سید حسن امامی
 نگاهی به چگونگی ورود سید حسن امامی به عرصه‌ی سیاست

نگاهی به چگونگی ورود سید حسن امامی به عرصه‌ی سیاست

  سیدحسن امامی در سال 1282 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدرش میرزا ابوالقاسم که داماد مظفرالدین شاه بود و سمت امام جمعه هم داشت با اقدامی که در مسجد شاه بر ضد سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و دیگر مشروطه‌خواهان انجام داد نامش را در تاریخ معاصر ایران ماندگار کرد. قبل از میرزا ابوالقاسم هم پدرش زین‌العابدین توأمان امام جمعه و داماد ناصرالدین شاه بود. این سنت امامت جمعه در این خاندان تا دوره‌ی...

ادامه مطلب

بارخوانی کارنامه امام جمعه شهر تهران در دوره پهلوی

بارخوانی کارنامه امام جمعه شهر تهران در دوره پهلوی

 سیدحسن امامی در سال ۱۲۸۲ هجری شمسی در تهران متولد شد. پدرش میرزاابوالقاسم که داماد مظفرالدین‌شاه بود و سمت امام جمعه هم داشت با اقدامی که در مسجد شاه بر ضد سیدجمال‌الدین واعظ اصفهانی و دیگر مشروطه‌خواهان انجام داد، نامش را در تاریخ معاصر ایران ماندگار کرد. [۱] قبل از میرزاابوالقاسم هم پدرش زین‌العابدین توأمان امام جمعه و داماد ناصرالدین‌شاه بود. این سنت امامت جمعه در این خاندان تا...

ادامه مطلب

 آخرین امام جمعه طاغوت

آخرین امام جمعه طاغوت

 آخوندهای درباری که امام در نظر داشته اند به یکی و دو مورد محدود نمی شود اما می توان یکی از مصادیق بارز آن را در خاندان «امام جمعه» دید. خاندانی که نسل اندر نسل امام جمعه تهران بودند و با حاکمان وقت روابط حسنه برقرار کرده و در تحولات سیاسی و اجتماعی کشور پشت قدرت حاکم را خالی نکردند. : ماجرای «آخوندهای درباری» غصه پرغصه دین اسلام است که برخلاف اهل تسنن – به واسطه اتصال روحانیت مذاهب...

ادامه مطلب

 پیشینه خاندان امام جمعه و پیوندهای سیاسی او

پیشینه خاندان امام جمعه و پیوندهای سیاسی او

 «خاندان امام جمعه نیای خود را با شجره نسبی به سادات حسینی خاتون آبادی اصفهان و به بزرگترین رجل دینی و سیاسی دوران صفوی (ملاباشی) می رسانند. گفته می شود میرعماد و میرحسین نیای آنان از مدینه به ایران آمدند و در اصفهان و در خورت و خاتون آباد ساکن شدند. محمد حسین اعتمادالسلطنه این مهاجرت را در عهد پادشاهان صفوی چهارصد سال پیش ثبت کرده است. خاندان امام جمعه نیای بزرگ خود را در این زمان میر عبدالواسع...

ادامه مطلب

 امام جمعه درباری و نهضت ملی شدن نفت

امام جمعه درباری و نهضت ملی شدن نفت

 به هنگام بررسی اعتبارنامه‌ها بار دیگر نام امامی به میان کشیده شد. در این هنگام نوبت به اعتبارنامه دکتر سیدحسن امامی از مهاباد رسید. پرونده‌ی این اعتبارنامه همان روز به مجلس آمده بود و شعبه‌ی ششم با عجله آن را تصویب کرده بود که به جلسه‌ی آن روز برسد ولی با مخالفت دکتر سنجابی، مهندس حسیبی و مهندس زیرک‌زاده (که همه از طرفداران جبهه ملی بودند) روبرو شد. انتخابات مجلس هفدهم در زمان...

ادامه مطلب

نفوذ انگلیسی‌ها در امام جمعه!

نفوذ انگلیسی‌ها در امام جمعه!

شماره:2- 3- 4290 تاریخ:3/11/36 موضوع:تشکیل احزاب در کشور یکی از دوستان سیاسی دکتر سید حسن امامی امام جمعه تهران اظهار داشته در اولین روزهائی که زمرمه تشکیل دو حزب سیاسی در ایران باز شد چون جسته و گریخته شنیده می‌شد که امام جمعه تهران کاندید لیدری یکی از این دو حزب است لذا مشارالیه با عجله به لندن رفته و در آن جا با دنیس رایت معاون وزاتخانه خارجه انگلستان و کاردار سابق سفارت انگلیس در تهران که از دوستان...

