ننگی بر دامن دولت وحزب ایران نوین


1444 بازدید

سند زیر، اظهارات سید جلال‌الدین تهرانی راجع به تصویب قانون مصونیت قضائی اتباع امریکا ـ کاپیتولاسیون ـ است.


ننگی بر دامن دولت وحزب ایران نوین