اسناد
آمار ساواک از یک مجلس ختم دولتی

آمار ساواک از یک مجلس ختم دولتی

سند زیر گزارش مامور ساواک راجع به تعداد شرکت‌کنندگان در یک مجلس عزاداری است که در خرداد 1343 در کاخ گلستان برگزار شد. گزارش دهنده تعداد جمعیت را 2 الی 3 هزار ، یا 100 هزار نفر و یا 10 الی 20 هزار نفر اعلام کرده است!

ادامه مطلب

عصبانیت امام‌‌خمینی از سر مقاله روزنامه اطلاعات

عصبانیت امام‌‌خمینی از سر مقاله روزنامه اطلاعات

متعاقب آزادی امام‌خمینی از زندان رژیم شاه، در فروردین 1343 روزنامه اطلاعات در سر مقاله‌ای سفارشی مدعی همراهی روحانیون با «انقلاب شاه و ملت» گردید. این سر مقاله خشم امام‌خمینی را برانگیخت. سند زیر را بخوانید.

ادامه مطلب

سفر شاه به آمریکا با هدف تضعیف دولت امینی

سفر شاه به آمریکا با هدف تضعیف دولت امینی

در سند زیر تصریح شده که سفر فروردین 1343 شاه به آمریکا اقدامی با هدف تضعیف موقعیت دکترعلی امینی نزد آمریکائیها بوده است.

ادامه مطلب

فرمایشی بودن انتقادات نمایندگان مجلس از حکومت

فرمایشی بودن انتقادات نمایندگان مجلس از حکومت

سند زیر نشان می‌دهد که انتقادات نمایندگان مجلس شورای ملی در حکومت پهلوی، گامی برای جلب توجه مردم و کسب اعتبار برای مجلس بوده است.

ادامه مطلب

توطئه جدید برای تضعیف حوزه علمیه قم

توطئه جدید برای تضعیف حوزه علمیه قم

« دانشکده علوم اسلامی» مجموعه‌ای بودکه ساواک قصد داشت آن را با هدف تضعیف جایگاه حوزه علمیه قم، به عنوان تشکیلاتی موازی در کنار آن ایجاد کند ولی موفق به انجام این کار نشد.

ادامه مطلب

آیت‌‌الله بروجردی: در امور سیاسی دخالت نمی‌کنم

آیت‌‌الله بروجردی: در امور سیاسی دخالت نمی‌کنم

در سند زیر آیت‌الله بروجردی تصریح دارد که در امور سیاسی کشور دخالتی نمی‌کند و تلاش می‌کند تا روحانیت را نیز به دور از مسائل سیاسی نگاه دارد.

ادامه مطلب

آیت‌الله حکیم خطاب به شاه: من از آیت‌الله خمینی تقلید می‌کنم

آیت‌الله حکیم خطاب به شاه: من از آیت‌الله خمینی تقلید می‌کنم

سند زیر پاسخ آیت‌الله سید محسن حکیم به تلگراف شاه است. شاه، در این تلگراف، مشارالله را به عنوان مرجع تقلید، خطاب کرده بود.

ادامه مطلب

حمایت علمای شیعه جهان از مرجعیت امام‌خمینی

حمایت علمای شیعه جهان از مرجعیت امام‌خمینی

براساس سند زیر، ساواک به حمایت کلیه علمای اعلم شیعه جهان از امام‌‌خمینی اعتراف داشته است.

ادامه مطلب

پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی

پرداخت مخارج خانواده طلاب مشمول توسط امام‌‌خمینی

خانواده طلابی که توسط ماموران شاه به سربازخانه‌ها برده می‌شدند، تا پایان خدمت سربازی آنان تحت حمایت امام‌‌خمینی قرار می‌گرفتند.

ادامه مطلب

همراهی نظامیان رژیم شاه با امام‌‌خمینی

همراهی نظامیان رژیم شاه با امام‌‌خمینی

حقانیت مبارزات امام‌خمینی حتی افسران و نظامیان ارتش شاه را نیز به صحت راه و روش ایشان متقاعد ساخته بود. سند زیر را بخوانید.

