فراکسیون حزب ایران نوین با حضور هویدا


1877 بازدید

موضوع : حزب ایران نوین
به : بخش 321 تاریخ 19/4/45
از : 300 الف شماره : 389 ـ 300 الف
از ساعت 17 روز سه شنبه گذشته جلسه فراکسیون حزب ایران نوین در محل اطاق خصوصى مجلس شوراى ملى با حضور آقایان هویدا نخست‌وزیر. دکتر صدر وزیر کشور. دکتر هدایتى وزیر آموزش و پرورش. خسروانى وزیر کار و دبیرکل حزب ایران نوین و شرکت عده‌اى در حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس عضو فراکسیون حزب ایران نوین تشکیل گردید. این جلسه در تعقیب مذاکرات جلسه قبل که قرار شده بود آقایان مهندس ارفع.1 دکتر سعید2[، ]مهندس آصفى3 تقاضاهاى اعضاى فراکسیون را یادداشت و در جلسه بعد که با حضور نخست‌وزیر و هیئت دولت تشکیل مى‌شود آنها را مطرح نمایند بحث شد.
ابتدا آقاى دکتر سعید با لحن بسیار تندى از اینکه دولت خواسته‌هاى نمایندگان را در حوزه‌هاى انتخابیه مورد توجه قرار نمى‌دهد صحبت نمود و مخصوصا یادآورى کرد که علت عدم پیشرفت حزب ایران نوین در نتیجه ندادن پول به شعب حزب در شهرستانها است و چون شعب حزب در شهرستانها حتى قادر به پرداخت اجاره خود نیستند حزب ایران نوین نمى‌تواند فعالیت کند و مردم را به خود جلب کند. بعد آقاى مهندس حیدرعلى به طور مفصل راجع به نحوه تشکیل حزب و مبارزات حزبى صحبت کرد و گفت چون حزب ایران نوین روش صحیح مبارزه حزبى را اعمال نمى‌کند لذا نتوانسته است در میان مردم نفوذ کند.
سپس آقاى مهندس آصفى نفر سوم با لحن بسیار استهزاءآمیزى اقدامات دولت را در شهرستانها تخطئه کرد و گفت که مامورین محلى و فرمانداران و استانداران اغلب ضدحزبى نمى‌کنند و دولت هم از تغییر [دادن ]آنها عاجز است.
مهندس آصفى به طور خلاصه علت عدم پیشرفت حزب را در کشور عدم همکارى مامورین مخصوصا فرمانداران و استانداران غیرحزبى دانست و به دولت حمله کرد که چرا به مامورین دستور نمى‌دهد با نمایندگان عضو حزب ایران نوین در توسعه حزب همکارى نمایند. مشارالیه همچنین انجام نشدن تقاضاهاى نمایندگان را در مورد کارهاى عمرانى حوزه انتخابیه از طرف دولت مورد انتقاد قرار داد. در این موقع آقاى هویدا نخست‌وزیر که از انتقادات این عده از نمایندگان که به اصطلاح ترجمان احساسات عموم نمایندگان عضو حزب ایران نوین بودند خیلى برافروخته و به طور غیرعادى عصبانى شده بود، با صداى بلند به نمایندگان حاضر در جلسه حمله کرد و گفت شما که همه چیز را از دولت مى‌خواهید اول بگوئید چرا از 140 نفر فقط 90 نفر به جلسه آمده‌اید و این دلیل عدم علاقه شما به حزب و انضباط حزبى است. سپس آقاى هویدا گفت شما همه‌اش مسائل کوچک را راجع به فلان جاده فرعى یا ساختمان فلان مدرسه و یا تغییر فلان مامور مطرح مى‌کنید و نمى‌دانید و از دولت نمى‌پرسید که پس این 23 میلیارد ریال بودجه را به چه نحو به مصرف رسانیده است. آقاى هویدا افزود که ما کارهاى مهم مانند ذوب‌آهن. و زیربناى اقتصادى کشور را انجام داده‌ایم که شما به عنوان نماینده ملت یا از آن بى‌خبرید یا به آن اقدامات توجه ندارید. آقاى هویدا در آخر گفت که شما انتقاد مى‌کنید که مامورین دولت در پیشرفت حزب با شما همکارى نمى‌کنند ولى این وظیفه شما است که با آنها مبارزه کنید و حتى اگر لازم شود به زندان بروید ولى حزب خود را پیش ببرید. خلاصه اینکه اظهارات آقاى هویدا تمام نمایندگان حزب حاضر در جلسه را به شدت ناراحت کرد به طورى که چون آقاى خسروانى دید کار دارد خراب مى‌شود و ممکن است بین نخست‌وزیر و نمایندگان سخنان تندى ردوبدل شود با ایراد نطقى به این مضمون که ولى با وجود این ناراحتى عمومى از سخنان هویدا تا آخر ادامه داشت. آقاى محسن خواجه‌نورى هم سعى کرد که در این زمینه یک آشتى ایجاد کند ولى موفق نشد و به قول نمایندگان در نتیجه این جلسه نه تنها دولت و فراکسیون با هم نزدیک‌تر نشدند بلکه فاصله آنها بیشتر هم شد.
در این موقع آقاى کهزاد البرزى4 با لحنى تند دولت را در مورد انتقاد قرار داد و در تایید صحبتهاى آقاى مهندس آصفى گفت. در مسجد سلیمان آقاى تفضلى سالهاست که فرماندار است و چون قوم و خویش و همشهرى آقاى دکتر اقبال رئیس شرکت نفت است شما جرات ندارید او را تغییر بدهید و او به عنوان فعال مایشاء در مسجد سلیمان مشمول حمایت است و دکتر اقبال از او حمایت مى‌کند.
