عبدالعظیم ولیان
0

اشاره

عبدالعظیم ولیان، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر اصلاحات ارضی و مدتی استاندار استان خراسان(بزرگ) و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی در زمان محمدرضا پهلوی بود. او عضو ساواک و از چهره‌های بدنام حکومت پهلوی دوم بود. در آبان 1357 وقتی ازهاری به نخست وزیری رسید، نخستین کار دولت نظامی‌ وی بازداشت، عده‌ای از بلند پایگان بدسابقه رژیم شاه بود تا شاید با این نقشه بتوانند از خشم مردم بکاهند. ولیان همراه با عده‌ای دیگر وارد زندان شدند. با این حال ولیان جزو کسانی بود که توانست از کشور بگریزد. او در سال ۱۳۷۳ در سن ۶۰ سالگی در آمریکا درگذشت.

«پرونده» حاضر، شرحی از زندگی و عملکرد عبدالعظیم ولیان است.


سرسپردگی« ولیان» به شاه

سرسپردگی« ولیان» به شاه

سند زیر گزارش ساواک از روحیات عبدالعظیم ولیان وزیر اصلاحات ارضی شاه است

ادامه مطلب

«ولیان» نزد خانواده خودش هم منفور است!

«ولیان» نزد خانواده خودش هم منفور است!

سند زیر گزارش ساواک از دیدگاه فرزندان عبدالعظیم ولیان استاندار خراسان نسبت به پدرشان است.

ادامه مطلب

خشم افکار عمومی از انتصاب «ولیان» به استانداری خراسان

خشم افکار عمومی از انتصاب «ولیان» به استانداری خراسان

اسناد زیر حکم انتصاب ولیان به استانداری خراسان و بازتاب منفی آن در جامعه است.

ادامه مطلب

دام ولیان

دام ولیان

موضوع‌: اظهارات منبع پیرامون سوء استفاده آقای ولیان از موقعیت و مقام‌. دکتر زعفرانلو نماینده مردم بهبهان و سرپرست دبیرخانه سازمان کشاورزان که از طرف دکتر ولیان اختیار دار مطلق در اداره امور سازمان کشاورزان حزب می‌باشد، برای دکتر ولیان مجالس بزم شبانه ترتیب می‌دهد و روابط خصوصی بین خانم‌های جوان نمایندگان وابسته به سازمان کشاورزان و بعضی افراد دیگر با دکتر ولیان ایجاد کرده است‌....

ادامه مطلب

آرزوی « ولیان »

آرزوی « ولیان »

طبق اطلاع آقای عبدالعظیم ولیان تلاش زیادی می‌نماید که خود را سر زبانها بیاندازد و می‌گوید باید طوری باشد که هر روز شاهنشاه نام مرا به یک ترتیبی بشنود و اخیراً نیز وسیله عوامل خویش که در اصلاحات ارضی دارد شایع نموده که نخست‌وزیر خواهد شد.  

ادامه مطلب

 ولیان

ولیان

عبدالعظیم ولیان، وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر اصلاحات ارضی در کابینه امیرعباس هویدا و مدتی استاندار استان خراسان (بزرگ) و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی در زمان محمدرضا پهلوی بود. در ۱۳۰۴ متولد شد. پس از انجام تحصیلات ابتدایی وارد دبیرستان نظام شد و دانشکده افسری را طی نمود و به درجه افسری نائل آمد، ضمنا دوره دانشکده حقوق تهران را نیز به پایان رساند. وی مراحل نظامی را تدریجاً طی نمود و مدتها...

ادامه مطلب

عبدالعظیم ولیان

عبدالعظیم ولیان

عبدالعظیم ولیان، (زاده ۱۳۰۴، درگذشته ۱۳۷۳ آمریکا) وزیر تعاون و امور روستاها، وزیر اصلاحات ارضی و مدتی استاندار استان خراسان(بزرگ) و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی در زمان محمدرضا پهلوی بود. تولد "عبدالعظیم ولیان" در سال (۱۳۰۴ش) در تهران به دنیا آمد. ولیان فرزند "بابا" مادرش با نام "شهربانو" بود.[۱]   تحصیلات او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در...

ادامه مطلب

«ولیان» استاندار خراسان: من ساواکی هستم!

«ولیان» استاندار خراسان: من ساواکی هستم!

سند زیر، گزارش ساواک از تهدید مغازه‌داران اطراف حرم امام رضا (ع) توسط «ولیان» استاندار خراسان است.

