تصاویر
امام خمینی (ره)

امام خمینی (ره)

تصویری از امام خمینی(ره)

ادامه مطلب

سرلشکر اسماعیل ریاحی

سرلشکر اسماعیل ریاحی

سرلشکر اسماعیل ریاحی فرمانده گارد شاهنشاهی در دوران انقلاب

ادامه مطلب

مهرداد پهلبد

مهرداد پهلبد

مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر در کابینه‌های هویدا و آموزگار

ادامه مطلب

صفی اصفیا - سردنیس رایت

صفی اصفیا - سردنیس رایت

مهندس صفی اصفیا وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و سردنیس رایت سفیر انگلستان در ایران

ادامه مطلب

نصرت‌الله معینیان - مهرداد پهلبد - هوشنگ نهاوندی

نصرت‌الله معینیان - مهرداد پهلبد - هوشنگ نهاوندی

صرت‌الله معینیان رئیس دفتر شاه، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر و هوشنگ نهاوندی وزیر علوم و آموزش عالی

ادامه مطلب

محمد‌رضا پهلوی و منصور روحانی

محمد‌رضا پهلوی و منصور روحانی

منصور روحانی و محمد‌رضا پهلوی

ادامه مطلب

سید‌حسن تقی‌زاده

سید‌حسن تقی‌زاده

آخرین عکس سید حسن تقی‌زاده و همسرش (بهار ۱۳۴۸)

ادامه مطلب

لرد آرتور جیمز بالفور

لرد آرتور جیمز بالفور

لرد آرتور جیمز بالفور وزیر خارجه وقت انگلیس بانی تجزیه فلسطین و واگذاری بخش عمده آن به صهیونیستها (نوامبر ۱۹۱۷)

ادامه مطلب

سیدضیاءالدین طباطبایی

سیدضیاءالدین طباطبایی

سید‌ضیاءالدین طباطبائی همدست رضاخان در کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

ادامه مطلب

امیرلشکر عبدالله امیرطهماسبی

امیرلشکر عبدالله امیرطهماسبی

امیر لشکر عبدالله امیرطهماسبی (مقتول 1307 ش) از یاران رضاخان این عکس پس از تشکیل قشون گرفته شده است، نامبرده چون به درجه سرتیپی خود اعتراض داشت همواره از دوختن یک ستاره بر روی شانه خود خودداری می‌نمود.

ادامه مطلب

رضاخان

رضاخان

رضاخان در کنار اتومبیل کروکی رولز رویس متعلق به نصرت‌الدوله فیروز پسر فرمانفرما، که این اتومبیل توسط قوای کودتا مصادره شد بتاریخ روزهای اول و دوم کودتا

ادامه مطلب

اردشیر جی ریپورتر

اردشیر جی ریپورتر

اردشیر جی ریپورتر مامور و مشاور سیاسی سفارت انگلیس در تهران از اواخر سلطنت ناصرالدین‌شاه و معرف رضاخان میرپنج به ژنرال آیرون‌ساید.

ادامه مطلب

رضاخان قزاق و کنبل

رضاخان قزاق و کنبل

رضاخان قزاق و (کنبل) وزیر مختار هلند این عکس هفده سال قبل از کودتای ۱۲۹۹ گرفته شده است و قدیمترین سند تصویری از رضاخان بشمار می‌آید.

ادامه مطلب

علی امینی

علی امینی

دکتر علی امینی از نخست‌وزیران عصر پهلوی دوم

ادامه مطلب

اسدالله علم - نصرت‌الله معینیان

اسدالله علم - نصرت‌الله معینیان

اسدالله علم وزیر دربار و نصرت‌الله معینیان رئیس دفتر شاه

ادامه مطلب

منوچهر اقبال - هژبر یزدانی

منوچهر اقبال - هژبر یزدانی

منوچهر اقبال و دخترش در کنار هژبر یزدانی

ادامه مطلب

منوچهر آزمون - نصرت‌الله معینیان

منوچهر آزمون - نصرت‌الله معینیان

منوچهر آزمون و نصرت الله معینیان رئیس دفتر شاه در حال گفت و گو . سید‌حسن امامی امام جمعه تهران نیز در عکس دیده می‌شود.

ادامه مطلب

انقلاب (آلبوم ۱)

انقلاب (آلبوم ۱)

صحنه‌هایی از انقلاب

ادامه مطلب


1
2
3
...
130
131
132
133
134
135
136