پیشنهاد وزیر تعاون رژیم شاه برای مبارزه با گرانفروشی!


3103 بازدید

به موجب اسناد زیر، عبدالعظیم ولیان وزیر تعاون و امور روستائی، راه حل مبارزه با گرانفروشی را در نخریدن جنس توسط مردم می‌داند!


پیشنهاد وزیر تعاون رژیم شاه برای مبارزه با گرانفروشی!