سیاست خارجی


2459 بازدید

سیاست خارجی


مسافرت شاهنشاه آریامهر به آمریکا

مسافرت شاهنشاه آریامهر به امریکا به مناسبت درگذشت آیزنهاور و ملاقات و مذاکره خصوصی با رئیس جمهور آمریکا بین خارجیان مقیم لندن و ایرانیان اثر مطلوبی داشته و در این خصوص گفته شده است شاهنشاه آریامهر که از سیاست خارجی امریکا مطلع می‌باشند ضمن تشریح ثبات و آرامش ایران به‌طور یقین برای پیشرفت و توسعه مملکت اقدامات تازه‌ای به عمل خواهند آورد. در خلال این جریان شایع شد که چون امریکا در نظر دارد پس از این و بخصوص در دوره ریاست جمهوری نیکسون پای آمریکا را از کشورهای خارجی کوتاه نموده و فقط نظر و سیاست خود را بوسیله دولت‌ها‌ اعمال نماید لذا دولت ایران هم درآینده نزدیکی جای خود را به افراد تازه‌ای خواهد داد.

خارجیان و ایرانیان مقیم لندن همچنین اظهار عقیده کرده‌اند که امریکا در آینده سیاست ملی و دولت‌های ملی کشورها را تقویت و حمایت خواهد نمود. و مجله لایف در مقاله مفصل و مشروحی که هفته گذشته درباره سیاست آینده امریکا چاپ نموده، به این مسئله نیز اشاره کرده است.