفی از پدیده کشف حجاب در تاریخ معاصر

جامعه‌ی ایران تا قبل از آشنایی درباریان با فرهنگ غرب، ‌فضایل سنتی خود را محفوظ نگاه می‌داشتند، حتی در حرمسراها زنان از قواعد مذهبی چشم نمی‌پوشیدند، حتی جماعتی در حرمسراها بودند که شئون اساسی را به زنان یادآوری می‌کردند. فقط پس از مسافرت‌های فرهنگ ناصرالدین شاه وهن زننده در این زمینه وارد شد. بطور طبیعی ظهور زن در عرصه‌ی حیات ملی ایرانیان همراه حضور مرد در این سامان است، از بدو...

ادامه مطلب

ساواک برای گرفتن اعتراف به حجابم تعرض کرد

ساواک برای گرفتن اعتراف به حجابم تعرض کرد

« پروین سلیحی » همسر شهید دکتر « مرتصی لبافی‌نژاد » از جمله زنانی است که همگام با همسرش برای رسیدن به آرمان‌های امام‌خمینی(ره) عشق پاکش را نثار درخت انقلاب کرد تا بر روی یکی از برگ‌های این درخت تنومند، نام خود و همسرش را به یادگار بنویسد. وی در خصوص خاطرات مبارزات انقلابی همراه با همسرش بیان کرد: در سال ۵۱ زمانی ‌که ۱۶ سال داشتم با دکتر مرتضی لبافی‌نژاد ازدواج کردم؛ در آن دوره، وی از مبارزان فعال،...

ادامه مطلب

سه خاطره از روزهای کشف حجاب

سه خاطره از روزهای کشف حجاب

در خاطرات صدر الاشراف آمده است: «در اتوبوس زن با حجاب را راه نمی‏دادند و در معابر پاسبان‏ها از اهانت و کتک زدن به زن‏هایی که چادر داشتند، بانهایت بی‏پروایی از هیچگونه بی‏رحمی فروگذار نمی‏کردند.حتی بعضی از مأمورین، به خصوص در شهرها و دهات، زن‏هایی که پارچه روی سر انداخته بودند، اگرچه چادر معمولی نبود، از سر آن‏ها کشیده، پاره پاره می‏کردند و اگر زن فرار می‏کرد، او را تا توی خانه‏اش تعقیب...

ادامه مطلب

سیاه ؛ رنگ پوشش ، هیئت و عزا

سیاه ؛ رنگ پوشش ، هیئت و عزا

محرم که هر ساله از راه می رسد، در و دیوار سیاه پوش می شود و جز آن ، چادر بانوان مسلمان نیز نوعا مشکی است ، چرا؟ مقاله زیر می کوشد با تبیین ابعاد رنگ سیاه از دیدگاه اسلام به پاسخ این «چرا» نزدیک شود. رنگ سیاه ، از جهات گوناگون ، آثار و خواص مختلف داشته و به اعتبار هر یک از این خواص ، در مورد یا مواردی خاص ، فرد یا گروهی مخصوص برای منظور ویژه خویش از آن بهره می گیرند. به برخی از این آثار و خواص می کنیم:...

ادامه مطلب

سیر کشف حجاب در شهرها، ولایات و مناطق عشایری

سیر کشف حجاب در شهرها، ولایات و مناطق عشایری

بررسی اسناد و گزارشهای به جای مانده از آن دوران نشان می‎دهد که میزان و چگونگی پیشبرد طرح کشف حجاب در هر منطقه، با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و همچنین، نحوة فعالیت نهادها و سازمانهای ذی‎ربط از قبیل انجمنها و سازمانهای زنان و اقدامات تبلیغاتی آنان در این راستا، متفاوت بوده است.پیشرفت و پذیرش این طرح، در شهرهایی که جریان تجددطلبی و نوگرایی در آنجا پیشرفت کرده و...

ادامه مطلب

شکل‌گیری جمعیت‌های زنان ایرانی در دوران قاجاریه پس از مشروطه

شکل‌گیری جمعیت‌های زنان ایرانی در دوران قاجاریه پس از مشروطه

در جامعه ایرانی دوران قاجار، نقش اجتماعی زنان با علل و عوامل متعدد تاریخی و سیاسی، مرتبط بوده است. بررسی اجمالی حیات اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی زنان در دو مقطع پیش از اسلام و پس از اسلام اختصاص یافته است که ممیزه‌های در جامعه ایرانی دوران قاجار، نقش اجتماعی زنان با علل و عوامل متعدد تاریخی و سیاسی مرتبط بوده است. در کنار روند کلی حوادث در زمان‌های مختلف، برخی از رویدادها نقش برجسته‌تری نسبت...

