پرداخت حقوق استادان توسط امام خمینی


2116 بازدید

پرداخت حقوق استادان توسط امام خمینی
موضوع: پرداخت حقوق اساتید دانشگاه به وسیله خمینی
روز دوشنبه 29 خرداد عده‌ای از طلاب در صحن حضرت معصومه دور هم جمع بودند، صحبت از قطع حقوق بعضی از اساتید دانشگاه شد. بعضی اظهار می‌کردند که خمینی دستور داده هر یک از استادها و یا کارمندان دولت که به علت طرفداری از قیام علماء حقوق آنها قطع شده و یا از کار برکنار شده‌اند، تمام و کمال حقوق آنها را از این ماه از طرف خمینی پرداخت کنند. من این مطلب را از یکی از مقسمین به نام یحیی رمضانی سئوال کردم، وی گفت صحت دارد و خمینی حقوق اساتیدی را که حقوقشان قطع شده، بپردازد و اضافه کرد که اساتید گفته‌اند که ما تمام حقوق را نمی‌خواهیم، به قدر بخور و نمیر پول قبول می‌کنیم.
نظریه شنبه: نظری ندارد.
نظریه یکشنبه: موضوع حائز اهمیت و قابل بررسی است به منظور پی بردن به صحت یا سقم مطلب لازم است اولاً مشخص گردد آیا اساتیدی که حقوقشان به نحو اشاره شده قطع شده باشد وجود دارد یا خیر؟ در صورت اول نسبت به شناسائی و مراقبت از آنان اقدام گردد. شراره