عصبانیت هویدا از بدمستی در حزب ایران نوین


1995 بازدید

تاریخ:26/11/51
شماره: 7939 / 2 302
موضوع: روز ششم بهمن و رژه حزب ایران نوین
کم‌کاری قوای انتظامی برای برقراری نظم به ترتیبی بوده که در صفوف کارگران حزب ایران نوین بی‌نظمی مشاهده می‌شد. کارگرها صفها را به هم ریخته و جلوتر از کادر رهبری حزب قرار گرفته بودند مأمورین شهربانی هم نتوانستند جلوی آنها را بگیرند. عده‌ای از کارگران مشروب زیادی خورده بودند و داخل صف زنان و دختران شده و حرکات ناشایستی انجام دادند که واقعاً شرم‌آور بود. همه ناراحت بودند و در این جریان چند زن و دختر را به بیمارستان منتقل کردند با تحقیقی که شده عدم مدیریت سناتور بلوری و حیدری صبائی نماینده مجلس در این کار بدون دخالت نبوده وآقای هویدا نخست‌وزیر نیز از این اتفاق عصبانی می‌شوند و می‌گویند سر و صدای این کار را در نیاورید.


عصبانیت هویدا از بدمستی در حزب ایران نوین