شیخ فضل الله نوری
 آیا شیخ، از امین السلطان رشوه گرفت؟!

آیا شیخ، از امین السلطان رشوه گرفت؟!

* سنگها و خدنگها برخى از مخالفان شیخ ( فضل الله نوری )، وى را متهم به اخذ رشوه از امین السلطان (یا شاه و دیگران) کرده‌اند. اتهام شیخ به رشوه‌گیرى از اتابک امین السلطان، به اشکال گوناگون در نوشتة کسانى چون والتر اسمارت[1] (گزارشگر سفارت انگلیس در صدر مشروطه، دوست تقى‌زاده، و دخیل در کودتاى اسفند 1299)، حاج زین العابدین مراغه‌اى (مؤلف سیاحتنامة ابراهیم بیک)[2]، فرصت الدولة شیرازى[3]، محمدعلى تهرانى...

ادامه مطلب

 شیخ فضل الله نورى و مشروطه

شیخ فضل الله نورى و مشروطه

 وقتى براى اولین بار تاریخ مشروطه را مرور کردم و از نقش ارزنده آیت الله شهید حاج شیخ فضل الله نورى در حفظ و نگاه دارى جنبه دینى آن نهضت آگاه شدم، از سرانجامِ شوم بر خورد مخالفان با آن رهبر بزرگ مذهبى بسیار ناراحت و منقلب شدم، و در صدد برآمدم که آن را جبران کنم. تا قبل از آن که کتاب «نهضت روحانیون ایران» را بنویسم (سال 1341) تاریخ مشروطه را بعضى از افراد بى قید و لامذهب نوشته بودند که از روحانیان...

ادامه مطلب

آسیب‌شناسی‌های شیخ شهید نوری(ره) در قبال مشروطیت

آسیب‌شناسی‌های شیخ شهید نوری(ره) در قبال مشروطیت

 سرّ زندگی و افکار مرحوم شیخ فضل‌الله نوری(ره)، شهید مشروطیت شرعی، با گذرهای اجمالی و مرورهای احساسی معلوم نمی‌شود، بلکه تأمل بسیار می‌خواهد تا از تاریخ پر گرد و غبار مشروطه، انوار پر فروغ شجاعت، دیانت و فطانت او آشکار شود. البته شیخ(ره) با آن‌همه فضیلت و عظمتی که درباره‌اش گفته شده است نمی‌بایست و نمی‌توانست بی‌برنامه و اصول، با رویداد عظیمی چون مشروطه همراه شود یا مخالفت کند...

ادامه مطلب

 علل مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه

علل مخالفت شیخ فضل الله با حکومت مشروطه

 تاریخ معاصر ایران با حرکتها و نهضتهای متعدد مردمی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آثار متفاوتی که به همراه داشته، رقم خورده است. یکی از جنبشهای بارز در این مقطع تاریخی، نهضت و جنبش مشروطیت است که با حضور و دخالت علماء اسلامی و مبدأیت و نقش آفرینی آنان در صحنه اجتماعی سیاسی و نقش بارز و آشکار مردم به پیروی از علما آغاز گردید. چنانکه در منابع تاریخی مشروطه آمده است، آیت الله سید عبدالله بهبهانی...

ادامه مطلب

اندیشه سیاسى شیخ فضل الله نورى و میرزاى نائینى

اندیشه سیاسى شیخ فضل الله نورى و میرزاى نائینى

 در باب مشروطیت و وقایع عصر قاجار پژوهش هاى گسترده اى به عمل آمده؛ اما هنوز پاره اى از مسائل اجتماعى و فکرى وجود دارد که در پرده ابهام به سر مى برد؛ از این رو با توجه به بستر تاریخى این قضایا و همچنین مطالبى که بزرگان نگاشته اند، در این دوره باید تحقیقات وسیع ترى انجام گیرد. مطالبى که در این مجال ارائه مى شود، بحثى است تطبیقى بین گفتمان سیاسى و اندیشه سیاسى مرحوم شیخ فضل اللّه نورى با مرحوم میرزاى...

ادامه مطلب

 روابط و مناسبات شیخ فضل‌‏اللّه‏ و امین السلطان از عصر ناصرالدین شاه تا مشروطه

روابط و مناسبات شیخ فضل‌‏اللّه‏ و امین السلطان از عصر ناصرالدین شاه تا مشروطه

    بررسى مناسبات شیخ و اتابک (از دوران ناصرالدین شاه تا بحبوحة مشروطیت) به وضوح نشان مى‌دهد که آن دو همواره با یکدیگر مخالف و درگیر بوده‌اند، و این امر، ناقض شایعات مبنى بر «کمک مالى اتابک به شیخ» در دوران تحصن حضرت عبدالعظیم (ع) است. در آنجا وعده دادیم که در پایان کتاب حاضر، ضمن بحثى گسترده پیرامون روابط و مناسبات شیخ و امین السلطان، مخالفت و درگیرى دیرین میان ایشان را در وجوه مختلف...