ادامه مطلب

شکوائیه زنان یزدی به مجلس شورای ملی

شکوائیه زنان یزدی به مجلس شورای ملی

بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و با تبعید وی از ایران، شدت ظلم و اجحاف رضاخانی کاسته شد. در فضای نسبتاً باز سیاسی که برای جلب نظر مردم به تحمل سلسله پهلوی در کشور ایجاد شد در منابر و جراید و بعضاً مجلس شورای ملی از جنایات رضاخان اسم برده می شد و مردم امیدوار به روزهایی بودند که فضای سیاسی و اجتماعی از اختناق پهلوی اول خالی شود. جمعی از زنان یزد در نامه ای به مجلس شورای ملی از ظلم و ستمی...

ادامه مطلب

قیام مسجد گوهرشاد و مبارزه با کشف حجاب

قیام مسجد گوهرشاد و مبارزه با کشف حجاب

یکی از قیامهای خونین مردم مسلمان ایران به رهبری مراجع تقلید در قرن معاصر، که نقطه عطفی در تاریخ قیامهای اسلامی در تاریخ صد ساله اخیر است، قیام مردم مسلمان در مسجد گوهرشاد، در کنار مرقد مطهر حضرت امام رضا(ع) علیه ماموران دیکتاتوری رضاخان، و کشف حجاب است. مأموران ترویج فرهنگ غرب مطالعات جامعه شناسی و روان کاوی، تردیدی باقی نگذاشته که مذهب به گونه یک اصل پایدار در اعماق وجود انسان ریشه دارد و بینش...

ادامه مطلب

کتاب «مساله حجاب» شهید مطهری  بیشترین نوبت چاپ را به خود اختصاص داد

کتاب «مساله حجاب» شهید مطهری بیشترین نوبت چاپ را به خود اختصاص داد

 گزارش خانه کتاب از آثار منتشر شده در هفته پایانی مهرماه 1392 نشان ‌می‌دهد که کتاب «مساله حجاب» استادشهید مرتضی مطهری با 104 مرتبه چاپ، بیشترین نوبت چاپ کتاب را به خود اختصاص داده است.در هفته پایانی مهرماه ‌امسال،  هزار و 378 عنوان کتاب به چاپ رسیده‌است که در این میان کتاب‌هایی با محوریت علوم اجتماعی پس از کتاب‌های ادبی، آموزشی و علوم عملی با 169 عنوان در رتبه چهارم قرار گرفتند. بر اساس این گزارش،...

ادامه مطلب

کتابشناسی گزیده واقعه کشف حجاب و قیام مسجد گوهرشاد

کتابشناسی گزیده واقعه کشف حجاب و قیام مسجد گوهرشاد

لازمه تحقیق و پژوهش در هر امری در وهله اول به آشنایی با منابع و در مرحله بعدی دسترسی به آنها باز می‌گردد که خود بحثی مفصل در روش تحقیق است. به عبارت بهتر با مرور منابع و مأخذ یک نوشته می‌توان ارزش و اعتبار کار را به سهولت سنجید. مناسبت تاریخی قیام مسجد گوهرشاد و واقعه کشف حجاب اقتضا می‌کند گزیده‌ای از منابع مهم این وقایع برای علاقمندان به اختصار معرفی شوند.1- تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد،...

ادامه مطلب

کشف حجاب در شیراز

کشف حجاب در شیراز

... دور جدید و علنی کشف حجاب رسما از سال 1313 آغاز شد . در این سال در یکی از شبها مجلس سخنرانی با حضور وزیر معارف در مدرسه شاپور شیراز برپا شد. رژیم پهلوی که همچنان مبارزه با حجاب را ادامه می داد، این بار جشنهای شیراز را در سال 1313 هـ .ش برگزار کرد. این مجلس در مدرسه شاهپور توسط میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی (وزیر معارف و فرهنگ) منعقد گردید و روز پنجشنبه بعدازظهر (ذی حجة) حدود 30 تا 40 نفر زن و دختر بدون چادر به...

