نقد و نظر
نقد کتاب خاطرات آخرین رئیس دفتر موساد در ایران بخش نخست

نقد کتاب خاطرات آخرین رئیس دفتر موساد در ایران بخش نخست

نام کتاب: شیطان بزرگ، شیطان کوچک (خاطرات آخرین نماینده موساد در ایران) نویسنده:  الیعرز تسفریر مترجم: فرنوش  رام ناشر: شرکت کتاب آمریکا الیعرز تسفریر که به  «گیزی» معروف است به دلیل داشتن سمتی حساس در سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) ترجیح داده کمتر مشخصات و سوابق خود را ارائه دهد. وی قبل از اینکه به کردستان عراق به عنوان نماینده موساد اعزام شود با توجه به قرائن موجود در کتاب...

ادامه مطلب

بررسی و نقد کتاب لائیسیته چیست؟ بخش دوم

بررسی و نقد کتاب لائیسیته چیست؟ بخش دوم

بخش دوم: نقدِ نقد نظریه‌های ایرانی شیدان وثیق در قسمت آخر کتاب خود نظریه تنی چند از اندیشمندان ایرانی در باب سکولاریسم و لائیسیته را نقل و نقد کرده است. ما نیز به همان ترتیب به نقل کلام ایشان، نقد وثیق بر آنها و نقدهای احتمالی بر نقدهای وی خواهیم پرداخت. رویکرد عمدۀ نظریه‌پردازان بومی و پاسخ نویسنده کتاب همان روش معنای تاریخی و ریشه شناسی واژه و خَلط آن با معنای مطلوب است. به نظر می‌رسد که...

ادامه مطلب

بررسی و نقد کتاب لائیسیته چیست؟ بخش نخست

بررسی و نقد کتاب لائیسیته چیست؟ بخش نخست

کتاب «لائیسیته چیست» اثر شیدان وثیق را شاید بتوان مختصرترین و در عین حال عمیق‌ترین اثر فارسی دانست. مقاله حاضر به نقد و بررسی این کتاب می‌پردازد. : کتاب «لائیسیته چیست» اثر شیدان وثیق را شاید بتوان مختصرترین و در عین حال عمیق‌ترین اثر فارسی دانست که در خصوص معنای لائیسیته و سکولاریسم چشم‌اندازی تاریخی و مفهومی جامع پیش‌روی خواننده قرار می‌دهد. وثیق به خوبی این...

ادامه مطلب

یادداشتی درباره کتاب روشنای خاطره‌ها

یادداشتی درباره کتاب روشنای خاطره‌ها

کتاب «روشنای خاطره‌ها» ‌ای است از چهل کتاب متنوع. روایت‌هایی تلخ و شیرین از خاطرات دفاع مقدس از راویانی با تفکرات متفاوت. اشک‌ها و لبخندها؛ چهل پلان از کلان‌روایت دفاع جامعه‌ای که با دادن خون‌های بسیار بالاخره توانست دموکراسی را برای خود به ارمغان بیاورد و از شر رژیمی دیکتاتوری خلاص شود، پس از دو سال تنفس آزادی، توسط رژیم بعث عراق که دیکتاتوری خونخوار را در راس خود...

ادامه مطلب

پیرامون یک سئوال اساسی درباره احمد شاه قاجار

پیرامون یک سئوال اساسی درباره احمد شاه قاجار

بررسی زندگی احمدشاه به بهانه چاپ مجدد کتاب سیمای احمد شاه قاجار اسفندماهی که گذشت، نودمین سال درگذشت ‌احمدشاه قاجار بود. آخرین شاه سلسله قاجار هنگام مرگ سی‌وسه‌سال بیشتر نداشت. او در تبعید مُرد. سه سال قبل از مرگ از سلطنت خلع شده و رضاشاه ‌جای او به تخت سلطنت تکیه زده بود. مرگ شاهِ مخلوعِ جوان در غربت جنبه‌ای تراژیک به زندگی کوتاه او بخشید. همچنین شیوه رویارویی جانشینش رضاشاه با مخالفان...