ادامه مطلب

 شیخ فضل الله فریفته شریعت بود

شیخ فضل الله فریفته شریعت بود

 فتوت نصیری سوادکوهی متولد 1329 در سوادکوه است. دوران دبیرستان را در ساری و سواد کوه گذرانده است. حقوق جزایی و جرم‌شناسی را در دانشگاه تهران و هم‌اکنون دوره‌ دکترای حقوق را در دانشگاه ماستریخت هلند طی کرده و به مرحله‌ نگارش پایان نامه رسیده است. او از نظر قضایی همه سمت‌های قضایی را از دادیاری و دادرس دادگاه و رئیس دادگاه و بخشدار و دادستان و بازپرس را گذرانده و حدود سی و سه سال در دادگاه...

ادامه مطلب

 شیخ‌ فضل‌الله نوری‌ و مشروط‌یت‌

شیخ‌ فضل‌الله نوری‌ و مشروط‌یت‌

 انقلاب‌، اندیشه‌، تاسیسات‌ و آثار مشروط‌یت‌ پدیده‌ای‌ مهم‌ و بی‌سابقه‌ در تاریخ‌ کشور ما بود. به‌ همین‌ دلیل‌ در زمان‌ وقوع‌ درباره‌ ابعاد مختلف‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ این‌ انقلاب‌ بحثها و گفتگوهای‌ زیادی‌ در موافقت‌ و مخالفت‌ با آن‌ ارائه‌ شد. این‌ مقاله‌ به‌ تبیین‌ نظ‌ریات‌ و دیدگاههای‌ یکی‌ از...

ادامه مطلب

 روایت تلخ محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری

روایت تلخ محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری

 محاکمه و اعدام شیخ‌فضل‌الله نوری یکی از مهمترین وقایع دوران مشروطیت است که کتابها و مقالات متعددی درباره آن چاپ شده است. خبرگزاری فارس برای روشن شدن این واقعه مهم تاریخ معاصر ایران، بخش‌هائی از دو کتاب را که در سالهای بعد از انقلاب درباره مرحوم شیخ‌فضل‌الله نوری چاپ شده است در اینجا می‌آورد. کتاب نخست "نخستین فریادگر مشروعه در بیداد مشروطه" نوشته مصطفی بروجردی است که از سوی...

ادامه مطلب

اشکهای سرخ - عکس العمل علما و شخصیتهای مشروطه خواه نسبت به شهادت شیخ فضل ‏الله‏

اشکهای سرخ - عکس العمل علما و شخصیتهای مشروطه خواه نسبت به شهادت شیخ فضل ‏الله‏

 واقعة شهادت مرحوم شیخ فضلالله نوری(ره) بهقدری تأثربرانگیز بود که شور و شادی پیروزی مشروطیت را در اشک و اندوه فرو برد و بسیاری از دوستان و مریدان و حتی بعضی از مخالفان مرحوم شیخ را قرین غصه و غم ساخت. تاریخ را که میخوانیم شگفتزده میشویم که علمای مشروطهخواه با شنیدن خبر شهادت ایشان بسیار متأثر و اندوهگین شدند و این نبود مگر بهخاطر سجایای علمی، اخلاقی و اجتماعی بیمثال شیخ شهید که هیچکس نمیتوانست...

ادامه مطلب

 مبانی نظری دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری

مبانی نظری دیدگاه‌های شیخ فضل‌الله نوری

 از دوره‌ سلطنت قاجارها بخشی از رو‌حانیت‌ شیعه‌ نقش‌ مهمی ‌در تحولات‌ معاصر ایران ‌ایفا کرده ‌است‌. در سلسله‌ تحولات ‌این ‌دوره ‌بیش‌ از همه ‌نام ‌میرزاحسن شیرازی به چشم می‌خورد که ‌در ماجرای‌ جنبش ‌ضدرژی ‌مواضع ‌فعالی گرفت‌. این ‌نقش‌ در دوره ‌مشروطیت‌ به اوج خود رسید. مهمترین‌ چهره‌ این‌ دوره آخوند ملامحمدکاظم خراسانی‌...

ادامه مطلب

 نبوغ سیاسىِ شیخ فضل‏ اللّه‏

نبوغ سیاسىِ شیخ فضل‏ اللّه‏

 تاریخ معاصر، شیخ فضل‌اللّه‌ نورى را به پایمردى در راه عقیده و تشخیص سیاسى و دینى خویش مى‌شناسد، و مخالفانش هر نوع اتّهامى به وى وارد کنند، بارى، او را عنصرى زمانه باز و مُذَبذَب نمى‌شمرند. چه، صلابت و مقاومتى که شیخ در برابر مرگ از خود نشان داد، شائبة هرگونه دنائت اخلاقى و تَذَبذُب سیاسى را از وى مى‌زداید. افزون بر این، دوست و دشمن معترفند که شیخ از هوشى سرشار و فوق العاده برخوردار...

