شوراى مرکزى حزب ایران نوین


1518 بازدید

شوراى مرکزى حزب ایران نوین
شماره : 39307/20 ه 4 تاریخ 27/5/48
ساعت 1655 روز 26/5/48 کلیه دعوت‌شدگان که اعضاى حزب ایران نوین مى‌باشند در جلسه شوراى مرکزى حزب واقع در سالن اجتماعات سازمان جوانان حزب ایران نوین واقع در خیابان ژاله شرکت و آقاى هویدا نخست‌وزیر ساعت 1658 به جلسه متشکله وارد ساعت 1713 سرود شاهنشاهى ایران نواخته شد سپس آقاى نصیر عصار1 سرپرست سازمان جوانان حزب ایران نوین خیرمقدم گفته و بعد آقاى دکتر ناصر یگانه رئیس شوراى مرکزى حزب ایران نوین پشت تریبون قرار گرفته و ضمن اعلام دستور جلسه
مبنى بر تعیین تاریخ تشکیل کنگره فوق‌العاده حزب جهت تعیین دبیرکل آینده همچنین پیرامون هدف شورا و استعفاى آقاى خسروانى مطالبى ایراد نمود سپس حیدرعلى ارفع پیرامون انضباط حزبى مطالبى ایراد پس از آن از استعفاى آقاى عطاءاللّه‌ خسروانى اظهار تأسف نموده است بعد از وى آقاى هویدا نخست‌وزیر پشت تریبون قرار گرفتند و ضمن تشریح برنامه‌هاى سوم که به نحو رضایت بخشى انجام یافته است از موضوع استعفاى آقاى خسروانى اظهار تأسف و از خدمات گذشته وى تجلیل و پیشنهاد نمود که در صورت تایید شوراى مرکزى روز چهارشنبه 19/6/48 صبح و بعدازظهر کنگره فوق‌العاده حزبى به منظور تعیین و انتخاب دبیرکل تشکیل گردد آن گاه مجددا آقاى دکتر ناصر یگانه رئیس شوراى مرکزى در جایگاه خود پیشنهاد آقاى هویدا نخست‌وزیر را مبنى بر تشکیل کنگره حزبى در تاریخ 19 شهریور ماه را مطرح نموده حاضرین ضمن قیام دستجمعى این پیشنهاد را تایید و تصویب نمودند جلسه در ساعت 1803 خاتمه یافت
تعداد حاضرین در جلسه در حدود 300 نفر بودند
نظریه رهبر عملیات و 20 ه 4 : مفاد گزارش خبرى فوق تایید مى‌گردد
رونوشت برابر اصل است
در پرونده2 امیرعباس هویدا به کلاسه 62423 بایگانى شود 21/7/481ـ نصیر عصار فرزند محمد کاظم در سال 1305 در تهران بدنیا آمد. تحصیلات خود را تا لیسانس حقوق ادامه داد. سمتهایى منجمله، مدیریت اداره گذرنامه، رایزن نمایندگى دائمى ایران در سازمان ملل متحد، رئیس اوقاف، معاون سیاسى وزارت خارجه و...را عهده دار بود. در سند بیوگرافى ساواک آمده است: «...ضمنا نامبرده عضو جمعیت ایرانى و کارى ملل آسیائى و آفریقایى و عضو کانون مترقى بوده و شخصى است مردم دار و خوش‌برخورد و مجلس آرا و عیاش، ولخرج و جاه طلب در امور ادارى». ساواک در گزارش دیگرى از حیف و میل اموال عمومى و سوءاستفاده‌هاى کلان در زمان تصدى پست ریاست اوقاف کشور نامبرده صحبت به میان آورده و ضمن تحقیقات و بررسى اخبار و گزارشها مراتب فوق را تائید نموده است. ضمنا در گزارش دیگرى در خصوص وضعیت اخلاقى او و خانواده‌اش از تماسهاى مکرر تلفنى و قرارهاى متعدد همسر مشارالیه با مردهاى دیگر مطالبى ارائه شده است. عصار از اعضاى کمیته مرکزى حزب ایران نوین و رئیس سازمان جوانان این حزب بود.

نصیرعصار از اعضاى تشکیلات فراماسونرى و عضو لژ ژاندارک و رئیس سازمان اوقاف و معاون نخست‌وزیر بود که در هنگام تصدى ریاست اوقاف برخى از زمین‌هاى وقفى را جهت احداث ساختمان‌هاى تشکیلات فراماسونرى به رهبران لژها با قیمت نازل واگذار کرد. نمونه‌اى از آن به شرح زیر است :

«قطعه زمینى که قرار بود در تهران پارس خریدارى شود به علت نامعلومى معامله مربوطه انجام نشد و اخیرا یک قطعه زمین به مساحت 15000 متر مربع از زمین‌هاى اداره اوقاف در نزدیکى میدان شهیاد به مبلغ 600 هزار تومان از قرار مترى 40 تومان خریدارى گردیده است. در بین اعضاى فراماسونرى شایع است که: «بهاى زمین فوق را شاهنشاه ریامهر مرحمت فرموده و آقایان نخست‌وزیر (هویدا) و مهندس شریف امامى اقدامات لازم را در جهت خرید زمین از آقاى عصار معاون نخست‌وزیر و سرپرست سازمان اوقاف به عمل آورده‌اند»

نصیر عصار برادر همان خواننده‌اى است که در زمان شاه به «شوشا» معروف بود و نُقل مجالس آن دوره بود که ترقى و پیشرفت نصیر عصار بخاطر سفارشهاى مکرر خواهر خواننده‌اش(!) بوده است.2ـ باقیمانده اسناد پرونده امیرعباس هویدا، از مورخه 1/6/1348 به بعد در جلد دوم کتاب آمده است.
 

 


شوراى مرکزى حزب ایران نوین