«ولیان» استاندار خراسان: من ساواکی هستم!


1436 بازدید

«ولیان» استاندار خراسان: من ساواکی هستم!
سند زیر، گزارش ساواک از تهدید مغازه‌داران اطراف حرم امام رضا (ع) توسط «ولیان» استاندار خراسان است.