سوء استفاده امام جمعه درباری از اعتقادات مردم


سوء استفاده امام جمعه درباری از اعتقادات مردم
در این سند ساواک در مورد سوء استفاده سیدحسن امامی،امام جمعه منصوب شاه در تهران گزارش می دهد که او در ازای دریافت 200 هزار تومان رشوه ،دستور خودش را مبنی بر بستن درب های شرقی و غربی مسجد شاه به بهانه ممانعت از آمد و شد غیر مسلمانان به مسجد، لغو می کند. او با دریافت این پول یک خانه در نزدیکی میدان 24 اسفند(میدان انقلاب) می خرد.