حزب ایران نوین
0

اشاره

حزب ایران نوین که یکی از دو حزب دولتی در عصر پهلوی دوم بود، در ۱۳۴۲شمسی، توسط حسنعلی منصور و دوستانش در ایران تأسیس شد. این حزب که از تغییر نام «کانون مترقی» به وجود آمد. ماندگارترین حزب دولتی در عصر پهلوی بود که تا تأسیس نظام تک حزبی، همواره اکثریت را در دست داشت و بیش از یک دهه در فضای خالی از فعالیت‌های حزبی به حیات خود ادامه داد. نخستین دبیرکل این حزب حسنعلی منصور بود و با قتل وی امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و دبیرکل حزب شد. حزب ایران نوین در انتخابات دوره ۲۲ و ۲۳ مجلس شورای ملی در سالهای ۱۳۴۶ ش و ۱۳۵۰ ش اکثریت را در مجلس داشت و در اسفند ۱۳۵۳ بزرگ‌ترین و پرطرفدارترین حزبی بود که در حزب رستاخیز ادغام شد.

«پرونده» حاضر به بررسی عملکرد 10 ساله حزب ایران نوین در عصر پهلوی دوم پرداخته است.


نقش حزب ایران نوین‌ در‌ انتخابات‌‌ دوره 22 مـجلس شـورای مـلی

نقش حزب ایران نوین‌ در‌ انتخابات‌‌ دوره 22 مـجلس شـورای مـلی

 حضور احزاب و تشکلها در رقابتهای انتخاباتی با هدف‌ به دست آوردن قدرت،موضوعی‌ است کـه همیشه با جنجال و یا زد و بندهای‌ سیاسی همراه بوده است‌.خواه‌ این احزاب و تـشکلها خاستگاه مردمی داشته و یـا بـرساخته حکومتها باشند.اما بهره‌گیری از رانتهای قدرت برای‌ احزاب،آن هم احزاب حاکم و نیز تعرض به رأی مردم به هرنحوی از انحا مطلبی‌ است که نه‌ تنهابه انتخابات مشروعیت نمی‌دهد بلکه...

ادامه مطلب

کانون‌های محرمانه «سیا» در حزب ایران نوین!

کانون‌های محرمانه «سیا» در حزب ایران نوین!

 روز 29 آذر 1345 فاش شد که در تنظیم اساسنامه حزب ایران نوین، «یاتسوویچ» رئیس وقت سازمان «سیا» در تهران نقش اساسی داشته است. با آمدن هویدا، برخی بر این باور قرار گرفتند که احتمالاً از آن پس دامنة تأثیرگذاری سیاست آمریکا در عرصة سیاسی ایران به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و بار دیگر انگلیسیان میدان‌دار اصلی تصمیم‌سازی‌های سیاسی در کشور خواهند شد. گفته می‌شد که جناح‌های مخالف...

ادامه مطلب

زمینه‌های پیدایش حزب ایران‌نوین

زمینه‌های پیدایش حزب ایران‌نوین

حزب ملیون مدتها بود که دیگر در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور نقشی نداشت و اساساً برای دوره جدیدی که در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران در حال شکل‌گیری بود و اصلاحاتی که با هدایت آمریکاییان اجرا می‌شد، به حزبی جدید با چهره‌هایی متفاوت نیاز بود. حزب ملیون، در دوران نخست‌وزیری اقبال نشان داده بود که توانایی لازم برای تحقق طرح‌های جدید حاکمیت را ندارد و تفکر حاکم بر آن حزب متعلق به «ماقبل دوران...

