فرح دیبا
عکس‌العمل فرح پهلوی به پخش آواز خود از رادیو پاریس

عکس‌العمل فرح پهلوی به پخش آواز خود از رادیو پاریس

روزنامه «رادیو اتریش» مورخه ۱۹ مارس ۱۹۶۰

ادامه مطلب

هزینه هنگفت دندان‌های شهبانو!

هزینه هنگفت دندان‌های شهبانو!

تاریخ سند: ۲۷ تیر ۱۳۵۳   جناب آقای اسفندیاری سفیر شاهنشاه آریامهر - برن مبلغ پانزده‌هزار فرانک سوئیس برای پرداخت به دندان‌پزشک مخصوص علیاحضرت شهبانوی ایران حواله گردید*. خواهشمند است دستور فرمایید وجه نامبرده پرداخت و رسید مأخوذه را ارسال دارند. رئیس اداره پیمان‌ها و اعتبارات خارجی دربار شاهنشاهی   ----------------------------------------------------------------------------------------------- * البته در اینجا لازم است...

ادامه مطلب

فرح پهلوی: کم‌کم با موسیقی ایرانی آشنا می‌شوم!

فرح پهلوی: کم‌کم با موسیقی ایرانی آشنا می‌شوم!

تاریخ سند: 5 شهریور 1348   خیلی محرمانه شماره گزارش: 36216/20ه5 تاریخ گزارش: 5/6/48 موضوع: مصاحبه شهبانوی ایران با خبرنگار مجله زن روز مصاحبه شهبانوی ایران با خبرنگار زن روز مندرج در مجله زن روز، شماره‌ای که عکس‌های رنگین خاندان سلطنتی در آن چاپ شده است، موجب انتقاد اکثر مردم گردیده و گفته می‌شود مصلحت نبود شهبانوی کشوری 25 میلیونی که ایرانی‌الاصل می‌باشند اظهار نمایند کم کم به...

ادامه مطلب

یاران بزم شهبانو!

یاران بزم شهبانو!

 «نزدیکان خانواده سلطنتی، و مشخصاً شاه و شهبانو، که من از آن اطلاع داشتم و خود من هم یکی از آنها بودم، به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکی محارم سیاسی، و دیگری یاران بزم و مهمانی‌ها و مجالس بسیار خصوصی. گروه دوم بیشتر به وسیله و بر اثر آشنایی با شهبانو به دربار راه پیدا کرده بودند که اینها یا خویشاوندان فرح بودند و یا دوستان دوران مدرسه و دانشکده‌اش...اینها کلاً از دوستان نزدیک و درجه یک فرح به...

ادامه مطلب

فرح و روایت هزار فامیل

29 آذر سالروز ازدواج فرح دیبا با شاه

فرح و روایت هزار فامیل

فرح دیبا؛ سومین همسر رسمی محمدرضا شاه بود که پس از فوزیه؛ خواهر ملک فاروق؛ (پادشاه مصر) و ثریا اسفندیاری- که به دلیل نازایی از محمدرضا جدا شد- در سال ۱۳۳۸ از خانواده ای متوسط به دربار راه یافت. اجداد او از «تبریز»، ولیعهدنشین قاجار، برخاستند و در دستگاه سیاست خارجی ایران کارگزار شدند. آنگونه که آقای هادی هاشمیان در مقاله «شجره خاندان طباطبایی دیبا» نوشته اند جد اولش میرزامهدی خان شعاع...

ادامه مطلب