ادامه مطلب

نقدی بر کتاب «سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام»

نقدی بر کتاب «سازمان مجاهدین خلق، پیدایی تا فرجام»

کتاب (سازمان مجاهدین خلق ایران، پیدایی تا فرجام) ضمن اینکه چگونگی تولد، تحقق و تداوم این تشکل را پیگیری می‌کند سعی دارد بخشی از تاریخ معاصر این کشور را برای نسل امروز قابل درک کند و این مستلزم آن است که پژوهشگر معاصر و امروزی موضوعی را که قسمت عمده آن دیروزی است خود درک کند. در این کتاب تا حد زیادی این مهم به انجام رسیده است، اگرچه تحقیق پیرامون این تشکل نیمه مخفی و سیاسی ـ نظامی به دلیل محدودیت...

ادامه مطلب

مشی مسلحانه در بوته نقد در درون چریک های فدائی خلق

مشی مسلحانه در بوته نقد در درون چریک های فدائی خلق

سال 1355 در حالی آغاز شد که ضربات کوبنده ساواک و کمیته مشترک به چریک‌ها پایانی نداشت. به رغم آنکه، این ضربات به کشته ‌شدن و دستگیری بسیاری از کادرهای باتجربه و سمپاتیزان‌های چریک‌ها می‌انجامید و تحرکات عملیاتی آنان را به پایین‌ترین سطح می‌رساند؛ آنها همچنان، با رشد شمار نیروهایی روبرو بودند که می‌خواستند به چریک‌های فدایی خلق بپیوندند. جذب نیروهای تازه که عمدتاً از...

ادامه مطلب

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها  بخش پایانی

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها بخش پایانی

ایران و رضاخان؛ به روایت انگلیسیها و به رضایت رضاخان بخش چهارم و پایانی در بخش آخر این نقد ادامه مطلب را می خوانیم: نمونۀ جالب دیگر آنکه: در اوایل دی ماه [1304] لورین مهمانی ناهاری ترتیب داد و از اسمعیل قشقایی (صولت الدوله)، رئیس قبیلۀ قشقایی، شیخ خزعل و ابراهیم (قوام الملک)، رئیس اسمی پنج عشیرۀ عرب فارس، در سفارتخانه دعوت کرد... خزعل و قوام الملک را هم بیشتر برای این به سفارت خوانده بود که حمایت...

ادامه مطلب

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها بخش سوم

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها بخش سوم

ایران و رضاخان؛ به روایت انگلیسیها و به رضایت رضاخان  کودتا، ملیگرایی، مشروعیت نویسنده در پایان مباحث مربوط به کناره گیری وثوق الدوله مینویسد: وثوق پیدایش ملیگرایی را در ایران دستکم گرفت و از قضای روزگار رئیس الوزرایی او بسی بر این حس ملی افزود. ریشۀ کودتای سوم اسفند و آمدن رضاخان را میتوان در اشتیاق زاید بریتانیا در پیروی از سیاستی جست که با حقایق ایران بعد از جنگ جهانی اول نمیخواند.۱۱...

ادامه مطلب

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها بخش دوم

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها بخش دوم

ایران و رضاخان؛ به روایت انگلیسیها و به رضایت رضاخان  فرهنگ سیاسی ملت ایران مهمتر از مطالب یاد شده، نویسنده در جای دیگری از کتاب که طبق معمول میخواهد در وصف ابتکارها و کارهای خرق عادت و معجزه آسای رضاخان در ایجاد وحدت در ایران داد سخن داده و حماسه سرایی کند، اصولاً مخالفت با تمرکز قوا را بخشی جدایی ناپذیر از فرهنگ سیاسی ایران قلمداد کرده و مینویسد: شایان ذکر است که از انقراض صفویه در قرن...