ادامه مطلب

معرفی اعضای اصلی هیئت اجرائیه حزب ایران نوین

گزارش ساواک درباره

معرفی اعضای اصلی هیئت اجرائیه حزب ایران نوین

اعضای اصلی هیئت اجرائیه حزب ایران نوین متن سند: 1ـآقای امیرعباس هویدا ـ نخست وزیر 2ـ ناصر یگانه ـ وزیر مشاور 3ـ محمود کشفیان ـ وزیرمشاور 4ـ منوچهر شاهقلی ـ وزیر بهداری 5ـ جواد منصور ـ وزیر اطلاعات 6ـ منصور روحانی ـ وزیر آب و برق 7ـ غلامرضا نیک پی ـ وزیر آبادانی و مسکن 8ـ فتح اللّه ستوده ـ وزیر پست و تلگراف و تلفن 9ـ حسن زاهدی ـ وزیر کشاورزی 10ـ فرخ رو پارسای ـ وزیر آموزش و پرورش 11ـ نصیر عصار ـ معاون نخست...

ادامه مطلب

گزارش ساواک در مورد وضعیت بحرانی حزب ایران نوین

گزارش ساواک در مورد وضعیت بحرانی حزب ایران نوین

گزارش بولتن ویژه ساواک در اول آبان 1351 در مورد وضعیت بحران داخلی حزب ایران نوین به رهبری امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت بسیار خواندنی است. در این گزارش انواع سوء استفاده های مقام های حزبی از موقعیت دولتی شان برای دادن مسئولیت ها و پست ها به وابستگان خانوادگی شان به صورت مستند ذکر شده است. همچنین دو دستگی ها و تلاش برای حذف رقبا و نیز امکان ندادن به جوانان برای آنکه مسئولیت های حزبی را برعهده بگیرند. بی...

ادامه مطلب

گزارش خواندنی اسدالله علم از فروپاشی حزب ایران نوین

گزارش خواندنی اسدالله علم از فروپاشی حزب ایران نوین

شاه از مدت‌ها قبل از بعد‌ازظهر آن روز سرنوشت‌ساز یکشنبه یازدهم اسفند 1353 درباره نظام حزبی موجود در کشور و اینکه ضرورتاً باید تغییراتی جدی در آن ایجاد کند، در حال تفکر و به اصطلاح سبک‌سنگین کردن اوضاع بود. مصطفی الموتی از رهبران حزب ایران‌نوین ضمن اینکه انحلال یکباره احزاب را تقبیح و تصریح می‌کند که آن همه تشکیلات گسترده و عریض و طویل به سرعت از هم فروپاشیده و از میان رفت، تأکید دارد...

ادامه مطلب

شوراى مرکزى حزب ایران نوین

شوراى مرکزى حزب ایران نوین

شوراى مرکزى حزب ایران نوین شماره : 39307/20 ه 4 تاریخ 27/5/48 ساعت 1655 روز 26/5/48 کلیه دعوت‌شدگان که اعضاى حزب ایران نوین مى‌باشند در جلسه شوراى مرکزى حزب واقع در سالن اجتماعات سازمان جوانان حزب ایران نوین واقع در خیابان ژاله شرکت و آقاى هویدا نخست‌وزیر ساعت 1658 به جلسه متشکله وارد ساعت 1713 سرود شاهنشاهى ایران نواخته شد سپس آقاى نصیر عصار1 سرپرست سازمان جوانان حزب ایران نوین خیرمقدم گفته و بعد آقاى دکتر ناصر...

ادامه مطلب

فراکسیون حزب ایران نوین با حضور هویدا

فراکسیون حزب ایران نوین با حضور هویدا

موضوع : حزب ایران نوین به : بخش 321 تاریخ 19/4/45 از : 300 الف شماره : 389 ـ 300 الف از ساعت 17 روز سه شنبه گذشته جلسه فراکسیون حزب ایران نوین در محل اطاق خصوصى مجلس شوراى ملى با حضور آقایان هویدا نخست‌وزیر. دکتر صدر وزیر کشور. دکتر هدایتى وزیر آموزش و پرورش. خسروانى وزیر کار و دبیرکل حزب ایران نوین و شرکت عده‌اى در حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس عضو فراکسیون حزب ایران نوین تشکیل گردید. این جلسه در تعقیب مذاکرات...