ادامه مطلب

کشف حجاب ، زمینه ها و پیامدها

کشف حجاب ، زمینه ها و پیامدها

سیر کشف حجاب در ایران قبل از آنکه به عنوان اقدام رضا شاه در سال 1314 مطرح گردد، ریشه در تجددگرایی و تجددطلبی دارد که برای تبیین این جریان، لازم است آنرا در آئینه تجددطلبی جستجو کرد. نخستین برخورد نوگرایان ایرانی با آداب و رسوم غربی در کنار استفاده از صنعت و تکنولوژی پیشرفته غرب در ایران معاصر از دوران فتحعلیشاه قاجار آغاز شد. شکستهای نظامی ایران از روسیه و انعقاد قراردادهای گلستان (1228 هـ . ق) و...

ادامه مطلب

کشف حجاب اجباری یک زن روستایی در دوره رضا شاه

کشف حجاب اجباری یک زن روستایی در دوره رضا شاه

شبکه ایران- گروه تاریخ : جنایات رضا شاه پهلوی در حق مردم ایران کم نبوده است اما عمل کشف حجاب در بین آنها برجستگی دارد؛ هم به دلیل وقاحت رضا شاه (که در هر حال حکمران یک جامعه اسلامی و خود نیز اسماً مسلمان بود) در شمشیر کشیدن بر روی یک ضرورت دینی و هم از جهت تعدی هایی که به جهت انجام این قانون بر نوامیس کشور می رفت. چه بسیار افراد متدینی که از غم و غصه و یا بر اثر حمله مأموران حکومتی برای کشیدن چادرشان از...

ادامه مطلب

کشف حجاب به فرمان رضاخان

کشف حجاب به فرمان رضاخان

 کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ سرآغاز یک دوره سیاسی خاص همراه با تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در ایران بود. اساس این تحولات تثبیت نظام سیاسی، ترویج ناسیونالیسم باستان گرایانه افراطی با تأکید بر اصالت و اهمیت نژاد آریایی و تجددطلبی به شیوه اروپایی بود. تجددطلبی، با بهره گیری از الگوهای اروپایی، مهم ترین رکن پیشرفت اجتماعی محسوب می شد. انتخاب شیوه زندگی به روش اروپایی از دوران قاجاریه آغاز...

ادامه مطلب

کشف حجاب و تجدد اجباری

کشف حجاب و تجدد اجباری

پدیدۀ کشف حجاب در کشورهای اسلامی از دیرباز محل بحث و بررسی بوده است. هم‌زمانی اجرایی شدن این پدیده در کشورهای اسلامی هر محققی را به تأمل وا ‌می‌دارد، اما آنچه بسیار مهم است لزوم بررسی داستان کشف حجاب با توجه به شکل‌گیری و استمرار جریان تجددطلبی در این کشورهاست؛ به عبارت دیگر بدون توجه به سیر تجددخواهی و رویکرد ابزاری و فکری نخبگان جوامع اسلامی به مقولۀ تجدد، تبیین دقیق برنامۀ کشف حجاب...

ادامه مطلب

کشف حجاب، کژراهه پهلوی اول

کشف حجاب، کژراهه پهلوی اول

ایرانیان، در سال های 1285 تا 1320 هجری شمسی با نگاهی به دنیای اطراف خود احساس عقب ماندگی و انحطاط کردند و دیگران را مترقی و توسعه یافته دیدند. ایرانی خود را با دیگران مقایسه کرد و فاصله ای به درازای تاریخ دید و دانست که ماشین پیشرفت تمدن شتابی سرسام آور به خود گرفته و با سرعتی بیش از دو هزار کیلومتر در ساعت به پیش می رود در حالی که ایرانی در ساعتی دو کیلومتر هم وامانده است؛ هواپیما، تانک، زیردریایی و... می...

ادامه مطلب

گاه شمار کشف حجاب

گاه شمار کشف حجاب

تاریخ گذشته بر این سرزمین، روزهای متفاوت و پرهیاهویی را در باب حجاب از سر گذرانده است. در طول یک قرن، حجاب زن ایرانی دچار دو تغییر و الزام قانونی شده است؛ الزام برای "از سر برگیری حجاب" و دیگری در راستای "بر سر گیری حجاب". گرچه حافظه تاریخی، دو روز مشخص را برای اعلان و تصویب قانونی این تغییر‌ها به یاد سپرده است، اما برای فهم نحوه شکل‌گیری این جریان‌ها، باید روزهای بسیاری را بازخوانی...