توضیح و نظریه منبع : با اینکه قرار بود در این جلسه دولت به تقاضاهاى نمایندگان درباره نحوه تشدید فعالیت حزب در شهرستانها توجه کند و تسهیلات لازم را فراهم نماید ولى اینقدر صحبتهاى نخست‌وزیر و نمایندگان نسبت به یکدیگر تند بود که هیچ مسئله‌اى حل نشد و بدون نتیجه نخست‌وزیر [و] وزیران جلسه فراکسیون حزب ایران نوین را ترک کردند و معلوم نشد که بالاخره براى توسعه حزب در شهرستانها نمایندگان چکار باید بکنند. هم‌اکنون دائما در سرسراى مجلس بین نمایندگان حزب روش تند هویدا در جلسه فراکسیون مورد گفتگو است و امروز آقاى مهندس آراسته5 یکى از اعضاى فراکسیون حزب ایران نوین مى‌گفت که باید بین دولت حزبى و فراکسیون یک جلسه آشتى‌کنان ترتیب داده شود والا کار خراب است. (دوازده نسخه مطابق اصل تکثیر شد) اصل در پرونده 211512 اوضاع داخلى حزب ایران نوین
بایگانى این نسخه نیز براى ضبط در پرونده امیرعباس هویدا به کلاسه ه ـ و ـ 22 تهیه شده است 321 احزاب سیاسى. سامعى 21/41ـ حیدر على ارفع به سال 1297 ش در شیراز متولد شد. در دانشکده‌هاى حقوق، ادبیات و کشاورزى تحصیل کرد، آنگاه عازم آمریکا شد و از دانشکده کشاورزى یوتا در رشته دفع آفات نباتى فارغ‌التحصیل شد. مدتى رئیس دانشگاه شیراز بود تا اینکه در دوره ششم مجلس سنا از همدان انتخاب و به عضویت هیأت رئیسه و کارپرداز آن منصوب شد. ریاست سازمان حفاظت جنگل و جنگلبانى ایران، بازرس وزارتى، ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تهیه مسکن کارمندان وزارت کشاورزى، عضو عامله اصلاحات ارضى، ریاست دادگاه ادارى و دانشکده کشاورزى شیراز، نماینده دوره‌هاى 21 و 22 مجلس شوراى ملى از داراب نایب رئیس مجلس شوراى ملى، عضویت در کانونهاى مهندسین و مترقى و کلوپ روتارى، ریاست جامعه تحصیلکرده‌هاى کشاورزى، بازرس کل جمعیت شیر و خورشید سرخ، مؤسس و عضو شوراى مرکزى دفتر سیاسى هیأت اجرائى و رهبر فراکسیون پارلمانى حزب ایران نوین، عضو حزب مردم و تشکیلات فراماسونرى (استاد ارجمند لژهاى ژاندارک، دانش و ... و سیرتا درجه 13 و 14 در لژ جویندگان کمال سقراط و عطار نیشابورى) از مهمترین مشاغل و مناصب وى است. او نشانهاى درجه 3 و 4 همایون و درجه 2 اصلاحات ارضى و تاجگذارى را دریافت داشته است. برخى او را از طراحان لایحه اصلاحات ارضى مى‌دانند. سرانجام به سال 1354 ش در اثر سکته درگذشت.2ـ جواد سعید فرزند کاظم در 1302 ش در کربلا متولد شد وى پس از گذراندن تحصیلات ابتدائى و متوسطه در سارى و تهران وارد دانشگاه تهران شد و دکتراى خود را دریافت نمود سپس براى ادامه تحصیل عازم فرانسه شد و دوره تخصصى را در دانشگاه پزشکى پاریس به پایان رسانید پس از بازگشت به تهران در بهدارى راه‌آهن مشغول به کار شد و تا ریاست بهدارى اداره کل راه‌آهن در تیر ماه 1341 ترقى نمود سپس در دوره بیست و یکم مجلس شوراى ملى به مجلس راه پیدا کرد و در دوره‌هاى بعد نیز در این مجلس حضور داشت و در حدود ده سال نیابت ریاست این مجلس را به عهده داشت و پس از آن به ریاست مجلس شوراى ملى رسید. وى که از مؤسسین کانون مترقى و حزب ایران نوین بود از اعضاى شوراى سلطنت و دبیر کل چهارم حزب رستاخیز بود تا اینکه پس از پیروزى انقلاب اسلامى به حکم دادگاه انقلاب در 18/2/1358 ش اعدام شد. او عضو هیئت امناى مرکز آموزش مدیریت دولتى نیز بود و نشان تاج و همایون دریافت داشته بود. او از سهامداران بزرگ کارخانجات مختلف ایران بود. اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى3ـ غلامرضا آصفى به سال 1297 ش در مشهد تولد یافت. تحصیلاتش را در دانشکده کشاورزى کرج به پایان رساند و آنگاه براى گذراندن دوره تخصص جنگل و مرتع راهى آمریکا شد. مشاغل دولتى را از سال 1320 ش با ریاست ایستگاه کشاورزى خرم‌آباد لرستان آغاز کرد و مناصب زیر را عهده‌دار گردید : ریاست دفع آفات نباتى خوزستان، ریاست اداره کشاورزى لرستان، عضو هیأت مدیره شرکت کشاورزى خوزستان، ریاست اداره کشاورزى اصفهان و گرگان، ریاست اداره کل رودخانه‌ها در بنگاه مستقل آبیارى، ریاست اداره کل کشاورزى و سرپرست سازمان اصلاحات ارضى استان خراسان، مدیر کل سازمان پنبه و دانه‌هاى روغنى، ریاست هیأت کمیسیون امور کشاورزى حزب ایران نوین، عضو و رئیس کانون مهندسین ایران در استان خراسان، عضو باشگاه لاینز (رئیس باشگاه لاینز همایون و رئیس حوزه لاینز شماره 3 تهران)، عضو سازمان فراماسونرى (لژ آریا) و عضو حزب رستاخیز. براساس گزارشات موجود در سال 1347 ش، وقتى که در مقام ریاست کشاورزى استان کرمانشاه بود. مبالغ هنگفتى سوء استفاده کرده و در همان سال با انتصاب وى به سمت ریاست بنگاه شیمیایى وزارت کشاورزى موافقت شد و در سال 1352 ش نیز بدین کار اشتغال یافت. آصفى که نماینده دوره 21 مجلس شوراى ملى از تربت جام بود، نشانهاى درجه 5 همایون، اصلاحات ارضى، مدال تاجگذارى، مدال 25 سال سلطنت پهلوى را دریافت داشته است. طبق تحقیقات ساواک وى اهل زد و بند و به فکر تأمین منافع شخصى خویش بوده است.

