تأمین مصرف تریاک تهران!


2628 بازدید

تأمین مصرف تریاک تهران!
تاریخ: 9/1/44
روز 6/1/44 چند نفر در منزل سید‌احمد داودزاده، (مالک) واقع در کرج حضور داشتند. دو نفر از این افراد نیز مشغول کشیدن تریاک بودند. ابتدا مجتبی امامی معاون حسابداری وزارت اطلاعات گفت از وقتی اعلیحضرت فقید از این مملکت رفت با همه مخارجی که شده است کمتر کار اساسی صورت گرفته آخر خیابان‌کشی و ساختمان خانه که برای مملکت سرمایه نیست اگر روزی مملکت نفت نداشته باشد تکلیف چیست؟ چرا نباید برنامه‌ای تدوین شود که از درآمد نفت منحصر برای آباد کردن دهات استفاده گردد؟
سید احمد‌ داودزاده گفت رشوه‌خواری بحد اعلای خود رسیده است در همین اطراف سرلشگر خسروانی چهل هزار متر زمینهای خالصه را به زور ضبط کرد و حالا دیوار هم اطراف آن کشیده است.
نامبرده افزود احمد راه‌آهنی یک قاچاقچی بزرگ است و الآن بیش از 50 میلیون ثروت دارد شب عید از یکی از دست‌پروردگان او قریب یک تن تریاک گرفتند روزنامه‌ها هم نوشتند که او سردسته قاچاقچی‌ها است اما او 80 هزار تومان نقد جریمه داد و حالا هم ‌آزاد است و یکی از نزدیکان او هم نقل می‌کرد که او هر ماه دو سرویس تریاک از ترکیه می‌آورد و در هر سرویس یک تن تریاک می‌آورد و قراری با سرلشگر خسروانی می‌گذارده که برای هر من چهارصدهزار تومان بدهد و الآن مصرف تریاک تهران بدین ترتیب تأمین می‌شود.
بداغی کارمند آگاهی (بازنشسته) گفت سرهنگ بهزادی رئیس اداره ‌آگاهی مدتی است زندانی شده و علتش را هم در روزنامه‌ها منعکس نکردند. علتش چند مورد بود یکی اینکه ارقامی به عنوان پاداش کارمند جعل کرده بود. دیگر اینکه به خزانه اموال مسروقه که در شهربانی بوده دست برد زده و اغلب اشیای مسروقه را تعویض کرده است.
سید‌احمد داودزاده گفت چند ماه قبل در منزل معاون فرمانداری کرج بودم شمس‌ قنات‌آبادی هم حضور داشت و پنج ساعتی که آنجا بودم همه‌اش تریاک می‌کشید و حالا معاون تولیت آستان قدس رضوی شده و ماهانه هشتهزار تومان هم حقوق می‌گیرد.
در خاتمه بداغی گفت سپهبد عزیزی قریباً مدیر عامل املاک بنیاد پهلوی خواهد شد. سرلشگر خسروانی هم نزدیک بود رئیس شهربانی شود و امکان دارد بعد از تیمسار مبصر او رئیس شهربانی شود.
گیرندگان: اداره کل سوم(314) 2 نسخه
محترماً به عرض می‌رساند. 10/9/44