ادامه مطلب

فراکسیون پارلمانى حزب ایران نوین

فراکسیون پارلمانى حزب ایران نوین

موضوع : فراکسیون پارلمانى حزب ایران نوین به : 322 تاریخ 4/2/48 از : 20 / ه / 8 شماره : 24255/20 ه 8 طبق دعوت قبلى ساعت 1600 روز گذشته (چهارشنبه 3/2/48) جلسه فراکسیون پارلمانى حزب ایران نوین با شرکت اکثریت نمایندگان فراکسیون در محل حزب ایران نوین تشکیل گردید و قبلاً اطلاع داده شده بود که آقاى نخست‌وزیر و وزرا در این جلسه شرکت خواهند داشت و دستور جلسه بحث درباره امور جارى مملکت عنوان شده بود . در این جلسه عده‌اى از...

ادامه مطلب

خلافکاریهای گردانندگان حزب ایران نوین

خلافکاریهای گردانندگان حزب ایران نوین

سند زیر از تخلفات هویدا و دیگر گردانندگان حزب ایران نوین حکایت دارد .

ادامه مطلب

تقویت حزب ایران نوین توسط دهقانان!

تقویت حزب ایران نوین توسط دهقانان!

موضوع: حزب ایران نوین به قرار اطلاع اخیراً آقای عطاءالله خسروانی دبیر کل حزب ایران نوین به ‌آقای هویدا نخست‌وزیر اظهار داشته در انتخابات ‌آینده احتیاج به نیروی نفری داشته و با توجه به اینکه فرهنگیان به هیچ‌وجه در اختیار حزب نیستند و نیرو[ها]ی کارگری وابسته نیز قابل ملاحظه نمی‌باشند. بنابراین لازم است که وزارت کشاورزی در دست کسی باشد که ضمن عضویت در حزب بتواند درجریان انتخابات آینده...

ادامه مطلب

ننگی بر دامن دولت وحزب ایران نوین

ننگی بر دامن دولت وحزب ایران نوین

سند زیر، اظهارات سید جلال‌الدین تهرانی راجع به تصویب قانون مصونیت قضائی اتباع امریکا ـ کاپیتولاسیون ـ است.

ادامه مطلب

گزارش ساواک از اشرافی‌گری در حزب ایران نوین

گزارش ساواک از اشرافی‌گری در حزب ایران نوین

تاریخ:30/6/45 موضوع: حزب ایران نوین روز گذشته در مراسم استقبال از شاهنشاه دستگاه رهبری حزب ایران نوین روی صندلی و فرشهای گران‌قیمتی که در سه راه مهر‌آباد فرش کرده بودند نشسته بودند و کارگران وابسته به حزب به روی خاک کنار خیابانها به روی زمین قرار داشتند و این دو منظره کاملاً متضاد، نموداری از روش اشرافی حزب ایران نوین بود که شدیداً مورد انتقاد هر بیننده‌ای قرار می‌گرفت و از چهار‌صد صندلی...

ادامه مطلب

عصبانیت هویدا از بدمستی در حزب ایران نوین

عصبانیت هویدا از بدمستی در حزب ایران نوین

تاریخ:26/11/51 شماره: 7939 / 2 302 موضوع: روز ششم بهمن و رژه حزب ایران نوین کم‌کاری قوای انتظامی برای برقراری نظم به ترتیبی بوده که در صفوف کارگران حزب ایران نوین بی‌نظمی مشاهده می‌شد. کارگرها صفها را به هم ریخته و جلوتر از کادر رهبری حزب قرار گرفته بودند مأمورین شهربانی هم نتوانستند جلوی آنها را بگیرند. عده‌ای از کارگران مشروب زیادی خورده بودند و داخل صف زنان و دختران شده و حرکات ناشایستی انجام...

ادامه مطلب