سپهبد تیمور بختیار اولین رییس ساواک ( سمت راست )  که در ۳۱ مرداد ۱۳۴۹ توسط ساواک در عراق به قتل رسید .


3535 بازدید

سپهبد تیمور بختیار اولین رییس ساواک ( سمت راست )  که در ۳۱ مرداد ۱۳۴۹ توسط ساواک در عراق به قتل رسید .