ادامه مطلب

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها  بخش نخست

نقدی بر کتاب: ایران؛ برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها بخش نخست

ایران و رضاخان؛ به روایت انگلیسیها و به رضایت رضاخان آشنایی با سیروس غنی سیروس غنی، متولد ۱۳۰۸ هجری شمسی، فرزند دکتر قاسم غنی است. دکتر قاسم غنی از رجال سیاسی- فرهنگی حکومت رضاشاه و محمدرضا شاه بود. او در حکومت رضاشاه نمایندۀ دورههای ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ مجلس شورای ملی بود و پس از شهریور ۱۳۲۰ نیز به سفارت و وزارت رسید و سرانجام در سال ۱۳۳۱ در آمریکا درگذشت. همدلی و همراهی دکتر غنی با سیاستهای فرهنگی حکومت...

ادامه مطلب

 شاه واقعی‌ و شاه تخیلی‌: نقدی بر کتاب عباس میلانی

شاه واقعی‌ و شاه تخیلی‌: نقدی بر کتاب عباس میلانی

برخی‌ از ما ایرانیان به جعل تاریخ مشغولند. تصاویر دروغین ساختن از رهبران گذشته و کارنامه آنها، از رضاشاه و محمدرضا شاه گرفته، تا زنده یاد دکتر محمد مصدق و رهبران جمهوری اسلامی بخشی از جعل تاریخ است. اگر پژوهشگرانی مانند دکتر میلانی، که هم همه گونه امکانات در اختیار دارند و هم توانائی پژوهش واقعی‌ را، تصاویر غیرواقعی‌ از شخصیت‌های تاریخی معاصر ایران ترسیم کنند، که دیگرامیدی به هموطنانی که...

ادامه مطلب

نقد و نظری پیرامون تاریخ معاصر مشهد

نقد و نظری پیرامون تاریخ معاصر مشهد

پژوهشی پیرامون تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی مشهد از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، تالیف دکتر یوسف متولی حقیقی در دو جلد توسط انتشارات مرکز پژوهش‏های شورای اسلامی شهر مشهد در اواخر سال 1392در تیراژ 1000 نسخه منتشر شده است. کتاب مزبور حاصل تحقیقات سه ساله نویسنده است که به طور مفصل به ابعاد سیاسی- اجتماعی تاریخ معاصر مشهد توجه شده است. جلد اول از یک دیباچه و شش بخش تشکیل شده است. در بخش اول...

ادامه مطلب

نقدی بر خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی

نقدی بر خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی

نقش خاطرات رجال سیاسی جمهوری اسلامی در تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی تا چه حد می‌تواند اهمیت داشته باشد؟ * سلیمی نمین: بسم‌ا.... الرحمن الرحیم. درست است که خاطره نگاری، تاریخ نیست اما منابع بسیار موثر و تعیین کننده‌ای برای تاریخ نگاری به حساب می آید. هیچ کس در شرایط کنونی این تصور را ندارد که با نگارش خاطرات توسط یک شخصیت تاریخ به تثبیت رسیده اما قطعا به میزان اهمیت و جایگاه آن شخصیت، خاطراتش...

ادامه مطلب

نقدهای منتشرنشده آیت‌الله گلپایگانی به پیش‌نویس قانون اساسی

نقدهای منتشرنشده آیت‌الله گلپایگانی به پیش‌نویس قانون اساسی

روز 12 آذر 1358 و متعاقب راهپیمایی روزهای دهم و یازدهم آذر 1358 مردم در تأیید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی حاشیه این قانون را جهت اجرا تنفیذ کردند. این قانون که دارای 12 فصل و 175 اصل بود، پس از این تنفیذ، به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شناخته شد. آیت‌الله العظمی گلپایگانی(ره) از مراجعی بود که در نهضت اسلامی ملت مسلمان ایران و حمایت از رهبری فقید آن نقش بسزایی داشت.  پس از پیروزی انقلاب...