اسناد ساواک ـ پرونده انفرادى4ـ کهزاد البرزى سیبکى فرزند جابر به سال 1305 ش در چهارمحال بختیارى متولد شد. به کشاورزى اشتغال داشت و بنابر علاقه به کارهاى فنى روآورد و در آزمایشگاه فنى شرکت نفت تحصیل کرد و در اداره تهویه آن شرکت مشغول به کار شد. پس از چندى هم از سوى کارگران به نمایندگى کارگران انتخاب شد. نماینده دوره 21 مسجد سلیمان5ـ بهمن آراسته در سال 1296 ه ش در تبریز به دنیا آمد. در سال 1315 به دانشکده کشاورزى شهرستان کرج راه یافت و پس از اخذ درجه مهندسى کشاورزى به استخدام وزارت کشاورزى در آمد. در سال 1337 مدیرکل کشاورزى استان خوزستان و سپس، همین سمت را در استان کرمانشاه عهده‌دار شد. مشارالیه که در سوابق شغلى خود ریاست اصلاحات ارضى شهرستان‌هاى : ملایر، تویسرکان، نهاوند، همدان و اراک را به عهده داشت و مدتى رئیس سازمان اصلاحات ارضى کردستان بود، در بنگاه آبیارى و وزارت کشاورزى جزو صاحب منصبان ارشد شد. بهمن آراسته که در راستاى فعالیت سیاسى، همگام با سیاست‌هاى رژیم شاهنشاهى و به فراخور شرایط، عضویت در حزب ملیون، حزب ایران نوین، انجمن ایران و امریکا و جمعیت طرفداران حکومت متحده جهانى را تجربه کرده بود، در دوره 21 مجلس شوراى ملى به نمایندگى مردم شهرستان شاه‌زند ( ) به مجلس رفت. وى در این دوره به عنوان رابط دولت و نمایندگان مجلس، سعى در حل کدخدامنشانه اختلافات فى‌مابین داشت. مشارالیه که به منظور مطالعه درباره عمران و توسعه اقتصادى ممالک در حال توسعه به امریکا رفته و دوره عالى مدیریت را نیز طى کرده بود، در ارزیابى ساواک، فردى تندخو و انتقام‌جو معرفى گردید.
 

 


فراکسیون حزب ایران نوین با حضور هویدا