انگلستان
چهار دلیل شکست طرح جمهوریت رضاخانی

چهار دلیل شکست طرح جمهوریت رضاخانی

بعد از کودتای سوم اسفند 1299 و قدرت‌گیری رضاخان، او با الهام‌ از همسایه‌‌ غربی‌ که‌ به‌ تازگی ژنرال‌ مصطفی‌ کمال‌ را به عنوان‌ رئیس‌‌جمهور انتخاب‌ کرده‌ بود، نغمه‌‌ جمهوری‌ سرداد. وی‌ با کمک‌ مطبوعات‌ چنان‌ جوی‌ به‌ وجود آورد که‌ جز صدای‌ جمهوری‌خواهی‌ از سرتاسر ایران‌ هیچ‌صدایی‌ به‌ گوش‌ نمی‌رسید. اما برخلاف انتظار،...

ادامه مطلب

تقاضای انگلیس برای پشتیبانی آمریکا از تلاشهای آنها برای نخست وزیری حسنعلی منصور

تلگراف وزیرمختار آمریکا در تهران به وزارت امورخارجه آمریکا

تقاضای انگلیس برای پشتیبانی آمریکا از تلاشهای آنها برای نخست وزیری حسنعلی منصور

نگرانی انگلیس‎ از شکست ارتش ایران از قبایل فارس

تهران - 20 ژوئیه 1943 معادل 28 تیر ماه 1322 نگرانی انگلیس در ایران از شکست ارتش ایران از قبایل فارس و خواستار پشتیبانی وزیر مختار آمریکا در بر انداختن حکومت سهیلی و نخست وزیری علی منصور . اظهار عدم مخالفت وزیر مختار آمریکا با نخست وزیری علی منصور در عین حال قولی برای کمک در بر انداختی حکومت سهیلی نداده و فکر نمی کند روسیه نیز قولی در این زمینه به آنها بدهد. بنظر میرسد بریتانیاکوشش آگاهانه ای در ترسیم...

ادامه مطلب

اختلاف‌افکنی (!)

سیاست انگلیس در خلیج فارس

اختلاف‌افکنی (!)

جزایر سه گانه ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در طول تاریخ همواره متعلق به ایران بوده و حاکمیت ایران بر آن ها همانند دیگر جزایر ایرانی ریشه در گذشته بسیار دور دارد. با روی کار آمدن قاجاریه، این حکومت در اعمال قدرت و حاکمیت بر کرانه ها و جزایر خلیج فارس از خود ضعف و سستی نشان داد و انگلیس که مترصد چنین فرصتی برای پررنگ تر کردن حضور خود در منطقه بود، برای تحکیم حضور خود در خلیج فارس جزایر سه گانه...

ادامه مطلب

هیچ‎ کسی در ایران مدیون بی‎ بی‎ سی نیست

به مناسبت آغاز بکار رادیو بی بی سی

هیچ‎ کسی در ایران مدیون بی‎ بی‎ سی نیست

گفت‎وگو با یعقوب توکلی

یعقوب توکلی درباره انواع و اقسام تاریخ‌نگاری، کتابی با نام «سبک شناسی تاریخ نگاری معاصر ایران» دارد که در آن، تاریخ‌نگاری انگلیسی را تشریح کرده است؛ چیزی شبیه سبک و سیاق رادیو «بی‌بی‌سی» در سال 57. دکتر یعقوب توکلی بر این نکته‌ تأکید دارد که برخی می‌خواهند ما را مدیون رادیو «بی‌بی‌سی» کنند، در صورتی که رادیو «بی‌بی‌سی»، مدیون صدای امام خمینی و جریانات...