ادامه مطلب

معرفی کتاب‌ قـحطی‌ بـزرگ‌ و نـسل‌کشی در ایران

معرفی کتاب‌ قـحطی‌ بـزرگ‌ و نـسل‌کشی در ایران

تاریخ معاصر ایران از موضوعاتی است که در بیشتر دانشگاهها‌ و مراکز پژوهشی تاریخ بـه آن‌ پرداخته می‌شود. با این حال همچنان  شاهد انتشار‌ آثاری هستیم که حـرفهای‌ تازه‌ای‌ درباره‌ موضوعاتی بـه ظـاهر تکراری در بردارند.یکی از این موضوعات تکراری،برهه مربوط به‌ سالهای جنگ جهانی اول و دوران انتقال سلطنت و قدرت در ایران از قاجار به پهلوی است. در‌ سالهای اخیر«دکتر محمد قلی...

ادامه مطلب

نقد مقاله «قتل افشارطوس و دخالت دکتر بقایى»

نقد مقاله «قتل افشارطوس و دخالت دکتر بقایى»

نقد کتاب زندگی‌نامه مظفر بقائی درمقاله  بر مبناى کدام اسناد؟ انگیزه نگارش این سطور در درجه نخست نوشته آقاى دکتر محمد سیف زاده در شماره ۴۵۴ روزنامه شرق به تاریخ سى ام فروردین سال 1384 با عنوان «قتل افشار طوس و دخالت دکتر بقایى» است. نوشتن در مورد بقایى و نقد متدولوژیک روش ها و دیدگاه هاى برخى از نویسندگان مخالف وى در شرایط کنونى کار ساده اى نیست. این امر البته به ویژه براى نگارنده که هیچ گاه...

ادامه مطلب

نقد و بررسی خاطرات ایرج اسکندری

نقد و بررسی خاطرات ایرج اسکندری

در مهرماه 1320 بیست و هفت نفر از اعضای گروه 53 نفری (کمونیست های زندانی شده در سال 1316)که پس از اشغال ایران توسط شوروی و انگلیس (شهریور20) و برکناری رضاخان از زندان آزاد شده بودند،تشکیل یک سازمان سیاسی به نام حزب توده ایران را اعلام کردند و سلیمان اسکندری را به دبیرکلی آن برگزیدند. اسکندری در یک نگاه ایرج اسکندری در 21 شهریور 1287ه.ش در تهران به دنیا آمد. وی پس از پایان مقطع دبیرستان ، در سال 1930-1311 م. راهی...

ادامه مطلب

کتاب «تاریخ نوین ایران» در ترازوی نقد احسان طبری

کتاب «تاریخ نوین ایران» در ترازوی نقد احسان طبری

 مقاله زیر بررسی انتقادی «تاریخ نوین ایران»/ تألیف مورخ شوروی (میخائیل سرگه‌یویچ ایوانف)(بخش اول، دوم، سوم) است که به قلم احسان طبری به رشته تحریر درآمده است. دکتر «رسول جعفریان» نیز بر این مقاله ای نگاشته و در آن به معرفی طبری و ذکر پاره ای از اهمیت های این مقاله پرداخته است. احسان طبری که بعد از تقی ارانی، مهم ترین تئوریسین مارکسیسم به ویژه حزب توده در ایران بود، پس از...

ادامه مطلب

نقدی بر کتاب از سید ضیا تا بختیار

نقدی بر کتاب از سید ضیا تا بختیار

 ذکر اخبار و حوادث و وقایع  بنا بر تصوّر و میل نویسنده آقای مسعود بهنود نویسنده محترم کتاب از سید ضیاء تا بختیار در چاپ دوّم متذکر شده‏ اند که کسانی نقدهایی  بر این کتاب در نشریات نوشته ‏اند ولیکن ایشان تغییری در چاپ دوم نداده و در واقع توجهی بر آن‏ نکرده‏ اند. کتاب با سلیقه تنظیم شده است. در اوّل هر فصل صورت اسامی نخست‏وزیر و وزیران و ترمیم‌های کابینه و تاریخ زمامداری ذکر...

ادامه مطلب


1
2
3
...
7
8
9
10
11
...
14
15
16