ادامه مطلب

چرایی سقوط رژیم پهلوی

چرایی سقوط رژیم پهلوی

بر اساس داده های تاریخ منطقه ای خراسان

 :       بررسی عوامل سقوط رژیم پهلوی با کندو کاو در تاریخ منطقه ای خراسان، علی رغم اینکه همه عوامل را در برنمی گیرد و بنیادی ترین آنها نیز نمی باشد؛ اما روشنگر یکسانی و فراگیری علتها در سقوط حکمتها است. بویژه اینکه این دستاورد نه از راه انتزاعی و ذهنی، بلکه از راه ارزیابی ده ها هزار سند و داده های قطعی تاریخی فراهم آمده است. براساس این داده ها، از ترکیب ضعف در سه حوزه اجتماعی،...

ادامه مطلب

گریه و زاری جناب وزیر پس از اطلاع از برکناری!

گریه و زاری جناب وزیر پس از اطلاع از برکناری!

در این سند منصور روحانی که در کابینه دوم هویدا به سمت وزیر کشاورزی منصوب می شود روایت می کند «ولیان» وزیر پیشین تعاون رژیم شاه به هنگام شنیدن خبر برکناری خویش از هویدا گریه زاری می کند که مخارجش زیاد است اما آقای اصفیا از طرف هویدا به ولیان می گوید زمینی که او در شمال داشته و فروخته فقط سه میلیون وپانصد هزار تومان به ولیان رسیده است. بعد از آنکه دو وزارتخانه تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی در مهر...

ادامه مطلب

چرایی سقوط رژیم پهلوی بر اساس داده های تاریخ منطقه ای خراسان

چرایی سقوط رژیم پهلوی بر اساس داده های تاریخ منطقه ای خراسان

: بررسی عوامل سقوط رژیم پهلوی با کندو کاو در تاریخ منطقه ای خراسان، علی رغم اینکه همه عوامل را در برنمی گیرد و بنیادی ترین آنها نیز نمی باشد؛ اما روشنگر یکسانی و فراگیری علتها در سقوط حکمتها است. بویژه اینکه این دستاورد نه از راه انتزاعی و ذهنی، بلکه از راه ارزیابی ده ها هزار سند و داده های قطعی تاریخی فراهم آمده است. براساس این داده ها، از ترکیب ضعف در سه حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ضمن...

ادامه مطلب

بر سر زبانها!

بر سر زبانها!

مجله گزارش تاریخ به: 322 تاریخ: 4/11/47 از: 340 شماره: 175 طبق اطلاع آقای عبدالعظیم ولیان تلاش زیادی می‌نماید که خود را سر زبانها بیاندازد و می‌گوید باید طوری باشد که هر روز شاهنشاه نام مرا به یک ترتیبی بشنود و اخیراً نیز وسیله عوامل خویش که در اصلاحات ارضی دارد شایع نموده که نخست‌وزیر خواهد شد.

ادامه مطلب

بررسی سیر اعتصابات ادارات مشهد از خرداد ماه تا بهمن 1357

بررسی سیر اعتصابات ادارات مشهد از خرداد ماه تا بهمن 1357

      زمینه‌های شکل‌گیری اولین اعتصاب کارمندان در جریان انقلاب اسلامی سال 1357 مقطع جدیدی در تاریخ و تحولات انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. مبارزات مردم در این سال افزایش یافت و اغلب ادارات و سازمان‌ها با اعتراض و اعتصاب، نارضایتی از وضع موجود را به اشکال مختلف نشان دادند. مشهد از کانون‌های عمده مبارزین انقلاب تلقی می‌شد. بازنگری در وقایع و رویدادهای...

ادامه مطلب

نام من باید بر سر زبانها باشد!

نام من باید بر سر زبانها باشد!

به: 322 تاریخ: 4/11/47 از: 340 شماره: 175 طبق اطلاع آقای عبدالعظیم ولیان تلاش زیادی می‌نماید که خود را سر زبانها بیاندازد و می‌گوید باید طوری باشد که هر روز شاهنشاه نام مرا به یک ترتیبی بشنود و اخیراً نیز وسیله عوامل خویش که در اصلاحات ارضی دارد شایع نموده که نخست‌وزیر خواهد شد.  

ادامه مطلب

پیشنهاد وزیر تعاون رژیم شاه برای مبارزه با گرانفروشی!

پیشنهاد وزیر تعاون رژیم شاه برای مبارزه با گرانفروشی!

به موجب اسناد زیر، عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستائی، راه حل مبارزه با گرانفروشی را در نخریدن جنس توسط مردم می‌داند!

ادامه مطلب