سندی از رشوه‌گیری امام جمعه قدیم تهران


1305 بازدید
سید حسن امامی

سندی از رشوه‌گیری امام جمعه قدیم تهران

حسن امامی در زمان حکومت محمدرضا شاه عهده دار امام جمعه‌ای تهران بود.
متن نامه بدین شرح است:
مسجد شاه تهران از طرف شرق به وسیله یک درب به بازار سلطانی و بازار کتاب و کاغذ‌فروشها و بازار صحافها و بازار بزازها ارتباط دارد و از طرف غرب نیز به وسیله درب دیگری به بازار بزازها متصل می‌گردد و بنابراین وسیله ارتباط چند بازار به یکدیگر معبر ایاب و ذهاب زیاد می‌باشد که در واقع مانند چهارراه تجارتی بوده و از این لحاظ اهمیت شایانی دارد.
در بازار شایع و تقریباً تأیید شده است که امام جمعه تهران «دکتر حسن امامی» به‌عنوان اینکه کلیمی‌ها و ارامنه و سایر اقلیت‌ها که خارج از مذهب اسلام می‌باشند به‌منظور رفتن به بازارهای نامبرده داخل مسجد شده از آن عبور می‌نمایند و لذا هتک حرمت مسجد و اماکن مقدسه می‌شود، دستور می‌دهد که درب‌های شرقی و غربی بسته شود .
بازاری‌ها که در نتیجه این امر لطمه بزرگی به کسب و کار آنها وارد می‌آید مبلغ دویست هزار تومان از بین کسبه و تجار جمع‌آوری نموده به امام جمعه می‌دهند و مشارالیه تلفنی به خادم مسجد دستور می‌دهد که درها را باز و فعلاً تا اطلاع بعدی عبور و مرور آزاد باشد و پس از یک ساختمان در حوالی میدان 24 اسفند (انتهای خیابان شاهرضا) به مبلغ سیصد و هشتاد هزار تومان خریداری نموده که به آنجا نقل و مکان نماید.
حسن امامی که بود؟
سیدحسن امامی که آخرین امام جمعه تهران در دوران حکومت ۵۷ ساله پهلوی است در سال ۱۲۸۱ شمسی در تهران به دنیا آمد. خاندان وی نسل اندر نسل و به شکل موروثی امام جمعه تهران بودند و با حاکمان وقت روابط حسنه برقرار کرده و در تحولات سیاسی اجتماعی کشور، پشت قدرت حاکم را خالی نکردند.
امامی هم مانند اجدادش نوکر دست به سینه‌ی دربار و انگلیس بود ـ یکی از دوستان امامی می‌گوید: در اولین روزهایی که زمزمه تشکیل دو حزب سیاسی در ایران باز شد چون جست و گریخته شنیده می‌شد که امام جمعه تهران کاندیدای دبیرکلی یکی از این دو حزب است لذا امامی با عجله به لندن رفت و در آنجا با "دنیس رایت” معاون وزارت خارجه انگلستان و کاردار سابق سفارت انگلیس در تهران که از دوستان ایشان بود ملاقات کرده و از وی در مورد شرکت در احزاب مشورت و استمزاج نمود و دنیس رایت هم که نفوذ زیادی بر امام جمعه دارد به وی تجویز کرد که حتی‌المقدور از قبول این کار شانه خالی نکند.
امامی در دوره‌ی هفدهم مجلس شورای ملی نقش تأثیرگذاری را ایفا کرد ـ چراکه پس از انتخابات دوره‌ی هفدهم و بازگشت مصدق از دادگاه لاهه و در بحبوحه‌ی مبارزات نهضت ملی شدن نفت با وجود اظهار تمایل اکثریت نمایندگان مجلس جدید به نخست‌وزیری مجدد مصدق، ناگهان وی از سمت خود استفعا می‌دهد ـ علت این امور کارشکنی اقلیت مجلس تحت رهبری حسن امامی بود.
وی همواره در اعیاد به‌طور جداگانه از گروه روحانیون به مراسم تبریک عید (سلام) نزد شاه می‌رفت


پایگاه خبری تحلیلی انتخاب