اسدالله رشیدیان
زندگی‌نامه کوتاه اسدالله رشیدیان

زندگی‌نامه کوتاه اسدالله رشیدیان

ملیت :  ایرانی   -   قرن : 14 منبع : شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران (جلد دوم) در 1298 در تهران تولد یافت. پدرش حبیب‌الله‌خان در سفارت انگلیس شغل کوچکى داشت و غالبا واسطه و معرف اشخاص با اعضاى سفارتخانه بود. بعد از 1320 سه فرزند خود را که سیف‌الله و قدرت‌الله و اسدالله نام داشتند همراه و همکار خود نمود مخصوصا موقعى که سید ضیاءالدین طباطبائى وارد ایران شد و چون معروف بود، وى عامل سیاست...

ادامه مطلب

برادران جاسوس ایرانی کیستند؟ - خاندان رشیدیان

برادران جاسوس ایرانی کیستند؟ - خاندان رشیدیان

اسدالله ـ سیف‌الله و قدرت‌الله رشیدیان ـ این سه برادر، که کرمیت روزولت کارگردان کودتای 28 مرداد و س ـ ام ـ و دهوس، رهبر تیم جاسوسی M16 (سازمان اطلاعات مرکزی انگلیس) به دفعات از آنها بنام «برادران» یاد کرده‌اند، از عوامل سابقه‌دار شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و اینتلیجنس سرویس بوده‌اند، و در بسیاری از توطئه‌های ضد ملی مشارکت و یا مداخله داشته‌اند. کرمیت روزولت در توضیح عملیات...

ادامه مطلب

نقش اسدالله رشیدیان در کودتای 28 مرداد

نقش اسدالله رشیدیان در کودتای 28 مرداد

 اسدالله رشیدیان فرزند دوم حبیب‌الله رشیدیان مانند پدرش از آغاز جوانی با انگلیسیها مرتبط شد او که از تحصیلات بالایی برخوردار نبود به تجارت مشغول شد و از دلالی برای انگلیسیها در جنگ جهانی دوم منفعت بسیار برد. او از هواداران سید ضیاء بود که پس از شهریور 1320 به استقبال وی شتافت و به حزب اراده ملی پیوست. پس از روی کار آمدن دولت دکتر مصدق فعالیتهای رشیدیانها برای حفظ منافع دولت بریتانیا آغاز شد و...

ادامه مطلب

ایستادگی طیب در برابر ساواک

ایستادگی طیب در برابر ساواک

طیب اعتراف نمی کند! 42/3/30 موضوع‌: اجتماع در منزل اسدالله رشیدیان روز چهارشنبه 29/3/42 ساعت 1030 در  منزل آقای اسدالله رشیدیان واقع در خیابان آناتول فرانس در حدود 50 نفر از کارگران بیکار و غیره اجتماع نموده بودند و هر کدام تقاضایی داشتند و آقای نشاطی معاون اداری قسمت کارخانجات راه‌آهن نیز به تنهایی در کناری ایستاده بود و می‌گفت با آقای رشیدیان کاری دارم‌. در گوشه دیگر آقایان مهندس خوش‌خلق...

ادامه مطلب

چرا شاه به اسدلله رشیدیان بدبین بود؟

چرا شاه به اسدلله رشیدیان بدبین بود؟

پیروزی کودتای انگلیسی آمریکایی علیه مصدق قطعا بدون وجود خائنین داخلی ممکن نبود. خائنینی که منافع شخصی خود را به منافع غرب گره زدند و آن را بر منافع جمعی ترجیح دادند. یکی از همین خائنین که همکاری او با انگلیسی ها به مدتها پیش از کودتا بازمی گشت اسدالله رشیدیان بود. البته او با همه خوش خدمتی هایش به شاه پس از مدتی از چشم او نیز افتاد .  پیروزی کودتای انگلیسی آمریکایی علیه مصدق قطعا بدون وجود خائنین...

ادامه مطلب