بیوگرافی اسدالله رشیدیان

او طرفدار جدّی سیاست انگلستان است


بیوگرافی تهیه شده توسط ساواک از اسدالله رشیدیان:

«...به اغلب از رجال برجسته، امراء ارتش، نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی و کسبه و اصناف و بازرگانان و همچنین درباریان خصوصاً با والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی، والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی و آقای[سلیمان]بهبودی و از مجلسین صرّاف‌زاده، سنندجی، جلیلی، طباطبایی قمی، فتح‌الله فرود، محمدعلی مسعودی، عماد تربتی، [محمد]ساعد، بوربور، [عباسقلی]گلشاییان، جمال امامی کاملاً مربوط است....به علت وابستگی به رجال و دستگاه حاکمه صاحب نفوذ زیاد است و بین رجال نیز نفوذ فوق‌العاده‌ای دارد...از طرفداران جدّی سیاست انگلستان است و با مقامات سفارت مزبور در تهران نیز ارتباط دارد...در حال حاضر از آقایان وزراء دکتر[منوچهر]اقبال، تیمسار ضرغام، ناصر، نیساری، ناصر ذوالفقاری، و همچنین رئیس شهربانی کل، مدیرکل بنگاه برق، تیمسار نویسی معاون وزارت گمرکات با وی روابط نزدیک دارند و به علاوه رشیدیان با داشتن روابط نزدیک با خاندان جلیل سلطنت خصوصاً اعلیحضرت همایونی زیاد تظاهر می‌نماید و در جلساتی که از طرف خاندان جلیل سلطنت تشکیل می‌شود اغلب شرکت دارد، و تا سال قبل منزل رشیدیان تقریباً مرکز ثقل وزارتخانه‌ها و محل رتق و فتق امور و انتصابات بوده و اغلب از امور کشور قبلاً در منزل او مورد بحث واقع، بعداً به مرحله عمل در می‌آمده است... اسدالله رشیدیان در زمان حکومت دکتر مصدق به علت داشتن فعالیت علیه دولت، در حدود چهارماه در اداره کارآگاهی بازداشت بوده، زیرا تیمسار[فضل‌الله]زاهدی مدتی در منزل وی مخفی گردیده بوده است.»

 

برای مطالعه اسناد بیشتر درباره اسدالله رشیدیان به اینجا مراجعه فرمایید.


او طرفدار جدّی سیاست انگلستان است
اسدالله رشیدیان در دفتر کار خود