ادامه مطلب

 سید حسن امامی امام جمعه درباری تهران

سید حسن امامی امام جمعه درباری تهران

سید حسن امامی، امام جمعه شهر تهران در زمان محمدرضا پهلوی بود. وی در سال 1324 و پس از فوت عمویش، میر محمد امام جمعه، منصب امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت و تا پیروزی انقلاب آن را در اختیار داشت. -زندگینامه • -تحصیلات حسن امامی در کودکی طبق رسم خانوادگی تحصیلات مقدماتی، زبان عربی و فارسی را نزد معلمین خصوصی فرا گرفت. سپس تحصیلات علوم دینی را در نجف اشرف ادامه داد و از سال 1300 تا سال 1308 را در کاظمین و نجف...

ادامه مطلب

سندی از رشوه‌گیری امام جمعه قدیم تهران

سندی از رشوه‌گیری امام جمعه قدیم تهران

حسن امامی در زمان حکومت محمدرضا شاه عهده دار امام جمعه‌ای تهران بود. متن نامه بدین شرح است: مسجد شاه تهران از طرف شرق به وسیله یک درب به بازار سلطانی و بازار کتاب و کاغذ‌فروشها و بازار صحافها و بازار بزازها ارتباط دارد و از طرف غرب نیز به وسیله درب دیگری به بازار بزازها متصل می‌گردد و بنابراین وسیله ارتباط چند بازار به یکدیگر معبر ایاب و ذهاب زیاد می‌باشد که در واقع مانند چهارراه تجارتی...

ادامه مطلب

 باز گشت مجدد روحانیت به سیاست و پیروزی انقلاب

باز گشت مجدد روحانیت به سیاست و پیروزی انقلاب

 با ظهور حضرت امام خمینی در اوایل دهه چهل، حوزه علمیه قم برای نخستین بار سیاسی و به کانون مخالفت علیه دولت مبدل گردید. در واقع او توانست با تغییر جغرافیای کانون مخالفت با رژیم ؛ یعنی از تهران، به قم، برای همیشه بر اهمیت شهر قم بیفزاید و همواره آن را خواسته یاناخواسته با سرنوشت عمومی جامعه ایران پیوند دهد. حاج آقا روح الله خمینی، همان کسی است که پس از استخاره آیت الله حائری جهت آمدن به قم، به عنوان...

ادامه مطلب

حسن امامی و روحانیت شیعه

حسن امامی و روحانیت شیعه

 از آنجا که امامی چهره‌ای مذهبی داشت بدر مواقعی ه عنوان رابط میان سلطنت و شخص شاه با روحانیت هم دیده می‌شود که در ادامه به دو نمونه از آن خواهیم نمود. از آنجا که امامی چهره‌ای مذهبی داشت بدر مواقعی ه عنوان رابط میان سلطنت و شخص شاه با روحانیت هم دیده می‌شود که در ادامه به دو نمونه از آن خواهیم نمود. الف. شهید نواب صفوی نواب به منظور دریافت یک درجه تخفیف از شاه در حکم سیدمهدی...

ادامه مطلب

 امامی، تشکیلات فراماسونری و انقلاب ایران

امامی، تشکیلات فراماسونری و انقلاب ایران

 سازمان فراماسونری انگلیس مقیم ایران امامی را به خاطر شخصیت مذهبی و اجتماعی و نفوذی که در سازمانها و مقامات دولتی دارد وارد تشکیلات خود کرد و او را در رأس لژ خود قرار داد. این لژ به موجب دعوتنامه‌ای که ذیلاً نقل می‌شود در روز 13 خراد 1346 در تهران تأسیس و تقدیس شد و همه‌ی تشکیلات رسمی تشکیل لژ و حتی خواندن آیات تورات و ادعیه انجیل توأم با موزیک که در این‌گونه مواقع اجراء می‌گردد عیناً و با...

ادامه مطلب

نفوذ انگلیس در تشکیل احزاب در رژیم پهلوی

نفوذ انگلیس در تشکیل احزاب در رژیم پهلوی

شماره‌: 2ـ3ـ4290تاریخ‌: 36/11/03 موضوع : تشکیل احزاب در کشور یکی از دوستان سیاسی سناتور دکتر سیدحسن امامی‌، امام جمعه تهران‌، اظهار داشته در اولین روزهایی که زمزمه تشکیل دو حزب سیاسی در ایران باز شد، چون جسته و گریخته شنیده می‌شد که امام جمعه تهران کاندید]ای‌[ لیدری یکی از این دو حزب است لذا مشارالیه با عجله به لندن رفته و در آن جا با دنیس رایت معاون وزارت خارجه انگلستان و کاردار سابق...

ادامه مطلب

سوء استفاده امام جمعه درباری از اعتقادات مردم

سوء استفاده امام جمعه درباری از اعتقادات مردم

در این سند ساواک در مورد سوء استفاده سیدحسن امامی،امام جمعه منصوب شاه در تهران گزارش می دهد که او در ازای دریافت 200 هزار تومان رشوه ،دستور خودش را مبنی بر بستن درب های شرقی و غربی مسجد شاه به بهانه ممانعت از آمد و شد غیر مسلمانان به مسجد، لغو می کند. او با دریافت این پول یک خانه در نزدیکی میدان 24 اسفند(میدان انقلاب) می خرد.

ادامه مطلب