ادامه مطلب

تثبیت مرجعیت امام‌خمینی

تثبیت مرجعیت امام‌خمینی

به موجب سند زیر، از نظر رهبران و رجال روحانیت تنها راه مبارزه با بی‌قانونی‌‌ها و تخلفات رژیم شاه، تثبیت مرجعیت امام‌خمینی است. این سند مقرر کرده که آیت‌الله حکیم نیز از عراق به ایران آمده به امام‌‌خمینی اقتدا نماید.

ادامه مطلب

همکاری آقای شریعتمداری با رژیم شاه

همکاری آقای شریعتمداری با رژیم شاه

سند زیر گویای این واقعیت است که آقای سیدکاظم شریعتمداری در سال ۴۲ به حکومت شاه تعهد سپرده بود که هیچگونه فعالیتی علیه دولت انجام ندهد. او حتی قول داده بود که امام‌‌خمینی را نیز با خود همراه سازد. اما به اعتراف خودش در این تلاش شکست خورده بود.

ادامه مطلب

همکاری وزیر بهداری با اشرف پهلوی در قاچاق مواد مخدر

همکاری وزیر بهداری با اشرف پهلوی در قاچاق مواد مخدر

در میان زنان درباری، اشرف پهلوی در بی‌بندوباری و فساد اخلاقی گوی سبقت را از سایرین ربوده بود. سند زیر نمونه‌ای از این واقعیت را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

بی اطلاعی مستشاران امریکایی از فرهنگ جامعه ایران

بی اطلاعی مستشاران امریکایی از فرهنگ جامعه ایران

مستشاران امریکایی در ایران عصر پهلوی دوم غالباً عناصری بی‌خاصیت و بی‌اطلاع از فرهنگ مردم ایران بوده و سرباری بر جامعه ایرانی محسوب می‌شدند.سند زیر گویای این حقیقت است.

ادامه مطلب

روابط صمیمانه دکتر علی امینی با رهبران اسراییل

روابط صمیمانه دکتر علی امینی با رهبران اسراییل

در میان نخست‌وزیران ایران، دکتر علی امینی برای تحکیم موقعیت خود تلاش فراوانی کرد تا روابطی صمیمانه و نزدیک با رهبران اسرائیل برقرار سازد. سند زیر گویای این حقیقت است.

ادامه مطلب

فساد اخلاقی حمید رضا پهلوی

فساد اخلاقی حمید رضا پهلوی

خاندان پهلوی پرونده‌ای مشحون از مفاسد اخلاقی دارند. سند زیر گوشه‌ای از سوابق حمیدرضا برادر محمد‌رضا پهلوی را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

سفر رییس اداره کل مهاجرت یهود به تهران

سفر رییس اداره کل مهاجرت یهود به تهران

سالهای نیمه دوم دهه 1330 سالهای شکل‌گیری اتحادیه‌های عربی علیه رژیم صهیونیستی و تحکیم روابط استراتژیک موساد با حکومت شاه در ایران بود. در این سالها شاهد افزایش رفت و آمد مخفیانه مقامات صهیونیستی به ایران هستیم. سند زیر نمونه‌ای از این مسافرتها را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب

عضویت محمد رضا پهلوی در تشکیلات فراماسونری

عضویت محمد رضا پهلوی در تشکیلات فراماسونری

بسیاری از حقایق مربوط به دربار پهلوی و وابستگی‌ها و انحرافات افراد خاندان سلطنتی همواره جزو اسرار بوده است. مع‌الوصف گاهی اختلاف و نزاع میان آنان سبب افشاء این اسرار می‌گردید. سند زیر آشکارا از عضویت محمد‌رضا پهلوی در تشکیلات فراماسونری پرده بر می‌دارد.

ادامه مطلب

سفر وزیر دارایی اسراییل به ایران

سفر وزیر دارایی اسراییل به ایران

سالهای نیمه دوم دهه 1330 سالهای شکل‌گیری اتحادیه‌های عربی علیه رژیم صهیونیستی و تحکیم روابط استراتژیک موساد با حکومت شاه در ایران بود. در این سالها شاهد افزایش رفت و آمد مخفیانه مقامات صهیونیستی به ایران هستیم. سند زیر نمونه‌ای از این مسافرتها را نشان می‌دهد.

ادامه مطلب


1
2
3
...
200
201
202
203
204
...
206
207
208