حسن امامی و روحانیت شیعه


عطاالله فرجی
1663 بازدید
سید حسن امامی

حسن امامی و روحانیت شیعه

 از آنجا که امامی چهره‌ای مذهبی داشت بدر مواقعی ه عنوان رابط میان سلطنت و شخص شاه با روحانیت هم دیده می‌شود که در ادامه به دو نمونه از آن اشاره خواهیم نمود.
از آنجا که امامی چهره‌ای مذهبی داشت بدر مواقعی ه عنوان رابط میان سلطنت و شخص شاه با روحانیت هم دیده می‌شود که در ادامه به دو نمونه از آن اشاره خواهیم نمود.
الف. شهید نواب صفوی
نواب به منظور دریافت یک درجه تخفیف از شاه در حکم سیدمهدی هاشمی و تبدیل حکم اعدام وی به حبس ابد از شاه درخواست ملاقات نمود چون طبق قانون اساسی آن موقع تنها شخص شاه چنین اختیاری داشت. در ابتدا شاه با درخواست ملاقات نواب صفوی موافقت نکرد. از این رو نواب صفوی با انتشار و توزیع اعلامیه‌ای نوشت شاه ایران را در میان حصارهای پولادین دربار زندانی کرده‌اند. دکتر امامی پس از اطلاع از صدور چنین اعلامیه‌ای نسخه‌ای از آن را به دست شاه رساند و خود توانست وقت ملاقات حضوری برای نواب بگیرد.  مورد دیگر این‌که از آنجا که نواب صفوی بعد از بروز اختلافاتش با آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق به حمایت خود از جبهه‌ی ملی حتی در کودتای 28 مرداد ادامه نداد شاه به این طمع افتاد که وی را به سمت خود جذب کند. به همین مقصود دکتر امامی از سوی شاه به دیدار نواب رفت و ضمن ابلاغ پیام شاه گفت که به خاطر تجلیل از فضل و کمالات نواب صفوی شاه نیابت آستان قدسرضوی را به وی تفویض می‌کند و اختیار می‌دهد تا نواب درآمد آنجا را با نظر خود به مصارف شرعیه برساند و از حمایت کامل شاه نیز برخورار خواهد بود مشروط بر این‌که در کار سیاست مملکت هیچ مداخله‌ای نداشته باشد. بدیهی است نواب با توجه روحیاتی که داشت این پیشنهاد را به شدت رد کرد.
ب. مقابله با اقدامات غیرشرعی حکومت
یکبار به بهانه‌ی برگزاری مسابقات ورزشی قرار می‌شود که مشعل آتشی توسط ورزشکاران از ورزشگاه امجدیه تا اقامتگاه شاه حمل شود. آیت‌الله بروجردی که این امر را به دلیل پیش‌زمینه‌ی تاریخی در ایران موجب ترویج آتش‌پرستی می‌شود از طرق مختلف از جمله سیدحسن امامی از شاه می‌خواهد که از این کار صرفنظر شود. در اواسط دهه‌ی چهل که حکومت در صدد تصویب حمایت از خانواده که در مواردی مغایر قوانین شرعی است می‌شود باز هم: میرزا محمدباقر آشتیانی افزود در مسافرتی که اخیراً به نجف نمودم بعد از ملاقات آیت‌الله حکیم و سایر آقایان اطلاع حاصل شد که آیت‌الله حکیم تلگرافی در مور لایحه‌ی حمایت از خانواده به امام جمعه مخابره نموده است.
 


مرکز اسناد انقلاب اسلامی