آیت الله
قیام مردم آمل علیه کمونیست های جنگل

در سی و ششمین روزِ زمستان ششم بهمن 1360

قیام مردم آمل علیه کمونیست های جنگل

: در تاریخ مبارزات مردم هرکشوری روزهای سرنوشت سازی وجود دارد که به نقطه عطفی تاریخی تبدیل شده اند. این روزهای تاریخی به جهت  آنکه صفحه جدیدی پیش روی مردم گشوده اند در ذهن و جان مردم ثبت شده اند . ششم بهمن ماه 1360 برای مردم آمل یکی از همین روزهای تاریخی محسوب می شود . در این روز مردم قهرمان آمل با پشتیبانی از نیروهای سپاه ، ارتش و بسیج توانستند یکی از توطئه های بزرگ را که توسط گروه های کمونیستی...

ادامه مطلب

روزی که مردم آمل علیه کمونیستهای جنگل قیام کردند

شرح قیام مردم آمل در ششم بهمن 1360

روزی که مردم آمل علیه کمونیستهای جنگل قیام کردند

سربداران قلابی علیه مردم انقلابی

ساعت 23:45 دوشنبه شب پنجم بهمن ماه 1360، یک گروه مسلح ضد انقلاب که نام خود را«سربداران جنگل» نهاده بودند با پوشش لباس های نظامی حملاتی را به شهر آمل در استان مازندران انجام داده و قصد تسخیر آن را داشتند. این گروه که متعاقب برکناری بنی صدر و با حمایت سازمان مجاهدین خلق شکل گرفته بودند از اواخر شهریور 1360 اعضای خود را از سراسر کشور به جنگل فراخوانده و در پایگاهی در حوالی «منگل دره» در 20 کیلومتری...

ادامه مطلب


1
2