ادامه مطلب

مبارزه مرحوم بافقی با بی حجابی زن رضاخان

مبارزه مرحوم بافقی با بی حجابی زن رضاخان

 در شبِ اول فروردین سال 1306 ش، به هنگام تحویل سال، همسر بی‌شرم رضاخان به همراه عده‌ای از زنان درباری با وضعی زننده و دور از عفت، به آستانه حضرت معصومه(س) در قم رفته و در ایوان آینه جای گرفتند. چون زنان درباری بدون حجاب، وارد حرم شده بودند، یکی از وعاظ به طرز حجاب آنان اعتراض کرد. در این حال، عالم پرهیزگار و شجاع. شیخ محمدتقی بافقی بر آنان شورید و مردم را نیز علیه آنان وادار به اعتراض نمود. وقتی که...

ادامه مطلب

مکانی به نام «چادرخانه»

مکانی به نام «چادرخانه»

در کاخ گلستان مکانی وجود دارد به نام «چادرخانه» که دارای سردر و فضایی سرپوشیده است. این مکان بین عمارت بادگیر و تالار الماس قرار دارد و محل نگهداری چادرهای سلطنتی مورد استفاده شاهان قاجار بوده است . ایل قاجار به زندگی در خارج از ساختمان و در زیر چادر علاقه فراوان داشتند . در دوره سلطنت قاجاریه مرتبا سفرهای خارج از شهر همراه با عده فراوانی از خدمه صورت می گرفته است و به این دلیل چادرهای زیادی مورد...

ادامه مطلب

نگاهی تاریخی به ماجرای کشف حجاب در ایران

نگاهی تاریخی به ماجرای کشف حجاب در ایران

کشف حجاب در ایران رسما و علنا از سال 1314 و با فرمان رضاشاه وارد ایران شد اما پیشینه این حرکت به دوران قاجار بازمی گردد به ویژه زمانی که ما با غرب درگیر می شویم و مردم ما با جوامع غربی بیشتر آشنا می شوند که عمدتا دیپلمات ها، بازرگانان و فرزندان اشراف جزء این گروه می باشند، زیرا فقط این گروه بودند که فرصت خروج از کشور و آشنایی با جوامع غربی را داشتند. شاید اولین تمثیلها را از جوامع غربی بتوان در آثار...

ادامه مطلب

واقعه مسجد گوهرشاد؛ قیام برای حفظ عفاف و حجاب

واقعه مسجد گوهرشاد؛ قیام برای حفظ عفاف و حجاب

از همان آغازین سال های حکومت رضاخان، مسئله کشف حجاب به ویژه از سوی برخی روشنفکران لائیکی که پشتوانه فکری حکومت او محسوب می شدند، مطرح و رضاخان برای انجام آن تحت فشار قرار گرفت. موسی حقانی، مسئول موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، با به پیشینه مسئله کشف حجاب در عصر رضاخان، از تحقیر و توهین زنان محجبه در نشریات آن زمان سخن گفت و اظهار داشت: در آن زمان در نشریه ایران جوان عکس زن های چادری را...

ادامه مطلب

واکنشهای اجتماعی در برابر کشف حجاب

واکنشهای اجتماعی در برابر کشف حجاب

خبر اعلام رسمی کشف حجاب، اگر چه با توجه به زمینه‎سازیهایی که شده بود، چندان هم غیره منتظره نبود، اما خبر منع حجاب بسیار غیر منتظره بود. این خبر به منزله به کارگیری هر گونه اقدام علیه زنان محجبه‎ای محسوب می‎شد که تا آنروز حتی حاضر نبودند نقاب از چهره بردارند، تا مبادا چشم نامحرم به روی آنان بیفتد. با اعلام رسمی کشف حجاب و منع استفاده از آن در معابر عمومی، این دسته از زنان در حالی ناگزیر بودند ضمن...

ادامه مطلب

وضعیت جمعیت‌های زنان در دوران رضاخان

وضعیت جمعیت‌های زنان در دوران رضاخان

دستیابی رضاخان به قدرت و تأسیس سلسه پهلوی با توجه به ماهیت حکومت و اندیشه حاکم بر آن که به سیاست‌های دولت‌های غربی وابسته بود، سبب شد که برنامه‌ریزی‌های تجددگرایی در رأس سیاست‌های حکومت قرار بگیرد. بخش عمده این تجددگرایی به زندگی اجتماعی زنان، اختصاص می‌یافت. اصلی‌ترین برنامه سوق دادن زن ایرانی به سمت فرهنگ غربی، خط‌مشی برداشتن حجاب بود که با اجرای آن زندگی زن ایرانی، تغییرات...

ادامه مطلب