ادامه مطلب

 لوایح 21 گانه شیخ فضل الله در مهاجرت

لوایح 21 گانه شیخ فضل الله در مهاجرت

 انقلاب مشروطه ایران که پس از چند سال مبارزه روشنفکران ، روحانیون و مردم با استبداد دوره ناصری و مظفری در 13 مرداد 1285 با امضای فرمان موسوم به مشروطه توسط مظفرالدین شاه به بار نشست ، اگرچه با فراز و فرودهای خود به استبداد خاندان پهلوی در ایران منجر شد و سرانجام به انقلاب مردم ایران در بهمن 57 پیوست ، اما پس از گذشت بیش از یکصد سال هنوز هم محل بحث و مداقه کسانی است که از چرایی شکست این انقلاب که می...

ادامه مطلب

 افکار و مبارزات شیخ فضل‌‏الله نوری

افکار و مبارزات شیخ فضل‌‏الله نوری

 □ جناب منذر، شما سالها درباره زندگی، افکار و مبارزات آیت‌الله حاج شیخ فضل‌ الله نوری، تحقیق و پژوهش کرده‌ اید. آیا حاج شیخ فضل‌ الله نوری، چنانکه بسیاری از مورخان و تحلیلگران مشروطه مدعی‌ اند، مخالف آزادی بوده، یا تنها با برخی از انواع و صورتهای آن ضدّیت داشته است؟ و اساساَ آزادی از منظر وی چه تعریف و حکمی دارد؟ سؤال بسیار جالب و مهمی است و پاسخی دقیق و دور از شعار می ‌طلبد. شیخ با...

ادامه مطلب

شیخ فضل الله نوری ؛ شهید پیوند دین و قانون

در نهم مرداد ماه سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری

شیخ فضل الله نوری ؛ شهید پیوند دین و قانون

مشروطه‌ای که در فرنگستان ساری و جاری است، با مشخصات خاصی که دارد شایستة اجرا در ایران نیست. ایرانیان باید مشروطه‌ای منطبق بر سنن ملی و مذهبی خود برقرار کنند. خدا گواه است کسی ضدیت با عدل ندارد و چه شده است کسی که اول مقدم در این امور بوده است،‌اقدام بر ضدیت یا تخریب این اساس مقدس معدلت را قصد کند که نه عقلاً‌و نه شرعاً جایز بلکه حرام است؛ مقصود، تطبیق این مجلس است با قانون محمدی(ص) «تاریخ...

ادامه مطلب

 شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه نبود

شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه نبود

ماجرای تأسیس عدالتخانه

به مناسبت یکصد و یازدهمین سالگرد شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری نشست مجاهد بصیر بصورت مجازی و به همت مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد. دبیری این نشست را حسین نوری به عهده داشت و حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی، حجت الاسلام و المسلمین ذبیح الله نعیمیان و حجت الاسلام و المسلمین رضا غلامی هم میهمانان این نشست بودند. حسین نوری(دبیر نشست) : صد و یازده سال قبل در همین ایام، اتفاقی...

ادامه مطلب

مروری بر زندگی و شهادت شیخ فضل الله نوری

مروری بر زندگی و شهادت شیخ فضل الله نوری

پرمـاجراترین‌ داستان تاریخ مشروطه، سرگذشت اندوهبار مجتهد بزرگ تهران مرحوم حاج شیخ فضل‌الله نوری اسـت‌. اگـر‌ کـسی‌ تاریخ مشروطیت را که اکنون غبار ابهامات تا حدودی از آن زدوده شده است‌، به درستی مطالعه کـند و اندکی حب دیانت و کرامت در او باشد، مانند شیخ‌ حسین لنکرانی در حیرت‌ فرو‌ خواهد رفـت و باورش نمی‌شود که چـگونه مـمکن است آن مرد با عظمت در طوفان اباحی‌گری و روشنفکری...

ادامه مطلب

بررسی نقش دارالفنون در تاریخ علم آموزی ایرانیان

دارالفنون محصول یک بستر تاریخی است

بررسی نقش دارالفنون در تاریخ علم آموزی ایرانیان

دارالفنون یک پدیده خلق الساعه و نهاد تقلیدی نیست

:   خداداد خادم: دیدگاه‌های متفاوتی درباره دارالفنون و شرایط پیدایی آن وجود دارد. برخی معتقدند که دارالفنون آغازگاه علم جدید در ایران است، برخی معتقدند که دارالفنون یکی از صداهایی بوده که در دوره ناصری در ایران طنین داشته است. شیوه مواجه با هرکدام از این صداها هم امروزه دارای مخاطبان خاص خود است. نقش امیر کبیر در این میان چه بود؟ در میان صداهایی که در دوره دارالفنون تهران در دوره ناصری...

ادامه مطلب

دانش آموختگان مدرسه دارالفنون به همراه معلمان

دانش آموختگان مدرسه دارالفنون به همراه معلمان

در تصویر پیش رو 43 تن از دانش آموختگان مردسه دارالفنون را مشاهده می کنید که به همراه  9 تن از اساتید خود عکس یادگاری گرفتند. . دارُالفُنون نام مدرسه‌ای است که به ابتکار امیرکبیر در زمان ناصرالدین‌شاه برای آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأسیس شد. دارالفنون را می‌توان نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران دانست. در نوشته‌های ایرانی، تا دیرزمانی همهٔ دانشگاه‌های خارجی را دارالفنون...

ادامه مطلب


1
2