ادامه مطلب

نفوذ انگلیس در تشکیل احزاب در رژیم پهلوی

نفوذ انگلیس در تشکیل احزاب در رژیم پهلوی

شماره‌: 2ـ3ـ4290تاریخ‌: 36/11/03 موضوع : تشکیل احزاب در کشور یکی از دوستان سیاسی سناتور دکتر سیدحسن امامی‌، امام جمعه تهران‌، اظهار داشته در اولین روزهایی که زمزمه تشکیل دو حزب سیاسی در ایران باز شد، چون جسته و گریخته شنیده می‌شد که امام جمعه تهران کاندید]ای‌[ لیدری یکی از این دو حزب است لذا مشارالیه با عجله به لندن رفته و در آن جا با دنیس رایت معاون وزارت خارجه انگلستان و کاردار سابق...

ادامه مطلب

انگلستان و بلوای نان آذر 1321

انگلستان و بلوای نان آذر 1321

پيامدهای اقتصادی اشغال ايران

در سوم شهریور 1320، نیروهای متفقین (انگلستان و شوروی) بدون توجه به اعلام بی‌طرفی دولت ایران در جنگ جهانی دوم، به کشور ما حمله کردند و در عرض مدتی کوتاه ایران را به تصرف خود درآوردند. از نظر اقتصادی، با آنکه کشور ما، خود درگیر مشکلات عدیده‌ای، به خصوص قحطی و گرانی مایحتاج عمومی بود، می‌بایست عهده‌دار مخارج میهمانان ناخوانده خود نیز باشد. تمامی راه‌های کشور به خصوص خطوط راه...

ادامه مطلب

تأملی در جمهوری رضا خانی با اتکاء به اسناد تاریخی

تأملی در جمهوری رضا خانی با اتکاء به اسناد تاریخی

پیشینه جـمهوری‌خواهی در ایران شکستهای تاریخی حکومت قاجار از دولتهای اروپایی(روسیه و انگلستان‌)در نیمه اول سده‌‌ نوزدهم‌ مـیلادی،ضعف و ناتوانی مدنیت کـهن ایـرانی،بویژه فرسودگی نظام سیاسی و اجتماعی آن را بر اقلیتی از ایرانیان آگاه و هوشمند آشکار ساخت.این گروه که برتری قدرت‌ سیاسی،اقتصادی،نظامی و فرهنگی غرب‌،آنان را مبهوت خود کرده بود،در پی درک راز و رمز این برتری و اسـباب و...

ادامه مطلب

به مناسبت کودتای 3 اسفند 1299؛

به مناسبت کودتای 3 اسفند 1299؛

پیامدهای خارجی کودتای رضاخان  سحرگاه 3 اسفند 1299 مثلِ همیشه نبود و تهران در مهار کودتاگران قرار گرفته بود. رهبران کودتا با شعار از بین بردن هرج‌ومرج در جامعه ایرانی به تهران وارد شده بودند تا طرحی نو دراندازند. بی‌شک چنین تحرکی نه‌تنها سیاستِ داخلی بلکه سیاستِ خارجی را نیز دچار تغییر می‌کرد در سال‌های منتهی به کودتای 3 اسفند 1299 بی‌ثباتی، ناامنی و هرج‌ومرج حاکم بر جامعه...

ادامه مطلب

اظهارات شریف امامی در مورد میزان نارضایتی مردم

اظهارات شریف امامی در مورد میزان نارضایتی مردم

شریف امامی: مردم ناراضی و در حد انفجار هستند

ادامه مطلب

به مناسبت روز ملی خلیج فارس

به مناسبت روز ملی خلیج فارس

همکاری ایران و عمان در اخراج گام به گام پرتغالی‌ها از خلیج فارس یک الگوی مناسب برای همکاری منطقه ای : تاکنون تحقیقات و پژوهش‌های متفاوتی در زمینۀ اخراج پرتغالی‌ها از خلیج فارس از نگاه‌های متفاوت به نگارش درآمده است. ولی از آنجایی‌که بیشتر منابع خلیج فارس در سدۀ هفدهم و هجدهم به زبان غیر فارسی بوده و اغلب توسط نویسندگان انگلیسی و پرتغالی نوشته شده است، در این منابع به اخراج گام به...

ادامه مطلب