ترمیم کابینه دولت برای جلب رضایت آمریکایی‌ها!

تشدید رقابت انگلیس و آمریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲


تاریخ سند: ۲۹ تیر ۱۳۴۵

 

خیلی محرمانه

موضوع: وضع دولت و وزیر جدید اطلاعات

اسدالله رشیدیان در ملاقاتی که با او دست داد از ترمیمی که اخیراً در کابینه آقای هویدا صورت گرفته فوق‌العاده ناراحت بود* و اظهار می‌داشت که واقعاً آدم نمی‌داند در این دوره و زمانه به کی اطمینان پیدا کند. وی اضافه کرد در هر ملاقاتی که با نخست‌وزیر انجام می‌دادیم از ناجوری و ناهماهنگی در بین اعضای کابینه اظهار شکایت می‌کرد و می‌گفت که تصمیم به یک تغییرات کلی دارد؛ ولی حالا ملاحظه شد که بعد از شش‌ماه انتظار این‌طور عمل کرد. رشیدیان می‌گفت که من تصور می‌کنم این کابینه تا یکی دو ماه دیگر بیشتر بر سر کار نباشد و درباره وزیر جدید اطلاعات[=هوشنگ انصاری] به قراری که شنیده‌ام بین این شخص و آقای هویدا هیچ‌گونه سابقه دوستی و آشنایی وجود نداشته و تنها کسی که باعث آمدن او به کابینه شده است تیمسار [عبدالکریم] ایادی در درجه اول و [غلامعباس] آرام در درجه دوم بوده است. رشیدیان افزود که وزیر جدید اطلاعات بهائی است و گویا یکی از سران بهائی و علاوه بر این عضو سیای امریکا نیز می‌باشد، و به این ترتیب ملاحظه می‌شود که این ترمیم بیشتر به خاطر جلب رضایت امریکایی‌ها صورت گرفته است، زیرا دو نفر عضو سیا وابسته به آمریکا وارد کابینه شده‌اند. رشیدیان سپس گفت به قرار اطلاع مدت مأموریت آقای مهندس [اردشیر] زاهدی سفیر ایران در لندن تمدید نشده و به این ترتیب شایعاتی که اخیراً درباره او بر سر زبان‌ها بود منتفی گردیده است.

 

--------------------------------------------------------------------------------

* این ناراحتی اسدالله رشیدیان را باید ناراحتی دولت انگلیس دانست؛ چرا که وی از مهمترین عمّال دولت انگلیس در ایران و طبق بیوگرافی ساواک «طرفدار جدّی سیاست انگلستان» بود.


ترمیم کابینه دولت برای جلب رضایت آمریکایی‌ها!
روزنامه اطلاعات؛ ۲۱ تیر ۱۳۴۵