اعزام محصل دانشجو به خارج
0

اشاره

فکر اعزام محصل به خارج از کشور برای فراگیری علوم و فنون جدید، برای اولین‌بار در دوره فتحعلی‌شاه قاجار و پس از جنگهای ایران و روسیه پدید آمد. در سال ۱۱۹۰ خورشیدی، عباس میرزا به توصیه میرزا بزرگ قائم مقام (پدر قائم مقام فراهانی)، دو نفر را برای آموختن نقاشی و پزشکی به انگلستان فرستاد. وی چهار سال بعد در ۱۱۹۴ پنج تن دیگر را به همراه کلنل دارسی به انگلستان فرستاد. از ۱۲۳۰ خورشیدی که مدرسه دارالفنون به کوشش امیرکبیر ساخته شد تلاش برای اعزام دانشجو کمرنگ‌تر شد و بیشتر بر توانمندیهای فنی و تحصیلی داخل کشور تاکید گردید. اما پس از شکل‌گیری قیام مشروطه، فکر ایجاد تحول در کشور مجددا گزینه اعزام دانشجو به خارج از کشور را مطرح ساخت و در دوره رضاخان و اشتیاق وی به واردات فرهنگی غرب این فکر به صورت گسترده و سازمان‌یافته دنبال شد.

«گذرستان» حاضر کندوکاوی پیرامون موضوع اعزام محصل به خارج از کشور است.


در حکایت اولین محصلان اعزامی به اروپا

در حکایت اولین محصلان اعزامی به اروپا

پس از شکست ایران از روسیه در جنگ های معروف ایران و روس که موجب آگاهی ایرانیان از عقب ماندگی خود از کاروان علم و دانش و ترقی شد، عباس میرزا سردمدار سپاه ایران به فکر چاره افتاده و با مشاورت وزیر کاردان خود، قائم مقام فراهانی در صدد جبران برآمد. در این راه اقداماتی از سوی عباس میرزا انجام گرفت تا جبران عقب ماندگی ها شده و ایران نیز جایی میان ممالک مترقی باز کند. از جمله اقدامات عباس میرزا اعزام دانشجو...

ادامه مطلب

سند و تاریخچه قانون اعزام محصل به خارج از کشور

سند و تاریخچه قانون اعزام محصل به خارج از کشور

سندی در یکم خرداد 1307 هجری خورشیدی به ثبت رسید مبنی بر اینکه مجلس شورای ملی قانون و شرایط فرستادن محصل به خارج از کشور برای ادامه ی تحصیل را تصویب کرد. این سند نشان می دهد که قانون اعزام دانشجو، شامل 6 ماده و چهار تبصره است و در آن، دولت موظف شد تا اعتبار لازم برای فرستادن دانشجویان را از 1307 تا 1312 هجری خورشیدی تامین کند و همچنین این قانون دارد به این مورد که افراد دارای تابعیت ایران اولویت...

ادامه مطلب

کنفدراسیون دانشجویان به روایت اسناد ساواک

کنفدراسیون دانشجویان به روایت اسناد ساواک

ایران، این سرزمین پهناور، تاریخ کهنى دارد که در قباله تاریخ آن فراز و نشیب‌هاى بسیارى به چشم مى‌خورد. در صفحات اخیر این تاریخ، به خاندانى بر مى‌خوریم که على‌رغم حکومت کوتاهشان، همواره خبر ساز بوده‌اند. بیش از نیم قرن حکومت پدر و پسر به واسطه ضعف‌هاى متعدد، چه در ساختار کلى حکومت و چه در بخش‌هاى اجرایى آن، سلسله دو شاهانه پهلوى را یکى از آسیب‌پذیرترین حکومت‌ها در طول تاریخ ایران جلوه مى‌دهد....

ادامه مطلب

فعالیتهای دانشجویان برون مرزی علیه تبعید امام خمینی

فعالیتهای دانشجویان برون مرزی علیه تبعید امام خمینی

در این مقاله بخشی از حرکت دانشجویی برون مرزی در رابطه با تبعید امام که در گزارشهای ساواک آمده است، از نظرها می‌گذرد:     «دانشجویان ایرانی مقیم وین ... با همکاری انجمن اسلامی شهر وین نامه اعتراضیه ای نسبت به تبعید آیت الله خمینی تهیه و جهت آیت الله شریعتمداری در قم، آیت الله سید محمد میلانی در مشهد، آیت الله سید ابوالقاسم خویی در نجف، آیت الله سید محسن حکیم در نجف، برتراند راسل فیلسوف...

ادامه مطلب

دانشجویان ایرانی، مروجان تشیّع در‌ آمریکا

دانشجویان ایرانی، مروجان تشیّع در‌ آمریکا

با دکتر فواد ایزدی، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در مورد وضعیت مسلمانان آمریکا به گفت‌وگو نشستیم. او از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا است . ایزدی در این مصاحبه ضمن بررسی وضعیت مسلمانان آمریکا و تحلیل سیاست‌های متفاوت دولتمردان ایالات متحده در مواجهه با اقلیت‌های مسلمان، به تشریح عملکرد انجمن اسلامی دانشجویان پرداخته است. جامعه مسلمان آمریکا از چه ترکیبی تشکیل...

ادامه مطلب

 تاریخچه اعزام دانشجو به خارج

تاریخچه اعزام دانشجو به خارج

این گزارش در تاریخ 54/2/9 توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و به دربار ارائه شده است.

ادامه مطلب

طرح اعزام دیپلمه به خارج برای کسب تحصیل تهیه شده از سوی دانشگاه تهران

طرح اعزام دیپلمه به خارج برای کسب تحصیل تهیه شده از سوی دانشگاه تهران

این طرح در سال 1353 از سوی دانشگاه تهران تهیه و به دربار ارائه گردید که مورد موافقت واقع شد. در طرح 200 دیپلمه بصورت بورسیه به خارج اعزام و به کسب تحصیل بپردازند.

ادامه مطلب

اعزام هیئت به آلمان برای جذب ایرانیان تحصیل کرده

اعزام هیئت به آلمان برای جذب ایرانیان تحصیل کرده

گزارش سفر هیئت وزارت رفاه اجتماعی به آلمان در بهمن 1353 برای جذب متخصص ایرانی داوطلب خدمت در داخل کشور

ادامه مطلب